Skip to content

"Skattesvindleri - så dränerar en exklusiv minoritet statskassorna på astronomiska belopp"

DEBATT - av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden WITS

 

På den internationella skattefronten har på senare tid rapporterats flera nyheter. Dels gäller det så kallade ”golden passports”, dels kryphål i det regelverk som OECD och EU genomdrivit angående automatiskt informationslämnande i skatteärenden, dels slutligen de sensationella avslöjandena om så kallade cum ex-upplägg varigenom - med benäget bistånd av en massa storbanker - statskassorna runt om i världen dränerats på skatteintäkter i mångmiljardklassen. SEB finns med bland misstänkta banker.

Golden passports
Med ”golden passports” avses många länders - särskilt diskreta skatteparadisjurisdiktioners - mot skyhög betalning tillhandahållande av medborgarskap och skattehemvist till utlänningar.

Dessa tjänster utnyttjas huvudsakligen av ryska oligarker, shejker från mellanöstern och stormrika kineser.

Verksamheten generar miljardinkomster för de aktuella länderna. Särskilt allvarligt anser OECD, som är den institution som nyligen framlagt en rapport i frågan, är att bland de länder som är upptagna på dess ’svarta lista’, befinner sig EU-medlemsstaterna Cypern och Malta.

För personer som på detta sätt förvärvar medborgarskap i dessa länder är det ju sedan fritt fram i hela Unionen. Samtidigt "slarvar" många banker med att kolla varifrån alla dessa deras kunders pengar kommer ifrån. 

Utbyte av skatteinformation
Vad gäller frågan om de överenskommelser om skatteinformationsrapportering som OECD enligt sin så kallade Common Reporting Standard arbetat fram med ett hundratal stater uppges att den är behäftad med flera kryphål.

USA deltar exempelvis inte fullt ut i överenskommelsen vilket medför att skatteskygga individer kan gömma sina tillgångar bakom bolag i Amerika.

Ett ytterligare problem enligt EU-parlamentets Green Party, som slagit larm om bristerna i regelverket, är att just personer som köpt ovannämnda ”golden passports/visas” blir osynliga för skattemyndigheterna samt att flera länders nätverk med rapporteringsskyldiga stater inte är heltäckande.

I ett scenario beskrivs således hur en person som bor i Italien och köpt medborgarskap i Cypern, som endast har avtal med ett begränsat antal stater, kan gömma sina pengar i stater som inte omfattas av överenskommelsen utan att bli upptäckt.

Skattesvindleri genom cum ex-upplägg
Ett cum ex-upplägg innebär kortfattat att en bank övertar aktier från den egentliga aktieägaren strax innan utdelning sker och lämnar tillbaka aktierna till denne utan utdelning. Aktieägaren begär sedan återbetalning av skatt enligt förekommande credit of tax-regler i relevanta avtal om (ja, du läser rätt) undanröjande av dubbel beskattning! 

Aktieägaren får med andra ord en återbetalning av skatt som denne aldrig har betalat.

Den specifika affär i vilken SE-bankens filial i Tyskland misstänks ha deltagit har lett till att den tyska statskassan åderlåtits på cirka 1 000 miljoner kronor varav banken, för sitt deltagande i upplägget, tillgodogjort sig 70 miljoner.

Enligt vissa uppgifter, för att ta ett närliggande exempel, ska den danska statskassan under ett antal år ha dränerats på det chockerande beloppet 18 000 miljoner kronor genom cum ex-upplägg.

Detta belopp förbleknar likväl mot de, enligt vårt skatteverks beräkningar, cirka 1 000 miljoner kronor i skatt som utlandsflyttande svenska aktieägare alltsedan 1984 varje år undandrar statskassan.

Sammanlagt således, för alla de år under vilka detta pågått, ett skattebortfall i storleksordningen 35 000 miljoner kronor. Och detta, till yttermera visso, medan alla våra lagstiftare hela tiden suttit på sina händer.

När jag häromdagen besökte (nya) Nationalmuseum så slogs jag också av tanken hur alla de cirka 1 200 miljoner kronor som lagts ned på restaurationen hade kunnat finansieras av några tusen pensionerade aktieägare som stuckit till Portugal.

Ett förslag från Skatteverket tidigare i år, som genom en så kallad exitskatt skulle sätta stopp för denna skatteflykt, fick finansminister Magdalena Andersson (S) att slutligen kasta in handduken efter en storm av kritik från berörda aktieägares alla lobbyorgan - en kritik som stundtals bedrevs med en vulgär retorik innehållande både alternativa och ignorerade sanningar.

Kommentar
Gemensamt för den skatteflykt eller skattebrott som orsakas av de ovan redovisade förfarandena är att de kan utnyttjas av endast mycket få personer med avsevärda penning-  och andra resurser, ofta betecknade the one-percenters.

De ofta mycket komplicerade juridiska strukturer som etableras och den fortlöpande administrationen därav kräver tillgång till erfaren (och dyr) expertis.

Kanske mest uppseendeväckande är dock att skatteundandragandena ger upphov till sådana helt astronomiska belopp. I cum ex-fallen talas om statskassor som har dränerats på hundratusentals miljoner kronor.

Allt detta bidrar på ett oroväckande sätt till ytterligare klyftor i samhället och ett bristande förtroende för våra samhällsinstitutioner.

Trots att Sverige rankas som det kanske jämlikaste landet i världen, ökar inkomstklyftorna här i riket snabbare än i något annat OECD-land (OECD Economic Surveys, Sweden, February 2017, Overview.)

Enligt Veckans Affärer (VA 2016-12-07) var Sveriges 178 miljardärer - 22 fler än året dessförinnan - rikare än någonsin vid 2016 års utgång. Tillsammans ägde de då 2 076 miljarder kronor (exklusive - får det antas - eventuellt okända tillgångar i utländska bolag, truster m.m.). Alltså mer än dubbelt så mycket som den svenska statsbudgeten för år 2017, 972 miljarder kronor.

För att minska inkomstklyftorna har flera organisationer, bland annat OECD, IMF och SNS, rekommenderat att man i Sverige bör höja skatterna på kapital vilket dock tillbakavisats från flera håll, bland annat Svenskt Näringsliv.

Därvid värt att notera är att förslaget om den ovan nämnda exitskatt på aktievinster som årligen tillåts flytta utomlands inte utgör något nytt beskattningsanspråk på kapital eller höjning av vår kapitalbrskattning utan endast en ny metod för uttagande av skatt på aktievinster vid utflyttning, en lagstiftning som enhälligt beslutades av alla riksdagspartier redan 1983.

 

 

Peter Sundgren är skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden WITS.

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

32 comments

De som skapat de gällande reglerna måste ha kunnat förutse de effekter du nu påtalat.
Transaktionerna görs alltså med politikernas/byråkraternas goda minne.

Skatt är stöld. Ingen har frivilligt blivit medlem i staten, jämför FN:s allmänna mänskliga rättigheter artikel 20.2.

Ingen är tvingad att betala skatt. Vill man inte är det bara att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och flytta till något land där skattesystemet (och inget annat system heller för den delen) fungerar. Vill man njuta av ett fungerande samhälle måste man så klart betala för det. Det är stöld att inte betala skatt.

Problemet är ju att staten utropat suveränitet över en given landareal och, så länge personen befinner sig inom gränsen, utövar suveränitet över personen, för den delen vare sig den är medborgare eller inte. Anarkokapitalism har inte prövats i modern tid. Givet att alla individer betraktas som fria i grunden – en illusion men likväl en fin tanke – så är ju det faktum att skatt är "stöld" knappast det allvarliga i sammanhanget. Staten håller ju personer som gisslan i ett system från födseln, det är snarare tortyr.

Ren bullshit. Det är inte så "bara". En flytt kräver i sig självt ekonomiska tillgångar och att man löser en massa logistiska problem, inte minst att ordna ny bostad. Dessutom så kräver "bara" att man överger allt i sin hemmiljö som inte har ett smack med skatter att göra, släktingar, vänner, sitt språk, sin egen (skatteoberoende) kultur osv.
En rationell lösning vore att de som inte vill får avsäga sig sitt medlemskap i samhällsföreningen, slipper att betala skatt, men då också avsäger sig rätten till skattefinansierad service (såsom sjukvård), och själv får ordna finansieringen av dessa tjänster på annan väg. Det skulle jag ställa upp på.

Finns ingen anledning att jag ska flytta för att behöva utöva mina grundläggande mänskliga rättigheter. Det du föreslår är analogt med att flytta mobboffret och låta mobbaren vara kvar. Tänke du inte på det?

Varför verkar du inte för att bilda ett nytt parti med huvudsyftet att avskaffa beskattning?

Det är på samma nivå som "varför flyttar du inte".
Först av allt hatar jag politik och finner själva idén osmaklig att jag skall tvingas ägna mig åt politik för att försvara mitt självbestämmande, min äganderätt och mina rättigheter. Jag inser att man inte kan undvika politik, precis som man inte kan undvika att rensa avlopp eller undvika att försvara sig om man blir överfallen, men ditt förslag att "bilda ett parti" bygger på felaktiga premisser. Man skall inte behöva ägna sig åt politik för att få leva sitt liv.
Att bilda ett parti är ett livsverk som kräver både tid och pengar, mycket tid och mycket pengar. Dessutom med väldigt osäkert resultat.
Jag tycker bl.a. att man skall ta bort alla extraskatter från bensin (en i helheten väldigt liten men för många ekonomiskt viktig förändring). Min fritid vill jag ägna åt flygplan och rockmusik.
Skall jag försaka flygplan och rockmusik under 20 år för att, förhoppningsvis, kunna få bort en bensinskatt? Vinsten jag gör på en avskaffad bensinskatt kommer aldrig att täcka de extrakostnader jag haft för att driva frågan.
Fundera lite på den här varianten av "bilda ett parti": "Om du vill ha yttrandefrihet, varför bildar du inte ett parti som verkar för yttrandefrihet?"

Tack Dolf, för din snabba reaktion!

Ja, vi bestämmer inte vad vi föds till och i vilken social situation vi hamnar. Var och en har bara att "gilla läget" och gör det bästa möjliga av situationen.

Men om du inte vill dra ditt strå till stacken för att förändra samhället, så är det inte snyggt att du klagar över att andra människor har format samhället i strid mot vad du önskar.

Det finns mycket annat att göra än att bilda ett nytt parti. Man kan på andra sätt slå sig ihop med människor som tycker lika. Eller man kan presentera sina idéer i böcker eller artiklar på ett mer effektivt sätt än bara i svar på en DJ-artikel. Vill man inte ens göra det, bör man avstå från att klaga. Skriv åtminstone en egen DJ-artikel!

Jag har en rätt att klaga när samhället inkräktar på min privata sfär. Vilket den gör när den tar av mina inkomster utan mitt samtycke. "Skatt är stöld" är inte klyscha, det är sant, åtminstone om man ställer upp på min definition av stöld: att ta något som tillhör en annan utan dennes samtycke.
Jag är för övrigt (vilket jag klargjorde i ett annat svar i tråden) fullt villig att betala för de tjänster jag nyttjar eller anser att jag behöver. Jag vill dock ha friheten att själv välja. Den springande punkten för mina invändningar är tvånget. (Se nu för övrigt bara hur vi alla skall tvingas betala för propagandaorganet SVT. Jag skulle utan en sekunds tvekan avstå från SVT om jag slapp betala för eländet. Jag betraktar deras avgift ungefär som maffians beskyddarverksamhet: "betala annars sätter vi in vårt våldskapital mot dig".)
Jag skrev under åren 2013 till slutet av förra året 500 inlägg (inte alla, men de flesta av politisk art) på genusdebatten.se, och tog också över och drev den bloggen och har sedan dess fortsatt (även om på sparlåga) på den nya bloggen vardedjupet.com. Under tiden på genusdebatten.se (där vi då var flera stycken) försökte jag faktiskt få igång en tankesmedja och vi hade t.o.m. lite tankar på ett parti. Flera av dem som var med där är också aktiva politiskt, några i MED (där jag själv är medlem, men inte en aktiv sådan), en i SD.
Jag avskyr politik, men jag älskar att diskutera och betraktar mig själv väl mest som någon slags hemmasnickrad moralfilosof. Jag skulle gärna ta plats i samhällsdebatten, men det är lättare sagt än gjort, jag är en okänd person så jag har ingen plattform som når ut, jag tillhör fel kategori av människor (vit heterosexuell medelålders vit man), bor fel (landsbygd, visserligen inte norrländsk ödebygd, men åtminstone ett par timmars väg från närmsta storstad) och har den typ av åsikter som det är nästintill omöjligt att framföra offentligt om man inte redan har en plattform därför att man är professionellt etablerad (såsom t.ex. Teodorescu, Ivar Arpi, Tino Sanandaji, Bard, Katerina Janouch etc., och även de har det ofta svårt).
Att försöka skriva något i just Dagens juridik har aldrig fallit mig in eftersom jag är lekman när det handlar om juridik, och jag har uppfattat det som en "tidskrift" för professionella (vilket dock, som synes, inte hindrar mig från att vädra mina åsikter i kommentarsfältet).

