Skip to content

"Uppgiften att verkställa straff blir oss snart övermäktig" - han vill se nya typer av straff

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg vill se andra typer av straff än fängelse. Foto: Pontus Lundhal/TT och Leif R Jansson/TT

Sverige behöver fler alternativ till fängelsestraff när anstaltsplatserna inte längre räcker till. "Att verkställa utdömda straff blir oss snart övermäktig", skriver Kriminalvårdens genereraldirektör Nils Öberg på DN debatt

 

Som Dagens Juridik kunde rapportera igår är beläggningen på svenska anstalter långt över den "smärtgräns" som Kriminalvården klarar av. 

Trots att myndigheten idag ska besluta om 1 100 nya häktes- och fängelseplatser inom tio år, kommer detta inte ens att täcka hälften av de platser som behövs, enligt Kriminalvården. 

Nils Öberg föreslår därför tänkbara åtgärder för att undvika överbeläggning i framtiden.

Fler alternativ till fängelsestraff
Som en första åtgärd föreslår Nils Öberg att "de som inte, på grund av brottets allvarlighetsgrad eller att de utgör ett hot mot samhället, måste berövas sin frihet bör straffas på annat sätt".

Han anser att fler och mer ingripande frivårdsåtgärder kan bli ett trovärdigt komplement till fängelsestraffet om de på allvar "kan tillgodose brottsoffers, vittnens och allmänhetens behov av skydd".

En annan viktig förändring kunde, enligt Nils Öberg, vara att rangordna och straffmäta påföljder i frihet på samma sätt som fängelsestraff så att grövre brott ger skyddstillsyn under längre tid och mindre grova brott kortare tid. 

Sätt fler under intensivövervakning
Som en andra tänkbar åtgärd föreslås att fler ska kunna få avtjäna sitt straff genom intensivövervakning med fotbolja i hemmet. 

Han anser att kvalifikationskraven för att avtjäna straffet med fotboja - att man har arbete, ordnade familjeförhållanden, boenden och låg återfallsrisk - sannolikt uppnås av en del som dömts till straff som överstiger sex månaders fängelse. 

Enligt Nils Öberg bör det därför övervägas om inte en nu gällande tidsgränsen skulle kunna utökas, till exempel upp till ett år för att frigöra ett större antal anstaltsplatser. 

Inför en helt ny typ av samhällstjänst
Den sista åtgärden som Nils Öberg anser att nästa regering bör överväga är införandet av en helt ny typ av samhällstjänst där "samhällstjänstdömda bör kunna anvisas arbetsuppgifter som i än högre grad kommer lokalsamhället till direkt nytta". 

För att en sådan samhällstjänst inte ska belasta lokalsamhället mer än vad den gör idag föreslår Öberg dessutom att Kriminalvården får ansvaret för verkställandet av samhällstjänsten

Enligt Nils Öberg är förändringar av straff och preventivt arbete nödvändigt då en fortsatt ökning av inflödet till häkten och fängelser "gör att en av rättsstatens mest grundläggande uppgifter, att verkställa utdömda straff, snart blir oss övermäktig".

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Eller varför inte börja utvisa fler?
Plus upphäva medborgarskap.
Då skulle det inte behövas många fängelseplatser.

@Guy de Lusignan 12:28
Helt rätt! Trefaldigt hurra!

Vårt grannland Danmark upphäver det danska medborgarskapet på kriminella invandrare. Sverige borde göra likadant. Det vill säga upphäva det svenska medborgarskapet på kriminella invandrare, inte minst för att det är en vinn-vinn-situation, ty:

* vi får nämligen färre kriminella invandrare som kan ställa till med sattyg på svensk botten
* invandrarna som grupp betraktad får större uppskattning av majoritetssamhället då man kan göra sig av med rötäggen inom invandrargruppen
* överbeläggningsrisken på svenska fängelser minimeras eller undanröjs.

GD:n ger uttryck för en tillbakalutad, slö, slapp och likgiltig hållning till KV:s viktiga samhällsuppdrag. Att ännu färre ska sitta inne går stick i stäv med vad en stor majoritet av våra politiker och medborgare vill se. Därför måste han gå, antingen sluta frivilligt eller få sparken. Kriminalvården behöver reformeras från grunden. Nyckelorden är att man ska kunna producera mer kriminalvård för mindre av skattebetalarnas pengar. Den nuvarande chefen är inte rätt person att leda detta förändringsarbete. Här behövs en person med hårda nypor som förmår peka med hela handen. Det är inte säkert att den personen kan rekryteras från den svenska statsförvaltningen.
Håller med: fler ska utvisas, det ska räcka med att fängelse ingår i straffskalan. Även i de fall där Strafföreläggande meddelas. Huvudregeln ska alltså vara att nästan alla brott ska leda till utvisning.Beslutet om utvisning ska inte få överklagas särskilt. Blir det ingen ändring i huvudsaken så ska beslutet om utvisning stå fast. Medborgarskap och PUT som givits på falska eller felaktiga grunder ska upphävas. Den som begår allvarliga brott ska kunna bli av med sitt medborgarskap som huvudregel. De sk. asyl- och medborgarskapsbrotten ska föras in bland Socialförsäkringsbrotten. När det gäller K-vårdens problem med överbeläggningar så får man gå back to basics dvs. återinföra systemet med sovsalar så att fler får samsas på en mindre yta. Man kan behöva mer tillfälliga lösningar så som matsalar och gymnastiksalar, den intagne får då sova på en form av matta eller tunn madrass direkt på golvet som kan rullas ihop på dagtid. KV brottas också med andra problem: den behöver få in mer deg och även producera mer kriminalvård för mindre pengar. En del av lösningen på det är att de intagna måste producera mer för samma ersättning. De bör få jobba även på helgerna och på dygnets alla timmar. Produktionen ska vara igång dygnet runt. 12-14 timmars pass bör införas för samma ersättning som idag. Alla bör tvingas betala för sin mat själva som alla andra i samhället. Billigare råvaror och mindre halvfabrikat. De intagna får själva laga sin mat och nästan alltid från grunden. Pannkakorna bör serveras utan sylt, vilket även drabbat en del av våra äldre på äldreboendena. De intagna ska aldrig någonsin, inte någonstans ha bättre mat än våra äldre som byggt upp landet. Never, Nada det får aldrig hända! Soppa bör införas på menyn 4-5 dagar per vecka. Mycket rotfrukter, potatis mm. Även ärtsoppa bör serveras i ökad utsträckning som de intagna lagar från grunden för det är gott, billigt och nyttigt. Det mjuka brödet bör bytas ut mot hårt bröd. Kaffet ska bytas ut mot te. För det mesta bör vatten serveras som måltidsdryck. Man får också överväga att lägga ut eller förlägga en del av verksamheten till Baltikum för att få ner lokalkostnaderna och lönekostnaderna. I första hand gäller det alla dem som ändå ska utvisas efter avtjänat straff och alla dem som missköter sig under verkställigheten samt alla livstidsdömda. Bra förslag att KV har hand om samhällstjänsten som bör bestå av arbete i jordbruket tex. som avbytare, skogsarbete tex trädplantering och röjning samt att sopa gator och torg samt att plocka skräp och gräsklippning sommartid samt snöskottning och halkbekämpning vintertid mm. Vi kunde ha lika rena gator och torg som man hade i Östländerna under kommunisttiden. Personalen bör minska och det kan tex. ske genom att de intagna vistas i sina celler under den tid som de inte arbetar. Med tanke på den kommande ökningen av antalet fångar får man också ta till billigare bostadslösningar tex. tält och baracker. Klarar den svenska militären att bo i tält så duger det även åt våra intagna. Man behöver tydliggöra att det är fångvård man sysslar med. Därför bör de intagna kallas för fångar och personalen för fångvaktare. KV bör byta namn till "Fångvården". KV och fångvårdarna ska inte fråga fångarna vad den kan göra för dem utan det ska vara tvärtom. De bör få passa upp på personalen istället för tvärtom som det fungerar idag.

Nä, fängelse har aldrig hjälpt någon. All forskning visar att straff inte hjälper. Hellre morot än piska. Släpp ut alla fängelsekunder i stället och ge dem bostad och ett bidrag till livets nödtorft i stället. De behöver massor med kramar i stället för galler. Och glöm inte bort att rösta rätt heller. S, VPK, Mp(r), Fi, C, L, och i värsta fall KD eller M.

Det kommer att behövas allt fler fängelser i framtiden. Ambitionen hos "den politiska svären" och "de rättsvårdande myndigheterna" talar för det. Media lär hjälpa till på traven med. Då laglydigheten i breda lager ej är på topp måste även polisen få fortsatt ökade resurser. Det torde vara en rätt trygg anställning att bli kriminalvårdare i framtiden. Men kanske inte världens roligaste...:-)

En grov brottsling som inte är inlåst, är fri att fortsätta sin brottslighet.
Lösningen stavas förtätning medels våningssängar.

Ett gott kostnadseffektivt förslag. Då behöver dömda inte heller känna sig isolerade under "verkställigheten". Man undrar varför det inte införts för länge sedan...:-)

Vi får samtidigt inte förlora brottsofferperspektivet. Det är viktigt - oumbärligt - för rättsmedvetandet att en person som utsatts för ett svårt brott som inneburit psykiska, fysiska, och/eller ekonomiska men får upprättelse.

Fängelse är upprättelse.

Skadestånd är upprättelse.

"Frivårdsåtgärder" - samhällstjänst, skyddstillsyn och fotboja - är inte upprättelse. Alls.

Den fällande domen är "upprättelsen"-ett erkännande från samhället om att orätt har begåtts mot målsägaren.
Påföljden är att betrakta som hämnd ut brottsoffrets perspektiv.
Få offer för grov våldtäkt skulle acceptera en påföljd om 3 dagsböter utan kräver betydligt kännbarare straff vilket bevisar vad jag skriver.

Upprättelse: Domstolen beslutar och utdelar tillfredsställande straff och tilldelar offret ett proportionellt skadestånd utifrån lagar och praxis.
Hämnd: Brottsoffret beslutar och utdelar själv tillfredsställande straff och tar skadestånd efter eget tycke.

Då det i dagsläget är olagligt för brottsoffer att hämnas måste staten via rättsväsendet tillfredsställa upprättelsen. Annars riskerar vi att få ett allmänt rättsmedvetande som tolererar hämnd i brist på bättre. (I Sveriges förflutna var för övrigt straffet för grov våldtäkt avrättning, en rätt intressant historisk detalj.)

Prison sentences are not the same solution. Instead, we should try to get rid of those convicted. Ok, I have a question! 2 types of murders. 1 mental murderer, 2 physical murderer. These two types of murders are taking place on the principle that democracy is a human organism. Physical violence is punishable. The same psychological violence? Mental violence is in every field. It is difficult to know exactly what the job recruitment sector is. Everything is secret. Each country has its own mysteries. Such mysteries are some nuances, some embodiment, some are negatives, some are positives, Identify the ruling party of that day. True to say, "the one who went ahead, the winner" is today. "Everybody wants to catch a bull that has won". Therefore punishment is a game.

Det är något lustigt med sverige. Å ena sidan sägs det att vi är en välmående nation vars ekonomi går som tåget. Ett rikt land med högutbildad befolkning och hög internationell svansföring.

Men samtidigt klarar vi ingenting. Allt går på undantag. Vården går på knäna för att den är underfinansierad. BB stängs ned i sollefteå och ambulanser avskaffas i västra götaland. Den socialdemokratiska ledningen påminner om att i många länder är det normalt att föda i hemmet.
Försvaret är ett dåligt skämt. Rättsväsendet klarar inte att komma till beslut ens i enkla mål utan att det tar åratal. Järnvägarna är så dåligt underhållna att tågen står stilla så fort det blir det minsta väder.

Och nu ska vi alltså låta statens fattigdom avgöra vilka straff som delas ut. Inte för att det är bättre utan för att det är billigare och enklare. Vi har tydligen inte råd med något annat.

Något är ruttet i konungariket sverige.

Det är inte något som är ruttet Johannes. Det är för mycket. Det har blivit så pga att vi medborgare abdikerat och låtit en drös mindre lyckade "representanter" sköta ruljangsen. Till sin hjälp har dessa haft våra myndigheter och de flesta som jobbat där. Pressen sköter inte sitt jobb med att granska "makten" Istället har favoritsysselsättningen blivit "utblick" Som fyller två syften. Vissa hur "illa" det är på andra ställen samt få de mindre begåvade att tycka "men så bra vi har". Etablissemanget har lyckats väl. Synd inga medborgare gillar direktdemokrati som i Schweiz. Det är det enda som skulle kunna reda upp saker och ting . :-)

Kankse dags för en nytillkommen figur på den svenska fanan ? Alligatorn, stor i käften och hög svansföring.

http://www.dagensjuridik.se/2017/06/bade-samhallet-och-aterfallsforbryta...
I artikeln hänvisade jag till Nils Öberg som redan då 2016 aktualiserat problemet. 70 procent av fängelsedomarna var 6 månader och lägre. Han påpekade att de ej var behandlingsbara.
Uppenbarligen var de flesta hopplösa återfallsförbrytare som återfaller i brott direkt. För dessa finns inte förutsättning för fotboja men nu kommer säkert politiker och experter att tvingas ta till denna lösning. Hundratusentals brottsoffer varje år är oacceptabelt för att politiker inte var kapabla att i tid inse situationen !

Om vi envisas med att gå den amerikanska vägen och i förlängningen en latinamerikansk väg så måste vi naturligtvis följa upp det med resten av staten. Flera nya fängelser. Ett par- tre fångar i varje cell. Straffarbete för de som ser ut att kunna rehabiliteras till samhället igen. Köp av fängelseplatser i ursprungsländerna oavsett deras standard.

Så kommer det att bli då "de rättsvårdande myndigheterna" samt deras uppdragsgivare politikerna är oförmögna att. vända blicken år annat håll än till USA när det gäller brottsbekämpning. Sverige kommer att bli allt våldsammare medan t ex Norge som anammat en mer fredlig och vetenskapsbaserad väg i sin syn på hur och vad som skall "bekämpas" kommer att bli allt fredligare. Men detta kommer inte att imponera på Sverige i första taget. Hatet och missämjan inom området är för stort. Straff är det enda ansvariga har i huvudet...:-)

Jerzy Sarnecki brukar hävda att brottsligheten inte har ökat i Sverige. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kriminologen-osakert-om-brotten-okar

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg säger att överbeläggningen på svenska fängelser är alarmerande, som implicerar att vi visst har en ökad brottslighet.

Vems kriminalitetsnarrativ är det verkliga, Jerzy Sarneckis eller Nils Öbergs?

I dagens Expressen finns en kort undanskymd iten artikel om NTU 2018. (Nationella trygghetsundersökningen)
Konklusionen är att undersökningen borde generera krigsrubriker. Men det är ju lite känsligt...Den dramatiska ökningen av brott mot person som konstaterades i förrs årets undersökning överträffas med råge i årets undersökning. Kolla gärna själva Rubriken lyder:
"Unga kvinnor går inte längre säkra" (Var tredje ung kvinna säger sig varit utsatt för sexbrott)
Vad säger den mäktige Jerry S ?

I dagens Expressen finns en kort undanskymd iten artikel om NTU 2018. (Nationella trygghetsundersökningen)
Konklusionen är att undersökningen borde generera krigsrubriker. Men det är ju lite känsligt...Den dramatiska ökningen av brott mot person som konstaterades i förrs årets undersökning överträffas med råge i årets undersökning. Kolla gärna själva Rubriken lyder:
"Unga kvinnor går inte längre säkra" (Var tredje ung kvinna säger sig varit utsatt för sexbrott)
Vad säger den mäktige Jerry S ?

Frågan är väl om inte måttet är rågat snart. När skall makten ge sig och börja skydda landets unga kvinnor?

@lantisjuristen 21:27
Det kommer makten (det politiska etablissemanget) inte göra på grund av sitt grava missbruksproblem, som den inte kan ta sig ur. Det går inte att hemlighålla det längre. Makten är en pundad godhetsnarkoman!

Delvis kan man skylla missbruksproblemet på att makten, ivrigt påhejad av dess skattepengadiande stödtrupper, alltför kadaverdisciplinerat har lytt och lyder för Sverige och för landets unga kvinnor skadliga internationella konventioner och avtal. Jag ser ingen ljusning i sikte. Det är ett hopplöst fall! Jag kan bara hoppas att makten snart slutar sina dar med en OD.

I second that…:-)

Skampåle på torget, någon ? Billigt och bra. Vakande ögon finns det dessutom ofta gott om.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.