Skip to content

Terrorhot och hot mot ordning och säkerhet - regeringen beslutar om skärpta gränskontroller

Foto: Erland Vinberg/TT

Vid gårdens regeringssammanträde beslutade regeringen att fortsatt gränskontroll ska gälla vid Sveriges inre gräns i tre månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det finns ett "fortsatt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige".

 

Gränskontrollerna ska enligt regeringsbeslutet fortsätta till den 11 februari 2019. Beslutet fattades ytterst enligt EU:s gemensamma lagstiftning men baseras alltså rent praktiskt på regeringens egen bedömning av att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Regeringen hänvisar också till Säkerhetspolisens bedömningom att det även fortsatt finns ett förhöjt terrorhot mot Sverige.

Regeringen skriver dessutom:

"Det finns också brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen vilket gör att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna."

Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som nödvändigt för att "värna allmän ordning och inre säkerhet".

Enligt regeringen ligger beslutet i linje med andra Schengenmedlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark - länder som också tillfälligt återinfört inre gränskontroller. Även dessa länderna har meddelat att de kommer att fortsätta med kontrollerna så länge ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt