Skip to content

Vinstsyfte när privatperson köpte, styckade av och bebyggde tomter - beskattas som näringsidkare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannens syfte med att köpa tomterna, stycka av dem och bebygga dem har varit att tjäna pengar - han har alltså haft ett "spekulationssyfte". Det slår kammarrätten fast och beslutar därför att "exploateringsprojektet" ska beskattas som näringsverksamhet.

 

Mannen hade gjort två fastighetsförsäljningar som han redovisade kapitalvinst för i sin deklaration. 

Skatteverket beslutade dock att vinsterna skulle beskattas som inkomst av näringsverksamhet eftersom man ansåg att mannen genom köp och försäljning av ett antal fastigheter och en bostadsrätt sedan år 2012 hade bedrivit "byggnadsrörelse".

Lagertillgångar
De nu aktuella fastigheterna hade därför enligt Skatteverket varit så kallade lagertillgångar i näringsverksamhet.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm där han underströk att han att han inte bedriver någon byggnadsrörelse utan att han endast har köpt ett antal fastigheter och styckat av dessa för att sedan låta ett byggföretag bygga parhus på fastigheterna.

Mannen underströk att han "varken haft något ansvar för byggprojekten eller varit delaktig i byggnationerna" och att han alltså inte har varit huvudentreprenör.

Spekulationssyfte
Förvaltningsrätten slog fast att de nu aktuella fastigheterna hade köpts, avstyckats och avyttrats inom en relativt kort tidsrymd och att detta talade för att detta hade skett i "spekulationssyfte".

Förvaltningsrätten underströk också att samtliga fastigheter har bebyggts med parhus av ett och samma byggnadsföretag och att de därför ska ses som lagertillgångar när de väl såldes.

Förvaltningsrätten gick därmed helt på Skatteverkets linje. En nämndeman var skiljaktig och ansåg att mannen skulle beskattas som privatperson.

Exploateringsprojekt
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu också går på Skatteverkets linje. Kammarrätten skriver i sin dom:

"Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att syftet med förvärven varit att omsätta fastigheterna med vinst, dvs. att förvärven skett i spekulationssyfte. Försäljningarna har dessutom varit del i ett större exploateringsprojekt, där fyra fastigheter köpts in, styckats av, till övervägande del bebyggts och sålts vidare."

Med hänsyn till detta anser kammarrätten att kravet på "yrkesmässighet" är uppfyllt. Det faktum att mannen inte har genomfört byggnationerna själv medför enligt kammarrätten ingen annan bedömning.

Kammarrätten slår därför fast att fastigheterna har utgjort lagertillgångar och går därmed på Skatteverkets linje.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt