Skip to content

Polisens krav "orimliga och omotiverade" - domstol sätter ner ersättningskraven till en tiondel

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polismyndigheten stämde gårdsägaren och begärde 240 000 kronor i ersättning för att man omhändertagit och avlivat 38 misskötta får. Tingsrätten anser dock att fåren borde ha avlivats direkt på platsen och att Polismyndigheten därför bara har rätt till en dryg tiondel av det begärda beloppet: 26 500 kronor.

 

Det var Länsstyrelsen i Skåne som i augusti 2012 beslutade att 38 får som fanns på en gård skulle omhändertas eftersom det fanns stora brister i djurhållningen. I oktober samma år avlivades fåren.

Polismyndigheten begärde ersättning från gårdsägaren för de kostnader som myndigheten ansåg sig ha haft för bland annat omhändertagandet av fåren. Totalt begärde Polismyndigheten 240 000 kronor av mannen - som dock inte betalade.

Var inte ägare till fåren
Polismyndigheten stämde då mannen vid Helsingborgs tingsrätt. Mannen protesterade och hävdade att han inte ens hade varit ägare till fåren. Han visade upp hyreskontrakt som visade att hans hagar i själva verket hade hyrts av en annan person som i sin tur hade hyrt ut hagarna till tre andra personer.

Tingsrätten slår fast att fårens verkliga ägare i och för sig är okänd och att mannen därför inte kan hållas ansvarig som djurägare. Tingsrätten konstaterar dock att omhändertagandet av fåren har skett två månader efter det att hyresavtalet löpt ut och att det står klart att mannen kände till att djurägarna brustit i tillsynen och skötseln av fåren.

Orimliga och omotiverade
Mannen anses därför i egenskap av djurhållare ha haft ett ansvar för fåren och kan därmed hållas betalningsansvarig för Polismyndighetens kostnader. Betalningsskyldigheten sätts dock ner rejält. Efter att ha förhört bland annat en erfaren djurskyddsinspektör  konstaterar tingsrätten att fåren var i så pass dåligt skick att länsstyrelsen borde ha beslutat att avliva dem omedelbart i samband med omhändertagandet.

Istället har fåren avlivats först fem och en halv vecka efter att de omhändertogs. Tingsrätten skriver i sin dom:

"Enligt tingsrätten har handläggningen vid Länsstyrelsen kommit att leda till att de sammanlagda kostnaderna för omhändertagandet av fåren kommit att bli klart omotiverade och orimligt höga." 

Domen överklagad
Mannens betalningsskyldighet sätts därför ned till vad det rimligen hade kostat om fåren hade avlivats omedelbart på plats, vilket bedöms vara 26 500 kronor.

Polismyndigheten har överklagat tingsrättens dom till Hovrätten över Skåne och Blekinge - som dock inte har beslutat om målet ska prövas där.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt