Skip to content

166 nya miljoner till kommunerna för mottagande av nyanlända - fler ska sättas i utbildning vid ankomst

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen till kommunerna för mot-tagandet av nyanlända. Schablonersättningen höjs dels på grund av att prisbasbeloppet för 2019 har fastställts, men även på grund av utökade medel för utbildningsplikten.

 

De utökade medlen för utbildningsplikten innebär att kommunerna nu ersätts för den merkostnad som kan uppstå vid anpassning och en utökad vuxenutbildning för nyanlända med kort ubildning och därför inte bedöms kunna matchas mot något arbete under det så kallade etableringsprogrammet. 

I statsbudgeten för detta år tilldelades kommunerna 301 miljoner kronor för att kunna hantera införandet av utbildningsplikten.

I statsbudgeten för nästa år, som nyligen beslutades av riksdagen, utökas tillskottet till kommunerna till 467 miljoner kronor.

Detta mot bakgrund av en förväntad ökning av antalet personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt