Skip to content

Stor motståndskraft hos svenska storbanker - får höga resultat i europeiskt stresstest

Foto: Pontus Lundahl/TT

De svenska storbankerna visar motståndskraft och god förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge. Det visar det så kallade stresstest som den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har gjort där de svenska storbankerna ingår.

 

I den europeiska bankmyndighetens "stresstest"  prövas 48 av Europas största bankers motståndskraft i ett scenario med en kraftig konjunkturnedgång i kombination med stort prisfall på fastigheter över en treårsperiod med utgångspunkt från december förra året. 

Stresståliga svenska banker
Stresstestet visar att de svenska storbankerna har god motståndskraft i ett scenario med kraftigt försämrat marknadsläge.

Resultatet inkluderar även Nordea, som numera är finskt, eftersom banken fortfarande hade svenskt moderbolag när stresstestet påbörjades.

Scenariot för Sverige i den Europeiska bankmyndighetens stresstest utgår dessutom från en större konjunkturnedgång än det stresstest som används i Finansinspektionens så kallade tillsynsbedömning av storleken på bankernas kapitalplaneringsbuffert.

Inte att jämställa med Finansinspektionens kapitalkrav
Europeiska bankmyndighetens stresstest har ingen automatisk koppling till det kapitalkrav som Finansinspektionen ställer på de svenska bankerna.

För att årligen kunna bestämma vilka nivåer Finansinspektionens kapitalkrav ska ligga på används en annan typ av tresstest, vilket gör att resultatet kan variera beroende på stresstestets utformning. 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt