Skip to content

"Vi måste få fullständiga listor" - dolda avvisningar hålls hemliga för Migrationsverket

Foto: Johan Nilsson/TT

Kriminalvården och polisen har det senaste året genomfört drygt 300 så kallade "dolda tvångs-avvisningar" av asylsökande utan att Migrations-verket har känt till avvisningarna - trots att Migrationsverket har regeringens uppdrag att övervaka tvångsavvisningarna. 

 

- Vi anser att vi måste få fullständiga listor för att kunna göra ett rättvisande urval. Och det är den frågan vi har lyft med Kriminalvården, säger Migrationsverket enhetschef Elin Svensson till Sveriges Radio Ekot. 

Sedan i somras ska Migrationsverket, på uppdrag av regeringen, övervaka samtliga tvångsavvisningar för att se över hur Kriminalvården och polisen sköter dessa, visar SR:s granskning. 

Trots detta har över 100 dolda tvångsavvisningar skett sedan dess och mer än 300 dolda tvångsavvisningar har skett det senaste året. 

"Vissa resor viktigare att övervaka"
De dolda avvisningarna innebär att polis och Kriminalvård, utan förvarning, dyker upp och tar med sig den person som ska tvångsavvisas ut ur landet. 

Processen är ytterst hemlig och enbart ett fåtal anställda inom Kriminalvården och polisen känner till att avvisningen kommer att äga rum. 

Elin Svensson, enhetschef på Migrationsverket, anser att behovet av att avvisningarna ses över av en tillsynsmyndighet i vissa fall är stort och att de dolda avvisningarna därför är problematiska. 

- Om det finns en indikation att det kan bli en användning av tvångsmedel på en resa... Det kan ju vara om det finns en historik av våldsamhet eller att man tidigare försökt verkställa en resa men inte lyckats, säger hon till Ekot. 

Kriminalvården rädda för läckor
Av diarieförda anteckningar och mejl som Ekot har tagit del av framgår att Migrationsverket vid flera tillfällen har försökt förmå Kriminalvården att dela med sig även av de dolda resorna.

Av samma anteckningar och mejlkonversationer framgår att Kriminalvården hänvisat till att det funnits oro för att informationen ska läcka till media om den delas med anställda vid Migrationsverket. 

Det har också hänt att Kriminalvården, efter att Migrationsverket visat ett intresse att skicka med en observatör på en avvisning, meddelat att resan plötsligt ändrats till dold.

Måste begränsa informationen
Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens transporttjänst, bekräftar att myndigheten hemlighållt de dolda avvisningarna för Migrationsverket, men säger att detta har gjorts i syfte att inte äventyra att hemlig information hamnar i fel händer. 

- Här måste vi tillsammans med Migrationsverket ta fram former som gör att vi samtidigt kan begränsa informationsspridningen men också hitta former för att de Migrationsverket ska kunna utöva sitt monitor uppdrag på samtliga resor, säger han till Ekot. 

Han anser inte att det skulle finnas någon ovilja från Kriminalvårdens sida vad gäller att låta observatörer från Migrationsverket deltaga vid de dolda avvisningarna. 

- Kriminalvården har ingen motvilja. Jag har inte sett de här mejlen men har det förekommit så får vi ta upp den frågan med personalen och förklara för de hur vi ser på verksamheten och hur rutinerna ska se ut, säger Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens transporttjänst till Sveriges Radio Ekot.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Anställda på Kriminalvården och Polisen är väl rädda för att anställda hos Migrationsverket är lika politiserade som anställda på UD är.

Bra. Men det saknas ett antal nollor på de 300 för att det skulle vara på en rimlig nivå.

Vilken tur då att så få utländska våldtäktsmän döms till utvisning, så att systemet inte belastas ytterligare.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/delvis-sant-att-bara-1-av-5-utlandska...

Ja, och även majoriteten av dom som döms till utvisning stannar ju kvar i landet.

När dom har avtjänat sina fängelsestraff och släpps på fri fot så kan dom glatt fortsätta våldta, mörda och råna.......

http://www.dagensjuridik.se/2017/01/tre-av-fyra-brottslingar-som-doms-ti...

Och även om utvisning med återvändandeförbud lyckas så är det ju tämligen enkelt att plocka fram en ny identitet ur rockärmen och vips börjar ruljansen på nytt.

Precis så som väljarna vill ha det.

Och vad gäller att plocka fram nya identiteter så var det ju intressant att läsa vad en Västeråspolis tycker om gymnasielagens konsekvenser och de unga killar detta handlar om:
”De kan ha upp till 3,4,5 identitetshandlingar och LMA kort”.

Att detta vansinne tillåts fortsätta.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/gymnasielagen-utnyttjas-av...

När vi har asylaktivister, kvinnor som stoppar utvisning av kvinnomisshandlare,
ja då förstår man att det behövs.

Ekot på P1 i morse. En kvinnlig advokat var ytterst kritisk mot de sk dolda tvångsavvisningarna. Två skäl framhölls. Dels var det inhumant att inte få tillfälle att säga hej då till vänner och bekanta, dels finns risk för rättsförluster då nya asylskäl kan framkomma. Något skruvade skäl med tanke på att de det berör sannolikt vistats i landet under lång tid och under denna tid dessutom fått sina asylskäl prövade rättsligt, stundtals tom flera gånger. Jag kan inte tolka advokaten på annat sätt än att hon ville öppna upp för fritagningar och / eller undanhållande. Ur ett arvodesperspektiv är detta iofs begripligt men inte särskilt rättssäkert om man nu tar hänsyn till de som, efter prövning, frivilligt lämnat landet.

Det är inte speciellt konstigt att en advokat öppnar upp för fritagningar och / eller undanhållanden med tanke på hur Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg agerar i dessa ämnen.
Inte minst med tanke på att advokaten var kvinna.......

Helt horribelt.

För migrationsverket dolda avvisningar är en ljuspunkt i migrationsmörkret.
Fler behövs säkerligen för att inte asylaktivister ska kunna sabotera verkställigheten av myndigheternas beslut.

Utifrån det material jag har, tycker jag att det är bra med dolda avvisningar. För vi vill ju inte upprepa blamagen, när den av Advokatsamfundets ordförande - Anne Ramberg - hyllade Elin Ersson stoppade utvisningen av en afghansk kvinnomisshandlare och samtidigt äventyrade flygsäkerheten i passagerarflygplanet. Med dolda avvisningar försvåras sannolikt Elin Ersson-typers ”godhetsknarkande verksamhet”, som är till men för övriga flygpassagerare och flygsäkerheten.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att den myndighet som tillsammans med i bästa fall ett par handlingsförlamade regeringar är ansvarigt för det kaos som råder på sina ställen i landet ska utöva tillsyn över andra myndigheters arbete. Denna del av statsapparaten har inte fungerat tillfredsställande sedan Maj-Lis Lööw avgick som invandrarminister 1991. Denna för rättsvårdande myndigheterna högst oönskade ryggsäck tillsatt av den utopiska delen av regeringen kommer att se till att svensk lag inte heller råder i denna del.