Skip to content

"Uppgiften att verkställa straff blir oss snart övermäktig" - han vill se nya typer av straff

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg vill se andra typer av straff än fängelse. Foto: Pontus Lundhal/TT och Leif R Jansson/TT

Sverige behöver fler alternativ till fängelsestraff när anstaltsplatserna inte längre räcker till. "Att verkställa utdömda straff blir oss snart övermäktig", skriver Kriminalvårdens genereraldirektör Nils Öberg på DN debatt

 

Som Dagens Juridik kunde rapportera igår är beläggningen på svenska anstalter långt över den "smärtgräns" som Kriminalvården klarar av. 

Trots att myndigheten idag ska besluta om 1 100 nya häktes- och fängelseplatser inom tio år, kommer detta inte ens att täcka hälften av de platser som behövs, enligt Kriminalvården. 

Nils Öberg föreslår därför tänkbara åtgärder för att undvika överbeläggning i framtiden.

Fler alternativ till fängelsestraff
Som en första åtgärd föreslår Nils Öberg att "de som inte, på grund av brottets allvarlighetsgrad eller att de utgör ett hot mot samhället, måste berövas sin frihet bör straffas på annat sätt".

Han anser att fler och mer ingripande frivårdsåtgärder kan bli ett trovärdigt komplement till fängelsestraffet om de på allvar "kan tillgodose brottsoffers, vittnens och allmänhetens behov av skydd".

En annan viktig förändring kunde, enligt Nils Öberg, vara att rangordna och straffmäta påföljder i frihet på samma sätt som fängelsestraff så att grövre brott ger skyddstillsyn under längre tid och mindre grova brott kortare tid. 

Sätt fler under intensivövervakning
Som en andra tänkbar åtgärd föreslås att fler ska kunna få avtjäna sitt straff genom intensivövervakning med fotbolja i hemmet. 

Han anser att kvalifikationskraven för att avtjäna straffet med fotboja - att man har arbete, ordnade familjeförhållanden, boenden och låg återfallsrisk - sannolikt uppnås av en del som dömts till straff som överstiger sex månaders fängelse. 

Enligt Nils Öberg bör det därför övervägas om inte en nu gällande tidsgränsen skulle kunna utökas, till exempel upp till ett år för att frigöra ett större antal anstaltsplatser. 

Inför en helt ny typ av samhällstjänst
Den sista åtgärden som Nils Öberg anser att nästa regering bör överväga är införandet av en helt ny typ av samhällstjänst där "samhällstjänstdömda bör kunna anvisas arbetsuppgifter som i än högre grad kommer lokalsamhället till direkt nytta". 

För att en sådan samhällstjänst inte ska belasta lokalsamhället mer än vad den gör idag föreslår Öberg dessutom att Kriminalvården får ansvaret för verkställandet av samhällstjänsten

Enligt Nils Öberg är förändringar av straff och preventivt arbete nödvändigt då en fortsatt ökning av inflödet till häkten och fängelser "gör att en av rättsstatens mest grundläggande uppgifter, att verkställa utdömda straff, snart blir oss övermäktig".

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt