Skip to content

”Unika förutsättningar” - Konkurrensverket avstyrker skatt på avfallsförbränning

Sopförbränning i Oslo. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Konkurrensverket avstyrker förslaget om skatt på avfallsförbränning. Det framgår av KKV:s yttrande till regeringen över betänkandet ”Brännheta skatter! Bör avfallshantering och utsläpp av koldioxider från energiproduktion beskattas?”

 

Enligt Konkurrensverket är den föreslagna skatten på avfallsförbränning konkurrenssnedvridande.

I yttrandet skriver Konkurrensverket att Sverige har ”unika förutsättningar” att utvinna energi ur importerat avfall tack vare det stora fjärrvärmenätet och med de nuvarande mottagningsavgifterna för avfallet är export till Sverige ett ekonomiskt konkurrenskraftigt behandlingsalternativ för avfallsaktörer enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket invänder dock inte mot att kväveoxidavgiften görs om till en skatt och tar inte heller ställning till den föreslagna skattenivån, men förordar ett alternativ med lägre skattesats för internationellt konkurrensutsatt industri.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt