Skip to content

"Signaler om brister i samordningen" - rättskedjans fyra myndigheter under Riksrevisionens lupp

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter ett flertal signaler om brister bland rättsvårdande myndigheter har Riksrevisionen beslutat att styrningn av den så kallade "rättskedjan" ska granskas. I rättskedjan ingår polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.

 

- Granskningen kommer bland annat att undersöka om strukturer och rutiner skapar förutsättningar för avstämning inom Justitiedepartementet, mellan departementet och de ansvariga myndigheterna, samt mellan myndigheterna, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Myndigheterna som räknas in i rättskedjan har ett totalt anslag på cirka 42 miljarder kronor.

Myndigheterna är delvis beroende av varandra för att kunna genomföra sina uppdrag, vilket gör att satsningar, uppdrag eller reformer för en myndighet även kan påverka andra myndigheter i kedjan.

Syftet med Riksrevisionens granskning är därför att undersöka om regeringen, Regeringskansliet och andra berörda myndigheter haft ett helhetsperspektiv på rättskedjan i sin styrnig av densamma.

Granskningen kommer särskilt att fokusera på resursfördelning och prioriteringar och har initierats efter "signaler om brister i samordningen av myndigheterna som ingår i rättskedjan".

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt