Skip to content

Statligt assisterat narkotikabruk bra för alla - de prisas för sitt politiska och vetenskapliga mod

Ruth Dreifuss och Peter Reuter får The Stockholm Prize in Criminology. Foto: Salvatore Di Nolfi/AP/TT och SPC.

Utmärkelsen "The Stockholm Prize in Criminology" går till Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras arbete som "på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk". I praktiken handlar det om statligt assisterat bruk av narkotika - i det här fallet heroin.

 

Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett en politiker och en forskare i narkotikapolitik till mottagare av utmärkelsen för 2019. Tillsammans har deras arbeten "i hög grad bidragit till att förändra och förbättra narkotikapolitiken".

Som inrikesminister (1993-2002) och förbundspresident för Schweiz (1999) var Ruth Dreifuss den främsta politiska försvararen av ett försök att testa en ny behandling av heroinanvändare.

Minskad brottslighet
Man ville undersöka om den nya behandlingen skulle kunna bidra till att minska den brottslighet och de hälsoproblem som ”traditionell” narkotikapolitik gav upphov till.

I dessa experiment erbjöds individer som misslyckats med sina metadonbehandlingar en så kallad ”Heroin-Assisterad-Terapi” (HAT). De gavs möjlighet att injicera legalt förskrivet heroin i medicinskt övervakade anläggningar.

Frågan var huruvida metoden kunde göras säker och hur det skulle påverka missbrukarnas beteende.

Lät sig inte påverkas
Det visade sig att HAT-försöken avsevärt minskade missbrukarnas brottslighet, samtidigt som deras hälsa förbättrades. Resultatet av dessa försök, och lagstiftningsarbete inspirerat av Ruth Dreifuss, blev att HAT-behandlingen idag är rutinmässigt tillgänglig i Schweiz.

Det var den schweiziska psykiatern Dr. Ambrose Uchtenhagen vid universitetet i Zürich som ledde försöken med ”Heroin-Assisterad-Terapi”.

Ruth Dreifuss lät sig inte påverkas av de kraftiga protester som försöken väckte. Hon menade att för att finna de bästa alternativa behandlingsmetoderna mot ett heroinberoende var försöken legitima och att resultatet av dem skulle av återspeglas i förd narkotikapolitik.

Professorn förklarade och försvarade
Dreifuss försök lade grunden för ytterligare försök på området i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och nu senast i Kanada. Alla dessa experiment uppvisade resultat som överensstämde med dem i Schweiz.

Professor Peter Reuter, vid universitetet i Maryland, är en forskare på det narkotikapolitiska området och fick internationell uppmärksamhet när han förklarade och försvarade de schweiziska försöken.

"Gedigen forskning"
Långt innan dessa försök initierades hade Peter Reuter ägnat decennier åt att undersöka sambandet mellan narkotikapolitik och brottslighet:

Prisjuryn skriver:

"Hans gedigna forskning har lett till samma insikter och slutsatser som de schweiziska fälttesterna. Genom att studera hur kriminalisering av narkotikabruk och dess verkställighet påverkar brottslighet och hälsa, identifierade Reuter metoder som utan legalisering av narkotika kan ge bättre effekt. Hans studier om effekterna av drogpriser och tillgänglighet av narkotika har visat att många av fördelarna med förbud mot narkotikabruk kan uppnås med mindre ingripande åtgärder. Enbart straffinriktad bekämpning av narkotikaproblemet kan öka brottsligheten utan att minska narkotikakonsumtionen."

Kokainsmuggling
Reuters forskning har visat på de avsevärda begränsningar som finns hos många befintliga metoder för narkotikabekämpning. Han visade till exempel redan 1998 varför även mycket stora och ökade polisiära insatser i kampen mot kokainsmuggling från Latinamerika bara marginellt skulle påverka det amerikanska kokainproblemet. Denna forskning var mycket viktig för att omfördela resurserna i kampen mot narkotikan.

Genom att förklara nya behandlingsmetoder, inklusive den schweiziska modellen, har Reuters forskning lett till en förändring av narkotikapolitiken i länder som Brasilien, Peru, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Vietnam, Uruguay och USA med flera.

Reuter har under åren visat på de stora begränsningar som olika program i kampen mot narkotikan uppvisar till exempel programmen för besprutning av illegala grödor.

Forskning och politik
Dreifuss och Reuter är enligt prisjuryn viktiga exempel på hur ett samarbete mellan forskare och politiska beslutsfattare kan minska brottsligheten samtidigt som samhället slår vakt om humanitära värden.

Priset delas ut den 11:e juni nästa år i Stockholms stadshus. Pristagarna belönas "för deras unika och evidensbaserade arbeten som inkluderat omfattande fälttester av effekterna av narkotikapolitiska innovationer på brottsligheten och missbrukarnas hälsa".

The Stockholm Prize in Criminology är ett internationellt pris som instiftats av den svenska regeringen och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna.

En miljon kronor
Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare. Prisceremo-nin hålls årligen i juni och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. 

Prissumman är en miljon kronor.

 

Om pristagarna

 

Ruth Dreifuss är Distinguished Senior Fellow av Graduate Institute i Genève. Hon har en examen i ekonomi (BA) och eko-nometri (MA) vid Universitetet i Genève. Hon var inrikesminister och medlem av det Schweiziska förbundsrådet mellan 1993 och 2002. 1999 blev hon, som första kvinna, Schweiz förbundpresident. Hon är även medlem av Global Commission on Drug Policy och av The Global Drug Policy Program of the Open Society Foundations

Peter Reuter är professor i offentlig politik och kriminologi vid University of Maryland i College Park. Född och uppvuxen i Sydney, Australien, har han en examen från University of New South Wales (BA) och senare en doktorsexamen i ekonomi vid Yale University Graduate School. Från 1981 till 1993 arbetade han på RAND Corporation, där han grundade RAND Drug Policy Center. Hans bok ”Disorganized Crime” från 1983 vann Leslie Wilkins-priset som det årets mest enastående bok om kriminologi och straffrättsliga frågor. 2008 blev han invald som medlem av American Society of Criminology.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

Jag blir så arg när jag läser sån här vinklad drog-lobbyism och hela resonemanget är så fel och vinklat att jag vet knappt var jag ska börja.

1 ”Brottslighet” är inte tydligt definierad här. Det jag gissar att Ruth Dreifuss och hennes anhängare menar är brott mot medel och överklassen från lägre samhällsklassers missbrukare. Brott som barnmisshandel, ”hustrumisshandel” (oavsett kön) dvs att knarkare begår brott mot sina anhöriga är jag tveksam till om de ens har räknat på. Anmälningsbenägenheten är lägre och därför svårare att få fram tydlig statistik… speciellt om det inte passar ens politiska droglobby att bry sig om det... Olyckor som tex trafikolyckor, arbetsplatsolyckor pga droger verkar inte heller vara medräknat i statistiken.

2 Det stora problemet är att denna lösning skickar fel signaler till unga och ökar nyrekryteringen till droger. Ju fler unga som ser att samhället tar hand om en när man vill knarka desto fler barn kommer våga prova droger… fast det verkar Ruth Dreifuss och hennes anhängare strunta i eftersom det är mest de längre samhällsklassernas barn som fastnar i droger.

3 Det är luddig vad de menar med ”erbjuder missbrukare…” Vården är inte skattefinansierad vare sig i USA eller Schweiz. Det kostar några tusen i månaden att ha en sjukförsäkring….

4 Det finns en skrämmande cynism bakom hela resonemanget. Jag anar att överklassen tycker det är rätt ok att dessa knarkare bara knarkar på och är friskare för då kan de bättre utnyttjas som arbetskraft samt hotar inte överklassens tillgångar. Ser man på problemet så behöver man inte bry sig om ifall fler unga börjar prova droger eller om droger blir mer och mer accepterat i de lägre samhällsklasserna. Tvärt om så kommer knarkare inte lyckas organisera sig i fackföreningar så varför inte bara förse dem med knark. Låter jag cynisk? Det är faktiskt inte så länge sedan alkohol användes på precis samma sätt i Sverige! Arbetarna fick betalt i brännvin i början av 1900talet. Det var därför det var så viktigt för arbetarrörelsen att” gå hand i hand” med nykterhetsrörelsen i början av förra seklet. Vodkan har länge använts på samma sätt i Ryssland osv.

5 Läs den här meningen igen:
” Hans studier om effekterna av drogpriser och tillgänglighet av narkotika har visat att många av fördelarna med förbud mot narkotikabruk kan uppnås med mindre ingripande åtgärder.”
OBS Det den meningen säger är ju bara att Peter Reuter metod spar pengar(!) och inte är sämre än på alla områden är förbud. Här är nog den cyniska kärnan i resonemanget: De rika som inte är drabbade av droger själva vill spara på resurser för polisen.

6 Ingenstans står det uppenbara att för att få kokaodlarna i tex Latinamerika att sluta odla knark så måste vi i västvärlden sluta med våra livsmedelstullar och acceptera handeln med deras grödor. Då kan inte EU och USA mfl så fanatiskt och egoistiskt beskydda sin egen livsmedelsproduktion med importförbud och strafftullar. Dessutom måste dessa länder få genomföra jordreformer så jordbrukarna kan få äga sin egen jord osv.

Sammanfattning:
Beslutsfattare idag verkar vilja använda droger på precis samma sätt som rika använde alkoholen för drygt 100 år sen dvs de vill använda droger för att göra arbetarklassen mer lätthanterlig. De vill dessutom fortsätta trycka ner fattiga länder genom importförbud tullar mm.
Cyniskt!!!

Det är människor med ditt intellekt och fördömande som brände häxor på bål och ihärdigt hävdade att jorden är platt. 50 års restriktiv narkotikapolitik har lett till sämre resultat i Sverige - i vad man än mäter. Om du nu ihärdigt vill stampa i marken och skrika att jorden är platt, gör det. Men snälla låt intelligenta människor föra samhället framåt med hjälp av beprövad vetenskap utan moralpanik som roder. Ingen tjänar på att hållas tillbaka av bakåtsträvare som dig!

Känns ytterst humant med statligt hanterade / bekostade heroininjektioner ! Följderna för den " behandlade" och dennes familj måste bli betydligt bättre med tanke på att stigmatiseringen minskar, för att inte säga upphör. Troligen blir därför den "behandlade" en helt funktionsduglig medborgare såväl vad avser psyke som relationer. Alltid lika trevligt att öppna dörren för en nypåtänd när det skett i stalig regi ! Kanske kan denne rentav " föra samhället framåt "

Skämtar du? Har du träffat en missbrukare när du själv har varit nykter?
Självklart är en person som regelbundet får i sig heroin inte en helt funktionsduglig medborgare.

Ironi kan vara knepig !

Konstaterar att du helt saknar relevanta argument.
Det är bara cyniskt att att sluta bekosta behandling som får missbrukare drogfria.

Hur menar du att mekanismen heroinbruk -> barnmisshandel skulle se ut? Byt ut heroin mot MDMA, LSD, svampar, cannabis osv.

Självklart är en person som använder droger eller har vissa medfödda psykiska problem inte en bra förälder. Psykisk misshandel är också barnmisshandel.

Varför är det självklart att en person som använder droger inte kan vara en bra förälder?

En dålig förälder är en dålig förälder, alldeles oavsett vilka substanser personen i fråga använder eller inte använder. Samma logik torde givetvis även gälla för bra föräldrar. Eller?

Dålig förälder ≠ barnmisshandel. Påstår du att någon som är påverkad av heroin/svampar/MDMA/LSD osv skulle börja slåss? Du har verkligen ingen aning om vad du pratar om.

Det som är cyniskt med vår nuvarande drogpolitik är hur man låter människor som hellre hade varit nyktra och produktiva dö utan något samhällsstöd att tala om. Om vi tog efter Portugal så skulle narkotikaberoendet sannolikt sjunka (det finns ingen undersökning som motsäger det), brottsligheten skulle sjunka (vi frigör polisresurser från att jaga missbrukare till att jaga brottslingar), de kriminella nätverken skulle tappa stora delar av sin finansiering (hasch- och marijuana-försäljning är en stor del av den organiserade brottslighetens intäkter) och människor med din verklighetsfrånvända attityd skulle tvingas tänka om (det kanske skulle föra samhället framåt en smula om färre var trångsynta, allt jag nämnt utom detta finns det studier som stödjer).

Ponera att Marias domedagssyn stämmer fullt, dvs samma (ingen förmodad) effekt på mängden missbruk men lägre kostnad. Då förstår jag ändå inte hur lägre kostnad och en mindre stigmatiserad tillvaro för missbrukare (och förhoppningsvis deras närstående) kan avfärdas så pass lättvindigt? Även Herr/Fru Cynism blir nog också gärna hemmablind om hen gives tillfälle.

Andelen droger ökar! Det "läcker" redan ut alldeles för mycket läkemedelsklassad narkotika ut från våra sjukhus. Andelen unga/barn som kommer börja med narkotika ökar.

Prio 1 (Ett) måste alltid vara att strypa nyrekryteringen till droger. Att förhindra att någon ens börjar med droger är bäst för hela samhället i stort. Heroin-missbrukare som får heroin under kontrollerade former kommer fortfarande påverka samhället i stort så länge de tar drogen

Det finns inget som pekar på att andelen droger har ökat i Portugal, det är en ren lögn. Skräcken för att drogmissbruket var det vanligaste argumentet mot att legalisera droginnehav för privat i Portugal. Motståndet låg på runt 45% i deras riksdag när deras lagar genomfördes idag går antalet förespråkare för att återgå till den gamla ordningen inte att mäta i tvåsiffriga procent-tal längre.

Jag ser inte att något av dina argument är hållbara om man tittar på objektiva rapporter i frågan, tittar man på subjektiva rapporter så kommer domedagsrapporterna från organisationer som har något att tjäna på en restriktiv narkotikapolitik men inte från något annat håll alls.

Anklaga inte mig för att inte visa på "hållbara argument" när du inte själv gör det. Du kommer ju också bara med massa subjektivt tyckande fast du har gått på drogliberalisternas argument.

Vill du ha hållbara argument?
Portugal har mellan åren 2006 och 2012 gått från fler än 40 fall per million invånare till 3 fall vad gäller nya diagnoser av HIV
Under samma period har antalet dödsfall relaterade till droger sjunkit med 60%
Antalet drogmissbrukare har under samma period sjunkit från 7,8% till 2,1% av befolkningen (förvisso med en topp som nådde till 12% 2007, dock så ökade de andra siffrorna inte under den toppen)
Under åren 2001-2012 så sjönk antalet drogberoende med nästan 15%-enheter sett över åldrarna 15-30 år.

Alla dessa siffror kan du hitta emcdda's egna hemsida, jag förutsätter att du kan acceptera det som ett objektivt organ i frågan.

Så nej, mitt tyckande är inte ett dugg subjektivt, jag har faktaunderlag från ett oberoende organ som talar emot allt det du skrivit. Och ja, jag är drogliberal, inte för att jag gillar droger men för att jag inte vill se att de som faktiskt gör det får sina sina liv sönderslagna av lagstiftning som är urusel och mer eller mindre aktivt dödar människor den borde hjälpa medan de riktiga brottslingarna kommer undan.

Mycket tyckande och lite (ingen) fakta, stämpla människor med annan uppfattning som drogliberala...
Du lyckas helt ensam visa varför Sverige har näst högst dödlighet gällande droger i Europa, signalpolitik och stigmatisering har misslyckats totalt.
Vetenskap och forskning visar att "vårat" sätt att behandla droger och drogbruket är misslyckat, och det är brukarna som fått betala priset med deras liv.
Den enda siffran som är positiv gällande Sveriges narkotikapolitik är antalet unga som prövat narkotika, dock är den siffran helt värdelös eftersom antalet problematiska brukare är högre här än s.k. drogliberala länder, m.a.o. är misslyckandet totalt.

Måste vara jobbigt att försvara något som är misslyckat, spec då bevis för att Sveriges modell varit framgångsrik inte existerar oavsett hur många "tänk på barnen" du skriver.

Svensk narkotikapolitik dödar, och då den inte dödar så skadar den.
Är det någon som tror att en prick i belastningsregister är motiverande till att sluta med droger, spec för unga som blir nekade körkortstillstånd, nekade anställning om arbgivare kräver utdrag från belastningsregistret.
Nä, tänkte väl det. Snarare kommer dessa unga att använda mer droger då samhället redan har ställt dom i "utvisningsbåset", dom utvecklar kanske psykiska problem p.g.a. detta men då dom uppsöker Psyk så nekas dom hjälp p.g.a. att dom självmedicinerar sina problem.
"Kom tillbaka då du kan uppvisa 3 månaders drogfrihet" får dom höra, dom sjunker ännu längre ner i problematiskt bruk...

Du borde skämmas som försvarar en politik som dödar och skadar människor, ffa då t.ex. Portugal har visat hur man kan göra, och det med stor framgång.

Idag blir människor mer och mer medvetna över det faktum att det dom trodde var en framgång istället var motsatsen, FN:s kritik mot Sveriges narkotikapolitik är talande, sen får du väl fortsätta ditt "tänk på barnen-snack" men vi som är insatta i frågan har slutat lyssna på sådana som dig.

Vi lyssnar på forskning och beprövad erfarenhet istället eftersom vi tycker att alla liv är lika mycket värda.

// Mats

Mina komplimanger Mats. Du fick med kärnan av misslyckandet i den kontraproduktiva narkotikapolitik som bedrivits i decennier. Tvärt emot bättre vetande (på annat håll).
Vad man kan och bör tillägga är det övergrepp på denna grupp "kriminaliseringen" av själva bruket inneburit.. Människor som t ex rökt lite cannabis har fått sina liv och arbetsmöjligheter förstörda bara pga detta. Har i min byrålåda några fall. Ser fram emot att i en inte alltför avlägsen framtid föra talan mot vissa för det lidande de utsatt andra medmänniskor för. Helt i onödan. Och på dokumenterat ovetenskaplig grund (Folkhälsoinstitutet fastslog att den svenska "narkotikapolitiken" vilade på "ovetenskaplig grund". Redan för femton år sedan).
Sverige som nation har inte tjänat ett dugg på förd politik. Den har istället med största sannolikhet medfört att vi fått en allvarligare och råare kriminalitet. Helt i onödan....

Var kan jag läsa mer om FHI:s uttalande för femton år sedan?

Tack!

Mats, ditt inlägg är så långt så jag delar upp det lite och skriver in mina svar i din text som jag citerar:

”Mycket tyckande och lite (ingen) fakta, stämpla människor med annan uppfattning som drogliberala...”
Du kommer inte heller med fakta utan bara en massa tyckande.

”Du lyckas helt ensam visa varför Sverige har näst högst dödlighet gällande droger i Europa, signalpolitik och stigmatisering har misslyckats totalt.”
För det 1:a så ifrågasätter jag ditt påstående. Du undviker att ange källa.
För det 2:a så beror all typ av statistik på hur man gör beräkningarna. Dödlighet går inte att räkna ut om man inte definierar vilka typer dödsfall man tar med.

”Vetenskap och forskning visar att "vårat" sätt att behandla droger och drogbruket är misslyckat, och det är brukarna som fått betala priset med deras liv.”
Återigen, släng dig inte med ord som ”vetenskap” och ”forskning” om du inte kan hänvisa till källan och hur forskningen är gjord. Frågor som alltid måste ställas när man bedömer forskning är bla hur stort är underlaget, vad är avgränsningarna, under hur lång tid har forskningen följt underlaget, vem bekostar forskningen osv.

”Den enda siffran som är positiv gällande Sveriges narkotikapolitik är antalet unga som prövat narkotika, dock är den siffran helt värdelös eftersom antalet problematiska brukare är högre här än s.k. drogliberala länder, m.a.o. är misslyckandet totalt.”
Delar definitivt inte din åsikt. Tvärt om! Enda sättet att på sikt få stopp på problemet är att färre och färre använder droger.

”Måste vara jobbigt att försvara något som är misslyckat, spec då bevis för att Sveriges modell varit framgångsrik inte existerar oavsett hur många "tänk på barnen" du skriver.”
Delar inte dina subjektiva åsikter på den här punkten.

”Svensk narkotikapolitik dödar, och då den inte dödar så skadar den.”
Sakfel. Det är drogen som dödar.

”Är det någon som tror att en prick i belastningsregister är motiverande till att sluta med droger, spec för unga som blir nekade körkortstillstånd, nekade anställning om arbgivare kräver utdrag från belastningsregistret.”
Du menar alltså på fullaste allvar att du tycker det är bra(!?!?!?) att fler som använder droger tar körkort och ger sig ut i trafiken? Inser du verkligen inte att fler som kör drogpåverkade kommer öka antalet trafikolyckor? Vill du verkligen själv möta drogpåverkade förare i trafiken?

Du menar alltså på fullaste allvar att du tycker det är bra(!?!?!?) att fler som använder droger arbetar inom tex byggbranschen eller inom vård skola och omsorg? Inser du verkligen inte att fler som är drogpåverkade på arbetsplatser kommer att öka antalet arbetsplatsolyckor? Vill du verkligen själv bli behandlad av en drogpåverkad läkare, eller åka tåg med en drogpåverkad lokförare? Vill du verkligen att en drogpåverkad lärare ska sätta betyg på dina barn?

”Nä, tänkte väl det. Snarare kommer dessa unga att använda mer droger då samhället redan har ställt dom i "utvisningsbåset", dom utvecklar kanske psykiska problem p.g.a. detta men då dom uppsöker Psyk så nekas dom hjälp p.g.a. att dom självmedicinerar sina problem.
"Kom tillbaka då du kan uppvisa 3 månaders drogfrihet" får dom höra, dom sjunker ännu längre ner i problematiskt bruk...”
Det dessa ungdomar behöver hjälp med är att helt SLUTA med droger!!! INTE hjälp att fortsätta ta droger. Detta med ”självmedicinering” är bara trams. Psykvården har har idag mycket bättre mediciner att ta till mot psykiska problem, dessutom med mycket färre biverkningar. Självklart måste psykvården bli bättre men det är en helt annan sak än att avkriminalisera droger.

”Du borde skämmas som försvarar en politik som dödar och skadar människor, ffa då t.ex. Portugal har visat hur man kan göra, och det med stor framgång.”
Jag tycker DU borde skämmas som gått på drogliberalernas cyniska lobbyism. Jag skäms inte alls för jag vet att det mammor till ungdomar på glid mest av allt vill är att deras barn så snabbt som möjligt ska sluta med droger inte få samhällets hjälp att fortsätta ta dem. Jag ifrågasätter dina subjektiva åsikter om Portugal.

”Idag blir människor mer och mer medvetna över det faktum att det dom trodde var en framgång istället var motsatsen, FN:s kritik mot Sveriges narkotikapolitik är talande, sen får du väl fortsätta ditt "tänk på barnen-snack" men vi som är insatta i frågan har slutat lyssna på sådana som dig.”
Stora ord och lite innehåll. :)

”Vi lyssnar på forskning och beprövad erfarenhet istället eftersom vi tycker att alla liv är lika mycket värda.”
Om alla människor ät lika värda ger man inte upp på en massa människor och låter dem fortsätta med droger. Är alla lika värda har alla lika rätt till ett drogfritt liv. Är alla lika värda så har alla barn rätt till en drogfri uppväxt dvs slippa växa upp med föräldrar som tar droger, slippa bli träffa drogpåverkade lärare, bilförare etc. Om alla människor är lika mycket värda så kan antalet dödsfall och skadade pga droger inte räknas enbart bland brukarna utan också alla de nyktra som dödas och påverkats pga att de möter en droganvändare.

Vakna upp Mats!

Jag har sagt mitt och tänker inte lägga mer tid på att skriva självklarheter.
Vi har fler problematiska brukare än s.k. drogliberala länder, vi har fler dödsfall genom narkotika än drogliberala länder.

Om man tror att lösningen på detta är att göra mer av samma saker som vi tidigare gjort så är man fanatiker och sådana kan man skriva kilometer med text till, dom förstår ändå inte.
Resterande aktiva i tråden har redan förstått så du kan fortsätta med din argumentation, även om den bara leder till att övriga kommer se dig som en farlig fanatiker (d.v.s. samma som jag gör).

Alldeles för många av mina kamrater har dött p.g.a. den politik du förespråkar, hade världen varit rättvis hade du och dina gelikar blivit åtalade och fällda för detta agerande.

Kort sagt, du saknar argument för ditt tyckande ;)

Han kom med fakta, det är bättre än argument. Vår nuvarande politik har lett till fler narkomaner, fler dödsfall bland narkomaner hur är det inte argument mot vår nuvarande narkotikapolitik?

Har du över huvud taget läst vad vi har skrivit?

"Om alla människor är lika mycket värda så kan antalet dödsfall och skadade pga droger inte räknas enbart bland brukarna utan också alla de nyktra som dödas och påverkats pga att de möter en droganvändare."

Skulle faktiskt vilja se ett underlag på hur stort det problemet faktiskt är, gärna i relation till hur många narkomaner som dör i försöken att hålla sig gömda för polisen. Misstänker att siffran blir att du gärna byter ut oroväckande många narkomaners liv mot att få bort någon enstaka bilolycka.

Mycket statistik som finns är sammanslagen med alkohol och eller på annat sätt lite annat fokus. Hinner därför tyvärr inte leta fram exakt den statistik du efterfrågar.

(Skickar ändå med denna länk som jag inser ni drogliberaler inte kommer att ta till er)
http://www.accentmagasin.se/politik/droger-vanligare-an-alkohol-i-trafiken/

Det där är samma studie som jag läste för någon månad sedan, det finns två stora brister i den...
1. Var man valt att genomföra undersökningen (alla tre problemområden som på inget sätt är representativa för landet i stort)
2. Vad innebörden av "Av dem innehöll 25 prov illegala droger" innebär (notera att ingen skrev drogpåverkad någonstans i rapporten, den finns att tillgå på engelska från VTI's hemsida).

Att man valt ut problemområden är i sig ganska talande för att man letar efter argument för att försvara drogpolitiken men det är också negativt då man inte har någon som helst koll på hur det ser ut i normalfallet.
Att ett prov innehåller illegala droger är problematiskt för att till exempel Cannabis inhalerat i andra hand sitter kvar i mätbara mängder i kroppen väldigt länge. Det kan alltså räcka att man gått förbi en parkbänk med två snubbar som röker en holk för att tas upp i statistiken.

Det finns liknande rapporter från utlandet som säger ungefär samma saker på samma sätt så jag ifrågasätter inte resultaten men jag ifrågasätter vad man anser sig tydliggöra med dem eftersom man i flera av rapporterna är tydliga med att det inte handlar om annat än spårämnen man fångat upp...

På liknade sätt kan man så klart "smula sönder" forskningsrapporter som förespråkar legalisering.
:)
Var och en måste hur som helst använda sitt sunda förnuft och inse att ju fler fler som använder droger och ju mer vi normaliserar droganvändning ju fler drogrelaterade olyckor kommer så klart drabba oskyldiga och ju högre belastning på sjukvården med längre vårdköer för alla som följd.

Tror du att säkrare bilar har samma konsekvenser? Varför skulle då säkrare droger ha det?

Varför måste prio ett vara det? Det är kul att vara hög. Vem är du att bestämma att jag inte får göra kul saker?

För övrigt skulle en legalisering leda till att folk tog precis det de ville ha, och det är sällan mediciner. Läckaget skulle alltså MINSKA, inte öka, eftersom efterfrågan skulle försvinna.

Läkemedels-assisterad behandling är sååå 90-tal.

De flesta som är någorlunda pålästa inom neurobiologi vet att Ibogaine är det allra effektivaste i att utrota decennier-långa opiat-missbruk.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.