Att skriva så mycket i samhällsfrågor, som du tydligen gör, är ett politiskt engagemang, även om det inte är partipolitiskt. Talet om din privata sfär är en rent rättsstatlig angelägenhet. Någon rättsstat skulle inte existera om det inte fanns politik.
Med den grundsyn du har, måste det vara svårt att finna meningsfränder. Kanske finns det några bland Contras sympatisörer.

Det är inte bara jurister som skriver artiklar i DJ. Själv är jag matematiker och har hittills skrivit två DJ-artiklar. Den senaste är http://www.dagensjuridik.se/2018/05/kritik-mot-domskal-traffar-rattssyst...

JKO, Dolf (a.k.a. Anders Ericsson), Hilter Adulf, lg...
Är ni verkligen så okunniga att ni inte förstår vad ni får för skattepengarna?
Är ni verkligen så okunniga så ni inte förstår vad som skulle hända om ingen skattefinansierad verksamhet fanns?

Jag "får" inget för skattepengarna. Jag betalar, mot min vilja, dyrt för tjänster som jag aldrig utnyttjar och sådant som är direkt mot mina intressen (som den nya tramsiga jämställdhetsmyndigheten som pytsar ut mina skattepengar till menscertifieringar). Den service som levereras när det verkligen gäller sådant som behövs, t.ex. sjukvård, är långt under vad man borde kunna förvänta sig med vårt höga skattetryck. Jag bodde 20 år i Danmark, som har ungefär samma skattetryck som vi, men servicen på sjukvården var långt bättre än den vi har här.
Jag är i dagsläget en nettobetalare, det offentliga har inga utgifter knutna till mig som person såvida de inte självsvåldigt tagit på sig utgifter jag inte känner till. De tjänster som jag utnyttjar kollektivt (som vägar, SCB o.l.) har jag betalat min andel av flera gånger om genom andra skatter (moms, bensinskatt osv.)
Det offentliga använder mina skattepengar på ett sätt som jag i många fall finner rent vidrigt och anser vara kriminellt (case in point: det ekonomiska fiaskot Medeltidens värld, Götene). Jag tvivlar på att jag kommer att få någon hjälp när jag behöver det, jag räknar med att jag har 15–20 år kvar till dess att jag kommer att börja belasta vården, men frågan är om det då finns någon vårdapparat kvar som kommer att ge mig den service jag betalat för. Jag tvivlar. Jag tvivlar också på att jag kommer att få någon äldrevård. Jag räknar helt kallt med att den dagen jag inte klarar av att försörja mig själv (jag är frilansöversättare) så kommer jag att dö. Pensionen kommer inte att täcka min hyra. Om nu någon pension över huvud taget kommer att utbetalas när det så dags.
Försvaret är i stort sett helt omintetgjort.
Brandkår och polis som anländer inom ett par timmar är ingen hjälp.
Jag skulle gladeligen betala för vad jag anser vara nödvändiga samhällstjänster, om dessa tjänster också levererades. Jag skulle dock själv vilja avgöra vad jag kan betala och för vad jag betalar och själv välja mina tjänsteleverantörer och leva med de beslut jag fattar.
Är du så inskränkt att du inte förstår att faktumet att man är motståndare till skatt inte nödvändigtvis innebär att man motsätter sig allt av det som skatten sägs finansiera, utan att det faktiskt kan vara så att man ser andra alternativ till hur detta borde hanteras?
Men var så god, förklara gärna för mig vad det är för fantastiska saker jag "får" för skattepengarna.

Jag ställer samma fråga till dig som nyss till lg:
Varför verkar du inte för att bilda ett nytt parti med huvudsyftet att avskaffa beskattning?

Och jag svarade dig där. Men kort sammanfattat: Jag vill inte ägna mig åt politik.

Skriver under på det Doff har framfört och komplementerar med att en stor del av det jag "får" av skattepengar är direkt negativt för mig. Så sent som igår kväll blev jag utkastad från en krog för att de skulle stänga, vilket inte berodde på att de ville stänga för att de inte hade några gäster kvar utan på deras tillstånd. Serveringstillstånd är något jag "får" för mina skattepengar. Ska jag vara glad över att skattepengar används för att direkt motverka mina intressen? Hur tänker du där egentligen???

Om du tycker att skatt är stöld borde du inte hänvisa till FN-skrifter för att motivera det. FN är en mellanstatlig organisation.

Nu handlade hänvisningen till FN inte om skatt utan om att jag är tvångsansluten till staten. Hade du haft koll på FN:s allmänna mänskliga rättigheter hade du vetat det.

Vilken artikel åberopar du?

Den har jag redan nämnt, 20.b.

Du har tydligen tolkat "sammanslutning" som att länder, stater och nationer är sammanslutningar. Så var säkert inte meningen.

Känner du "associationsrätt"? Allt från familjer till stater är associationer, dvs föreningar eller sammanslutningar.

Jag är enig med lg. Jag ser ingen som helst anledning till att "länder, stater och nationer" skulle utgöra något undantag. Rätten att själv välja vilka kollektiv man vill tillhöra är lite som yttrandefrihet och åsiktsfrihet: antingen har man det eller så har man det inte. Det finns inga "vi har X-frihet, men ..."

Jag kan hålla med er bägge att länder etc borde kunna uppfattas som sammanslutningar.
Men jag tror inte att deklarationsförfattarna tänkte så när de skrev Artikel 20,
Saken är inte så enkel som den möjligen kan synas.

Det är förvisso skandal att besuttna och banker använder sig av metoder som bäst kan kategoriseras varandes i gråzonen. Men betänk också att "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket". Det finns massvis med verksamhet där man lika gärna kunde spola ner pengarna i toaletten då det snararst missgynnar skattebetalarna. Ta LSS som exempel, när lagen infördes 1994 uppgav socialminister Bengt Westerberg att kostnaden skulle bli 4 miljarder om året. Idag är kostnaden i stort sett tjugodubblad och kostar mer än rättsväsendet och försvaret tillsammans. Det har också rapporterats i media om grova svindlerier och till och med import av vårdtagare för att ordna familjeförsörjning.
På tal om import har Migrationsverkets anslag ökat på mindre än tio år från 4,5 miljarder omkrets till 73 miljarder 2016. Jan Tullberg uppdaterade 2014 Jan Ekbergs offentliga utredning från 2006 och kom fram till att kostnaderna för migrationen hade ökat till 250 miljarder per år varav stat, kommuner och landsting fick stå för hälften och privatpersoner för den andra hälften. Inget av detta är direkt sanktionerat av väljarna då politikerna knappast vågar utsätta sig för en folkomröstning.

-Att nämna pensionärer vilka valt att flytta till Portugal, i samma text som cum ex upplägg & kriminella banker - Är direkt ohederligt och förkastligt.

Pensionärerna har betalt skatt på sina pensioner

Varför inte istället ta upp det så stötande, för den allmänna skattemoralen, att simpla politruker, som t ex Wallström kunnat stoppa +20 MSEK i fickan skattefritt, under sig tid i EU.

-Och att inget politiskt parti, eller Skattemyndigheten, i Sverige, driver på om frågan om redovisningsplikt för EU-politrukernas sidoinkomster "för kontoret" - Är det måhända för att du ej vill stöta dig med, vad du uppfattar som dina (tidigare) uppdragsgivare ?.

-Törs man misstänka att din ursäkt då blir " reglerna är sådana"

För mig som är lite gammaldags mossig och gillar "rättvisa" är det lika tröttsamt med politrukernas ovilja att betala skatt som den finansiella elitens trixande att med hjälp av banker och "skatterådgivare" undvika beskattning.. Det är samma andas barn hela högen som bara honorerar två saker. Dollar och/eller makt. Lika tröttsamt är behandlingen av de skatter som de facto betalas in vilket Argus beskrivit till viss del ovan. Sverige har verkligen utvecklats till ett tröttsamt hycklande litet land. Vilket ju inte känns upplyftande att tvingas konstatera. Jag är glad att jag "klev av" ekorrhjulet så tidigt som jag gjorde och använde tiden till annat än att generera pengar. Även om jag fick mindre cash på köpet

Skatt är laglig stöld av människors egendom. Inte i något land finns en acceptans för skatteuttaget hos gemene man. I alla länder har makten sett till att hota sina medborgare med mycket hårda straff och böter för att tvinga undersåtarna att avhända sig sin egendom.
Skatt är onaturligt och därför överensstämmer inte människors moral och värderingar med skattelagstiftningen och "fusket" kommer att fortgå ända till dess makten har full kontroll på människors tillgångar, exempelvis genom avskaffandet av kontanter.

Precis! Av skaffandet av kontanter är en del i att skapa totalitär kontroll av individ.På det viset kan de nolla ditt konto när de vill t.ex när du yttrar en politisk åsikt som går stick i stäv med den kontrollerande makten. Svenskar i gemen är en samling byfånar till idioter som alltid låter sig indoktrineras av kontroll incitamentet från dem som yttrar och har tolkningsföreträdet, dvs den självutnämnda eliten, oligarkerna och dess bihang, politiker
bankirer i all led.

Hörde att en kommun i Värmland (?) betalat ut 400 000 för bluffakturor.
Gigantiska summor rinner ur skattekistan av diverse obskyra lagliga och olagliga anledningar och finns det egentligen anledning att betala skatt?

Nu är skatt nästan per definition en avgift och inte stöld. Däremot har vi haft perioder när skatten var så hög och konfiskatorisk att näringslivet var beroende av statlig stimulans.Däremot är någon form av trolöshet mot huvudman / stöld när skatten används till ja... allt förutom det den ska användas till.

Jag är infödd i ett system som byggde på något knegarjobb och svinhög skatt som skulle vara ett skydd, en trygghet. Jag gick ut plugget 2008 och hann bara jobba på ett par visstidskontrakt innan jag blev sjuk. Från 2011 -> nutid har jag hivat in 400 000 till utgifter då försäkringskassan 8700 INNAN skatt inte riktigt räcker och särskilt jobbigt blir det när man blir nekad ersättning rakt av. Jag har tagit ut mer ur systemet då skolan osv kostar. Det har varit lättare att komma in i Sverige, få medborgarskap och bidrag helt utan papper än det är för mig att få 8000 spänn till mat och hyra. Offerkoftan på.. men ja känns ju sådär.

Härligt med äkta arbetar arbetare som alltid ska försvara sosseriets skatt är avgifter mentaliteten. Skatt är per definition, en stöld av egendom, hade vart någorlunda rättvisa i banalandet Svärje had var och en kunnat betala skatt till det de anser vara lämpligt. Att sedan vissa saker får stryka på foten blir således en naturlig avslut på grund av ett lands befolknings mentalitet. Vissa kommer då att betala skatt för Sharia lagar medans andra är mera kloka och betalar skatt för sjukvård.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.