Skip to content

”Tekniska ändringar av amorteringskraven” – regeringen godkänner Finansinspektionens förslag

Foto: Anders Wiklund/TT

Alla företag som lämnar bostadskrediter måste tillämpa amorteringskraven. Det framgår av ett förslag från Finansinspektionen om vissa tekniska ändringar av amorteringskraven. Regeringen har nu godkänt förslaget. 

 

De föreslagna ändringarna av amorteringskraven innebär att företag som lämnar bolån enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter måste tillämpa amorteringskraven. 

Förslaget innebär dock även att en möjlighet till undantag från amortering för kapitalfrigöringskrediter införs. Kapitalfrigöringskrediter är lån som ges till äldre mot säkerhet i deras bostad, och där man inte betalar ränta eller amortering under lånets löptid.

Riksdagen har med bred majoritet ställt sig bakom både amorteringskravens tillämpande av alla kreditgivare som lämnar bolån och det föreslagna undantaget för amortering för kapitalfrigöringskrediter. 

De föreslagna ändringarna är planerade att träda i kraft vid årsskiftet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt