Skip to content

Trots kritiken från Lagrådet - riksdagen klubbade förbud mot utländska barnäktenskap

Foto: Martina Holmberg/TT

Igår klubbades regeringens förslag om skärpta regler kring utländska barnäktenskap igenom. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap - oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet.

 

Med ett utländskt barnäktenskap avses i svensk rätt ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag när minst en av parterna var under 18 år. Äktenskapet upphör inte att vara ett barnäktenskap när båda parterna har blivit vuxna.

Fram till lagändringen kunde barn som gift sig utomlands betraktas som makar om de var över 15 år och saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Den nya lagen underkänner även dessa äktenskap. 

Ska som huvudregel inte erkännas
Den nya lagstiftningen innebär alltså att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige och att förbudet mot erkännande ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks.

Eftersom den ursprungliga bristen i ett barnäktenskap kvarstår oberoende av personens stigande ålder ska förbudet också gälla oavsett parternas ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen

Skarp kritik från lagrådet
Som Dagens Juridik tidigare har rapporterat fick lagförslaget skarp kritik från Lagrådet som bland annat ansåg att det svenska förbudet inte kommer att skydda utländska barn som tvingas till äktenskap i andra länder. 

Dessutom påpekade Lagrådet att en sådan lagstiftning strider det mot den fria rörlighet inom EU och inkräktar på respekten för familjelivet inom ramen för mänskliga rättigheter och så kallade "ventil" som regeringen föreslagit för att ändå vissa äktenskap ska kunna godkännas är allt för restriktiv. 

Lagändringarna börjar gälla  från årsskiftet.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt