Skip to content

"Ska stå här tills jag dör" - böter för kvinna som vägrar lämna ifrån sig släktklenod efter arvskifte

Svea hovrätt fäller den 70-åriga kvinnan för olovligt förfogande. Foto: DJ

"Byrån ska stå kvar här så länge jag lever". Det sade den 70-åriga kvinnan när den släktklenod - en byrå - som hade tillverkats av hennes nu döde mans far skulle ärvas av mannens dotter. Kvinnan döms nu av hovrätten för olovligt förfogande.

 

Den äldre mannen avled år 2014 och lämnade bland annat en 70-årig hustru och dotter efter sig.

När arvet skulle regleras hamnade hustrun i konflikt med mannens dotter om vem som hade rätt till en släktklenod - en byrå som hade tillverkats av den nu avlidne mannens far, alltså dotterns farfar.

Dottern skulle få byrån
Året därpå fattades ett beslut om arvskifte som innebar att dottern skulle få byrån. Hustrun klandrade arvskiftet men hennes talan avvisades och arvskiftet vann laga kraft.

Hustrun har sedan dess vägrat lämna ifrån sig byrån som står kvar hemma i hennes bostad - och "det ska den göra så länge jag lever".

Kvinnan polisanmäldes och åtalades till slut vid Uppsala tingsrätt för olovligt förfogande.

Friades i tingsrätten
Tingsrätten konstaterade dock att det krävs att kvinnan har vidtagit "en åtgärd" för att kunna fällas.

Enligt tingsrätten är det inte olovligt förfogande att "avstå från att ta egna initiativ till att egendomen lämnas till ägaren". Däremot kan det vara brottsligt att efter uppmaning vägra lämna ut egendom till ägaren.

Eftersom dottern inte hade hörts och det inte heller på något annat sätt hade framkommit vilka åtgärder som hade vidtagits för att förmå kvinnan att lämna ut byrån ansåg tingsrätten att det inte var bevisat att kvinnan verkligen hade berövat dottern hennes rätt och hon friades därför.

Berövats sin rätt till byrån
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som nu river upp tingsrättens dom. Även om dottern inte har haft någon direkt kontakt med kvinnan har hon de facto anlitat en advokat som har uppmanat kvinnan att lämna ifrån sig byrån. Som svar till advokaten har kvinnan uppgett att "byrån står kvar här så länge den håller ihop".

Hovrätten skriver:

"Detta agerande visar att X (den tilltalade) olovligen och uppsåtligen i sitt eget hem kvarhöll den byrå som tillhörde MÄ (dottern). Genom detta agerande har MÄ berövats sin rätt till byrån. X har därmed gjort sig skyldig till olovligt förfogande."

Kvinnan döms till 40 dagsböter à 170 kronor - alltså totalt 6 800 kronor.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt