Skip to content

"Ska stå här tills jag dör" - böter för kvinna som vägrar lämna ifrån sig släktklenod efter arvskifte

Svea hovrätt fäller den 70-åriga kvinnan för olovligt förfogande. Foto: DJ

"Byrån ska stå kvar här så länge jag lever". Det sade den 70-åriga kvinnan när den släktklenod - en byrå - som hade tillverkats av hennes nu döde mans far skulle ärvas av mannens dotter. Kvinnan döms nu av hovrätten för olovligt förfogande.

 

Den äldre mannen avled år 2014 och lämnade bland annat en 70-årig hustru och dotter efter sig.

När arvet skulle regleras hamnade hustrun i konflikt med mannens dotter om vem som hade rätt till en släktklenod - en byrå som hade tillverkats av den nu avlidne mannens far, alltså dotterns farfar.

Dottern skulle få byrån
Året därpå fattades ett beslut om arvskifte som innebar att dottern skulle få byrån. Hustrun klandrade arvskiftet men hennes talan avvisades och arvskiftet vann laga kraft.

Hustrun har sedan dess vägrat lämna ifrån sig byrån som står kvar hemma i hennes bostad - och "det ska den göra så länge jag lever".

Kvinnan polisanmäldes och åtalades till slut vid Uppsala tingsrätt för olovligt förfogande.

Friades i tingsrätten
Tingsrätten konstaterade dock att det krävs att kvinnan har vidtagit "en åtgärd" för att kunna fällas.

Enligt tingsrätten är det inte olovligt förfogande att "avstå från att ta egna initiativ till att egendomen lämnas till ägaren". Däremot kan det vara brottsligt att efter uppmaning vägra lämna ut egendom till ägaren.

Eftersom dottern inte hade hörts och det inte heller på något annat sätt hade framkommit vilka åtgärder som hade vidtagits för att förmå kvinnan att lämna ut byrån ansåg tingsrätten att det inte var bevisat att kvinnan verkligen hade berövat dottern hennes rätt och hon friades därför.

Berövats sin rätt till byrån
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som nu river upp tingsrättens dom. Även om dottern inte har haft någon direkt kontakt med kvinnan har hon de facto anlitat en advokat som har uppmanat kvinnan att lämna ifrån sig byrån. Som svar till advokaten har kvinnan uppgett att "byrån står kvar här så länge den håller ihop".

Hovrätten skriver:

"Detta agerande visar att X (den tilltalade) olovligen och uppsåtligen i sitt eget hem kvarhöll den byrå som tillhörde MÄ (dottern). Genom detta agerande har MÄ berövats sin rätt till byrån. X har därmed gjort sig skyldig till olovligt förfogande."

Kvinnan döms till 40 dagsböter à 170 kronor - alltså totalt 6 800 kronor.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Går det inte för rättighetshavaren att få en dom på bättre rätt till byrån med utlämnandeförpliktelse och sedan få KFM att verkställa domen?

Redan genom arvskiftet som vunnit laga kraft kan egendomen utfås genom handräckning medelst KFM. Gissar att dottern som vedergällning både vidtog handräckning och gjorde polisanmälan (varefter kvinnan blev fälld i hovrätten).

Kan ju tyckas vara ett fall framåt för rättsväsendet att man nu fått i uppgift att hantera en tvist om en gammal byrå som är värd några hundralappar på sin höjd - för ofta slåss ju dödsbodelägarna om rena sopor tex. den avlidnes gamla kläder och skor för ofta utgörs kvarlåtenskapen av rena soporna. Men nej, arvstvister av det här slaget ska rättsväsendet inte befatta sig med. Man måste göra en prövning av värdet på den undandragna egendomen. Någon rim och reson får det ändå vara när det gäller bohag (läs gamla sopor eller bråte). De efterlevande bör själva få bära rättegångskostnaderna och stämma varandra genom enskilt åtal. Eller vända sig till KFM.

"Byrån ska stå kvar här så länge jag lever"
Om byrån nu är lämnad till den rättmätige arvingen-vet man om tanten fortfarande lever?

Allt sånt här minskar tyvärr allmänhetens förtroende för domstolarna.

Eller tills himlen faller ner. Nu slåss giriga efterlevande med näbbar och klor i domstol om en gammal byrå av mycket ringa värde. Och skattebetalarna får som vanligt pröjsa för kalaset. Jag har ett mer handgripligt förslag: girigbukarna får väl dela på byrån med hjälp av motorsåg, det mest klassiska och rättvisa sättet att dela på bohaget vid en skilsmässa. Att skiljas är ju också som bekant lite som att dö en smula. Men sista ordet är nog inte sagt ännu i denna historia: kanske slutar med att kvinnan som har det gamla åbäket hos sig, går lös på den med tillhyggen eller låter flytta den. Hon kan väl näppeligen dömas igen för samma brott. Så hon har ingenting att förlora. Ska bli íntresant att följa vad som blir nästa steg i denna såpa.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.