Skip to content

Ska minska risken för finanskrascher - ny lag underlättar hanteringen av banker i kris

Bild på fallande börskurs på bildskärm inne på Nasdaq-börsen i Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT

Lagar som rör förmånsrätt och turordning vid konkurser ska ändras för att anpassas till EU:s krishanteringsdirektiv. Syftet är att underlätta hanteringen - när och om banker hamnar i kris.

 

Förslaget innebär att en ny fordringsklass införs i förmånsrättsordningen, jämte med vilken ordning fordringsklassen kommer.

Dessutom ska det bli tydligare hur skuldnedskrivningsverktyget används och vilka skulder som ska prioriteras när det gäller så kallade kvalificerade skulder.

Syftet med det bakomliggande EU-direktivet är att öka bankernas motståndskraft, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris.

Lagändringarna börjar gälla den 29 december.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt