Skip to content

"Ta bussen", sa polisen till den efterlyste 15-åringen - "mycket anmärkningsvärt" enligt JO

Foto: Hasse Holmberg/TT

När den 15-årige pojken, som var på rymmen från ett HVB-hem, själv ringde till polisen fick han höra att han kunde "ta bussen". Han drev därefter omkring i mer än en vecka. Polisen försvarar sig med att det handlade om prioriteringar men JO slår nu fast att det hela är "mycket anmärkningsvärt".

 

Den 15-årige pojken rymde i maj 2017 från ett HVB-hem och tog sig då först till sin mormor.

Mormodern lyckades övertala honom att ringa till polisen och berätta att han var efterlyst och att han ville tillbaka till HVB-hemmet. Polisen sade då att han kunde "ta en buss".

Bodde hos annan i smyg
Dagen därpå ringde mormodern själv till polisen, som dock inte heller denna gång kom och hämtade honom.

En dryg vecka senare blev pojkens mamma kontaktad av en kvinna som berättade att hennes son hade låtit den 15-årige pojken bo hemma hos dem "i smyg". När kvinnan hade fått veta att pojken var efterlyst kontaktade hon polisen som dock inte heller då kom och hämtade honom.

När mamman själv ringde till polisen fick hon svaret att man saknade resurser. Mamman anmälde då polisen till Justitieombudsmannen som startade en utredning.

"Vanligt att de vill ha skjuts"
Polismyndigheten uppgav i sitt yttrande till JO att det är mycket vanligt att ungdomar som har rymt från behandlingshem ringer och vill ha skjuts av polisen.

Det ansvariga polisbefälet uppgav att han inte mindes händelsen men utgick ifrån att frågan handlade om prioriteringar av polisens resurser i yttre tjänst.

Polisen påpekade också att man faktiskt hade träffat på den 15-årige pojken en natt tillsammans med en annan person men att pojken då "smet och sprang från platsen". 

Bedöma handräckningen
Justitieombudsmannen Cecilia Renfors konstaterar nu att det är den begärande myndigheten - i det här fallet kommunen - som ska göra bedömningen av om man bör begära hjälp från polisen.

Polisen ska enbart pröva om de formella förutsättningarna för handräckning är uppfyllda - till exempel att uppdragsgivaren är behörig och att begäran har stöd i lag. En handräckning kan i princip inte nekas med hänvisning till resursbrist, slår JO fast. Om behovet eller lämpligheten ifrågasätts är det enligt JO i stället lämpligt att polisen kontaktar den myndighet som har bett om handräckningen och begär omprövning.

JO hänvisar också till tidigare beslut där det framhållits att handräckningsuppdrag ska behandlas med förtur och genomföras "utan onödigt dröjsmål".

Mycket anmärkningsvärt
JO slår nu fast att enskilda poliser har gjort bedömningar om det har funnits behov av handräckning - någonting som polisen alltså inte ska göra. Detta är enligt JO "mycket anmärkningsvärt".

Enligt JO finns det inget utrymme att låta till exempel en efterlyst person, i det här fallet ett barn, få inställa sig själv vid ett behandlingshem. Även om det i undantagsfall skulle kunna vara godtagbart när det gäller en vuxen person bör det aldrig ske utan en kontakt med socialnämnden.

JO är "mycket kritisk" till hur Polismyndigheten har hanterat frågan. Enligt JO framstår det som om polisens fel har sin grund i "bristande rutiner och okunskap om gällande regler".

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

Stefan Lundkvist

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt