Skip to content

Svårt vara nära andra passagerare ger rätt till färdtjänst - kommun förlorar slutgiltigt i domstol

Foto: Tomas Oneborg/TT

Den 38-årige mannen har social fobi och kan inte åka buss och tåg med människor nära inpå sig. Sedan kommunen sagt nej till färdtjänst fick han dock rätt i domstol. Högsta förvaltningsdomstoler slår nu fast att det inte finns någon anledning att pröva fallet.

 

De 38-årige mannen vände sig till Kävlinge kommun och ansökte om färdtjänst med hänvisning till att han har social fobi och inte klarar av att vistas bland andra människor i kollektivtrafiken.

Kommunens socialnämnd sade dock nej eftersom mannen inte ansågs leva upp till lagens krav på att ha "väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel". 

"Nästan klaustrofobisk känsla"
Mannen överklagade socialnämndens beslut till Förvaltningsrätten i Malmö och bifogade ett intyg från en psykiatriker om sin sociala fobi. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Det väcker mycket obehag att vistas med så många okända människor omkring sig. Han klarar inte detta psykiskt. I ett trångt utrymme på buss och tåg med folk nära inpå sig får han nästan en klaustrofobisk känsla."

Socialnämnden vidhöll dock sin uppfattning:

"X (mannen) förflyttar sig självständigt genom att promenera eller cykla i samhället, besöker vänner, anhöriga och den sociala gemenskapen i kyrkan. Han cyklar både inom Kävlinge kommun, men även till närliggande kommuner i Lund eller Lomma samt Helsingborg för att gå på släktträff."

Ångest och obehag
Förvaltningsrätten konstaterade att mannen cyklar mycket - ibland uppemot 4,5 mil - för att bland annat besöka sin mamma.

Förvaltningsrätten skrev:

"Även om han fysiskt sett får anses ha en god förflyttningsförmåga, finner förvaltningsrätten att det tydligt av utredningen framgår att han väljer att cykla istället för att resa med tåg och buss för att undvika framkallande av ångest och obehag som utlöses till följd av sjukdomen när han exempelvis har människor nära inpå sig och utsätts för ljudintryck."

Förvaltningsrätten gick därför på mannens linje och beslutade att han hade rätt till färdtjänst.

HFD säger nej
Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som dock - precis som förvaltningsrätten - gick på mannens linje.

Kammarrätten skrev:

"När det gäller psykiska funktionshinder måste det enligt kammarrättens mening godtas att den enskildes egna upplevelser av olika situationer i många fall får vara avgörande för hur funktionshindret kan anses begränsa denne i vardagen."

Kammarrätten ansåg därför att mannens egna upplevelser kan innebära sådana "väsentliga svårigheter" att resa med allmänna kommunikationsmedel att han har rätt till färdtjänst.

Kommunen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillståndt. Kammarrättens dom står därmed fast.

 


  • Alt-texten
    Jenni Ståhl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt