Skip to content

Professorn: "Talmannens prövotid snart över och hans utrymme för misstag är mycket litet"

Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt, och riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: DJ och Pontus Lundahl/TT

Andreas Norlén valdes till talman som ett oprövat kort i ett parlamentariskt läge av sällan skådad karaktär. När den första statsministeromröstningen nu äger rum är tålamodet och prövotiden över för den nya talmannen. Det skriver Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt, i en debattartikel i Dagens Industri

 

Joakim Nergelius konstaterar att det är första gången sedan den nuvarande grundlagen infördes 1974 som en talman nominerar en statsministerkandidat utan att vara "rimligt säker" på att förslaget kommer att gå igenom. 

Gör delvis rätt enligt praxis
Enligt Nergelius är talmannens beslut att avkräva Ulf Kristersson (M) besked om vilka partier som ska ingå i den tänkta regeringen, innan omröstningen i kammaren, helt i enlighet med den praxis som utvecklats sedan 1974. 

Detta eftersom "en statsministeromröstning i dettta läge inte rimligen bara kan handla om en viss person, utan måste också gälla regeringens partipolitiska sammansättning".

Tveksam tidsplanering
Joakim Nergelius ställer sig dock tveksam till talmannens tidsplanering och valt datum för den kommande statsministeromröstningen. 

Han anser att talmannen "i onödan lyckats skapa förvirring kring förhållandet mellan och samordningen av budgetpresentation, budgetdebatt, statsministeromröstning och budgetomröstning".

Enligt Nergelius är talmannens agerande i denna situation oklart och ännu ett bevis på att det finns brister i grundlagens regerlverk vid regeringsbildning. 

Litet utrymme för misstag
Det är, enligt Joakim Nergelius, fullt förståeligt att en ny talman i dagens oklara parlamentariska föredrar att gå ut lugnt och försiktigt.

Han skriver dock:

"... men nu, när en första statsministeromröstning är nära förestående och därmed även hotet om extra val rycker närmare så är prövotiden över. Nu är utrymmet för misstag eller oklara besked från talmannens sida helt enkelt mycket litet."

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Andreas Norlén må vara förlåten om han misslyckas. Det är väl istället delar av väljarkåren som ska lastas med tanke på att det för en normalbegåvad, som följt uttalandena innan valet, bör ha stått helt klart att två partier i den sk oppositionen varit totalt förvirrade. Omvärlden småler !

Skribenten är nog sur över att hans dröm-högerregering med stöd av SD inte fått träda till ännu på grund av att de demokratiska krafterna bjuder motstånd och vägrar kröka rygg för brunhögern. Om det också hade skett i Tyskland innan 1933, så hade det kunnat se helt annorlunda ut. Så Nej, problemet ligger absolut inte hos Talmannen. Han har skött sig utmärkt och enligt reglerna. Om det ligger hos någon så är det hos väljarna eftersom många röstade på de bruna som de andra partierna inte vill ta i med tång. Förutom yttersta högern i M och KD där en del lider av personlighetsklyvning eftersom de inte verkar veta vilket parti de själva tillhör. Och en del i jättegamla Moderaterna och jättegamla Folkpartisten eftersom de inte längre behöver ta ansvar. Så då är det lätt för dem att sitta på läktaren och tycka att Sverige ska gräva sig ännu djupare ner i dyn. Dags för Svenska folket att vakna upp ur koman, lämna hatsajterna och sparka ut brunhögern i rännstenen där de hör hemma. När det snart är dags för nyval så kan jag rekommendera folk att rösta på något av de demokratiska partierna eller rösta blankt eller på något av alla de andra invandringskritiska partierna istället för på brunhögern. För det har aldrig varit fräscht med brunt, inte ens på 1930-talet.

Det blir väl nya talmänniskor efter extravalet?

"Nuvarande regler och lagstiftning gäller precis som vanligt. Alla hushåll och företag som har en tv-mottagare är enligt lag skyldiga att betala radio- och tv-avgift. Om riksdagen beslutar om ny lagstiftning kommer din avgift att avslutas automatiskt till den 31/12-2018. Har du redan hunnit betala för en period efter 31/12 2018 kommer du att få tillbaka den avgift som du betalt för 2019. Detta kommer att ske med automatik varför du inte behöver kontakta Radiotjänst."

Igår fick min sambo en faktura som avser nästa år. Den ska betalas senast den 5/12. Kommer Radiotjänst att skicka kronofogden på henne om hon inte betalar?

Ja.

"om riksdagen beslutar"

Jag trodde den saken var klar. Vad gäller om riksdagen inte beslutar? Kan riksdagen besluta något annat? Kan riksdagen besluta något överhuvud taget? Det här liknar en polsk riksdag. En från förr i tiden.

Säkrast att avanmäla TV-innehavet för annars skickar dom säkert det vidare. Men 2019 dras det månadsvis direkt på skatten för alla vuxna, ca 100 kr per månad, kan bli hälften om hon är pensionär.

I vilket skede av spektaklet kommer Sverigedemokraterna låta bilan fall?

Det är inte i första hand talmannens ansvar att skaka fram en statsminister och regering.
Det ansvaret ligger på partierna.
I den mån de nu kan hantera demokratins spelregler.

Hur mycket måste jag betala? En pensionär utan TV?

Om propositionen går igenom som den är så kommer du betala följande avgift:
"...1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, upp till en inkomst som motsvarar 2,092 inkomstbasbelopp för beskattningsåret." (prop. 2017/18:261 s. 34)
Det betyder att om du tjänar 130 750 kr eller mer betalar du 1 307,5 kr. Tjänar du mindre blir avgiften mindre.

Typ 512 kr per år om du har låg pension, ca 110.000 -- 120.000 per år, annars blir det högre, då kan det bli 100 kr/mån.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.