Skip to content

Sju steg för att pröva "barnets bästa" - BO förbereder Sverige på barnkonventionen som lag

Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på BO, har varit med och tagit fram sju-stegs-metoden för barns rättigheter. Foto: BO och Hasse Holmberg/TT

Om ett drygt år blir FN:s barnkonvention svensk lag. Barnombudsmannen. BO, arbetar nu för högtryck för att detta ska fungera så bra som möjligt. BO har bland annat tagit fram en sju-stegs-metod för prövning av vad som egentligen är barnets bästa.

 

Enligt artikel tre i barnkonventionen - som blir svensk lag den 1 januari 2020 - ska alla beslut och åtgärder som gäller barn i första hand bygga på vad som är barnets bästa. 

Men vad som är barnets bästa går inte alltid att ge ett enkelt och entydigt svar på, enligt BO. Därför behöver utredare och beslutsfattare pröva den aktuella åtgärden och dess konsekvenser för barnet eller barnen som berörs.

- Ordentliga prövningar av barnets bästa leder till bättre beslut och åtgärder eftersom man prövar vilken åtgärd som passar bäst för ett eller flera barn, innan ett beslut fattas, säger Karin Sjömilla Fagerholm, jurist vid BO.

Både BO:s erfarenhet och statliga utredningar visar att det behövs mer stöd för att principen om barnets bästa ska få det genomslag som den bör ha.

Därför har BO tagit fram ett nytt ”stödmaterial” som består av en teoretisk bakgrund och en praktisk metod i sju steg för att pröva och bedöma barnets bästa.

Metoden kan enligt BO användas både i enskilda ärenden och i mer övergripande beslut - till exempel handla om beslut om nedläggning av en skola eller riktlinjer om kulturstöd.

Materialet riktar sig bland annat till personer som är förtroendevalda och chefer i offentlig verksamhet.

- Tanken är att materialet ska leda till att olika verksamheter kan ta beslut som överensstämmer bättre med det barn har behov av och rätt till, säger Karin Sjömilla Fagerholm, som har varit med och tagit fram materialet.

Materialet finns även som webbseminarium.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Barnets bästa, den bästa boken, den vackraste tavlan... I stället för att ge barn "skydd" i form av ett innehållslöst värdeomdöme, borde man skriva en rättighetsstadga för barn, med tydligt och substantiellt innehåll. Varför hela tiden skriva otydliga lagar, med godtyckliga tolkningar som följd?

"godtyckliga tolkningar som följd"
Att kunna tolka in vad som helst är vad som är meningen.
Jmf "Allas lika värde" som kan innebära vad den som framför det vill att det ska innebära.
Och ingen kan argumentera mot.

Självklart skall konventionerna även gälla konverteras till lag.

För det fall att detta inte är önskvärt skall man inte skriva på
konventionerna - alt reservera sig för dem - t ex vid omfattande
avtal/konventioner reservera sig för delar av dem - så gör usa.

Och naturligtvis har Saudi inte accepterat allt i o alla FN-
konventioner - dom vill ju inte ens öppna gränserna för sina
muzlimska bröder o systrar - det är det ankdammens o andra
liknande länders sak att göra - trots språkproblemen

Detsamma lär ju gälla Libyen

Kommer rituell könsstympning på pojkbebisar i strid mot individens helgd (=medicinskt omotiverad omskärelse) förbjudas inom svensk skattefinansierad sjukvård med den nya lagen?

Icke sa Nicke. Grov misshandel är i linje med barnets bästa. Det gälller både hen och hen fast mest hen.

Inget blir bättre ön de som utreder, socialtjänsten är ej funktions duglig, i dag utsätter den enormt, forskning, vanvårdsutredningen osv
IVO klagar men mer är det inte, grova brott utförs i myndighten baserat på att anta bort föräldrar, utreda klarar inte socialtjänsten

Saxad från diskussion

kan vara lite svår text, men när man hitar brukaren i den, så är det just den vanligaste förklaringen, brukaren nochaleras för den psykoanalytiska teorin som lever starkt, både inom soc och psykiatrin.

Men att förstå människan då måste man vara nyfiken på människan/individen

Socialtjänsten syns i tre olika vinklar

1.Moralisk auktoritet som sprider en subjektiv personligt färgad bild, (färgar för att det skall ses som nödvändigt) "en färgad agenda"

2.Folket som ser en mer objektiv bild. (Rakt på med lite av varje, påverkat av den färgade bild, den moraliska akuktoriteten sprider)

3.Brukarna som ser en okulär bild (närmast och själv upplevd, som föredetta fosterbarn som exempel)

Alla har lite olika bild, svårast har alla för brukarnas bild, på grund av moralisk auktoritet, som förvanskar bilden, den vi skall lita på

Moral är väldigt subjektiv, när man tittar på den på detta viset med, den färgas av en form av elit..

När det gäller socisltjänsten, och utredningar, hjälper inte äns forskare och forsking, som visar hur dåligt socialtjänsten fungerar.

Inte äns Vanvårds utredningen på fosterbarn, fick den morlaiska eliten som sätter en stor och stark subjektiv moral, att se objektivt.. den okulär bild som faktisk berukare ger, blundas för, varför?

Den moralisk auktoritet behöver aldrig ta ansvar och det är så vi människor lär vad som är fel och rätt, så länge ansvar går att briljera bort av elit hycklerit. Så kommer den stora massan ändå tro att exempel socialtjänsten fungerar, går att lägga in försäkringskassan likså, domstol polis osv åklgare och media, inger fungerar värst bra i landet..

Invandringen pratas en del om, den moralisk auktoritet sprider en färgad bild rätt långt från sanningen, ändå trotts att det är uppenbart, att mycket inte håller, så har den stora massa svårt att se, även där finns en okulär bild, även här trycks den bild bort, de som hamnar mitt i detta och ser att det inte fungerar..

Det används ord som ansvar, sedan trycker den så kallade moralisk akuktoriteten ner, de som visar en annan bild.

Propaganda med mer används för att trycka bort sanningen, sanningen påstås i dag vara subjektiv personligt färgad bild trotts att den kommer från de som möter den/ är i den.

Sverige är verkligen ett skämt

Så hopas eliten får sluta att föra sin talan, det är vad folket vill i grunden, den är så långt i från något man kan lita på

Jag tycker att placerade barn ska tas på allvar deras berättelser om hemmen.Detta borde ses som en resurs och ett förbättringsarbete.Det får inte vara så att barn i placerade hem miljöer blir helt utan rättsskydd.
Sedan ska utredningar göras inte för att separera barnet från familjen utan för att stödja familjer så de kan leva tillsammans i form av arbetstteam. Frågan ska vara vad behöver ni för att gå vidare tillsammans.Detta med att separera medför stora problem då naturen har försett varje mamma och även pappa med skydda barnen och kärnfamiljen instinkter.Dessa motarbetas i nu läget
Detta med att sociala har tystnadsplikt gentemot föräldrar är också ett problem.Då bearbetas aldrig problemen .Sedan bestämmer sociala envåldsenligt hur barnet ska bete sig utan att fråga barnet.Ingen tolerans om att nu funka inte det hur ska vi göra nu tycker du?Ska vi göra ett nytt försök.?Detta tänk har respekt för individen och inte att det du vill får du inte utan det du inte vill ska du dom läget är nu funkar det så.Har hört många vittnesmål om detta
En familj i kris ska inte känna att dom måste kämpa mot oförstående socialassistenter som bara letar efter fel och kränker om och igen
Vi kan bättre än så...

Om det inte finns någon längtan till att hjälpa som samhället i stort tror att sociala gör då är det en modell av uteslutning av individer som icke dugliga en sorts stämpling
Sedan detta med att när problem uppenbarar sig tittas det inte efter naturliga orsaker som fysiska problem eller stressrelaterade problem mm utan det individanpassas direkt
Att bli anklagad för en massa saker som inte är sant är också ett problem.Polisen får inte köra med brottsprovokation men sociala får anklaga folk för allsköns bråte det är tydligen okej och när frågor ställs kan svaren omtolkas till något man tydligt sagt inte stämmer.När man klagar på utskriften så kan soc inte ändra den sägs det men dom kan göra tillägg att du tycker så.Mycket hotfullt kan jag tycka och att bli dömd utan möjlighet till att försvara sig och utan möjligheter att bli hörd av en förutbestämd uppfattning som socialarbetare vill ha för att fortsätta sina placeringar
Sedan ska journalanteckningar och allt annat som skrivs inte ta ett halvår att få ut
Dessa ska skrivas ut på en gång.Inte vänta på sig.Då kan ju soc ändra och lägga till rätta för att det ska se bra ut
Samhället vill nog att vissa familjer helst ska lägga sig ner och dö och inte komma och vilja jobba på att få ett ok från soc att man duger
Samhällets muskler mot enskilda individer varav de flesta är barn som inte kan tala för sig själva för om dom försöker trycks dom ner
Samhället vill inte tala med vuxna
Samhället vill manipulera barn
Samhället vill inte jobba på återförening eller hela familjen hälsa
Samhället skapar en grupp av människor som blivit så skadade och rädda att de utgör en grupp med hälsoproblem i framtiden
Är det så vi vill ha det

Jag talar om upprättelse för familjer att familjer kan och vill men får inte
Att se en moders kamp är hjärtekrossande

Om det inte finns någon längtan till att hjälpa som samhället i stort tror att sociala gör då är det en modell av uteslutning av individer som icke dugliga en sorts stämpling
Sedan detta med att när problem uppenbarar sig tittas det inte efter naturliga orsaker som fysiska problem eller stressrelaterade problem mm utan det individanpassas direkt
Att bli anklagad för en massa saker som inte är sant är också ett problem.Polisen får inte köra med brottsprovokation men sociala får anklaga folk för allsköns bråte det är tydligen okej och när frågor ställs kan svaren omtolkas till något man tydligt sagt inte stämmer.När man klagar på utskriften så kan soc inte ändra den sägs det men dom kan göra tillägg att du tycker så.Mycket hotfullt kan jag tycka och att bli dömd utan möjlighet till att försvara sig och utan möjligheter att bli hörd av en förutbestämd uppfattning som socialarbetare vill ha för att fortsätta sina placeringar
Sedan ska journalanteckningar och allt annat som skrivs inte ta ett halvår att få ut
Dessa ska skrivas ut på en gång.Inte vänta på sig.Då kan ju soc ändra och lägga till rätta för att det ska se bra ut
Samhället vill nog att vissa familjer helst ska lägga sig ner och dö och inte komma och vilja jobba på att få ett ok från soc att man duger
Samhällets muskler mot enskilda individer varav de flesta är barn som inte kan tala för sig själva för om dom försöker trycks dom ner
Samhället vill inte tala med vuxna
Samhället vill manipulera barn
Samhället vill inte jobba på återförening eller hela familjen hälsa
Samhället skapar en grupp av människor som blivit så skadade och rädda att de utgör en grupp med hälsoproblem i framtiden
Är det så vi vill ha det

Jag talar om upprättelse för familjer att familjer kan och vill men får inte
Att se en moders kamp är hjärtekrossande

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.