Skip to content

Ska ge högre avkastning och ökad riskspridning - så vill regeringen förändra AP-fondernas regelverk

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändring i reglerna för hur AP-fonderna placerar sina pengar. Syftet med ändringen förlaget är bland annat att stärka möjligheterna till god avkastning.  

 

Förslaget rör Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna och innebär bland annat att mer kapital ska kunna investeras i illikvida tillgångar och att den minsta andelen räntebaserade värdepapper sänks.

Förslaget innebär även att ett nytt mål för AP-fondernas verksamhet införs.

Mer kapital i illikvida tillgångar
Förslaget innebär att fonderna ska få en möjlighet att placera mer kapital i så kallade illikvida eller alternativa tillgångar.

Mot bakgrund av AP-fondernas, enligt regeringen, lilla behov av likviditet föreslås att fonderna ska få investera upp till 40 procent av tillgångarna i illikvida tillgångar.

Enligt regeringen ska dock AP-fonderna även i fortsättningen främst placera i likvida tillgångar, det vill säga tillgångar som lätt kan omsättas till ett rimligt pris.

Minsta andel räntebaserade värdepapper sänks
Förslaget innebär även att kraven på minsta andel räntebaserade värdepapper sänks.

I dagsläget ska minst 30 procent av AP-fondernas tillgångar vara placerade i räntebärande värdepapper med låg risk. 

Med de föreslagna regelerna skulle detta krav sänkas till 20 procent i syfte att öka möjlighten till avkastning och ytterligare spridning av riskerna. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt