Skip to content

Polisens krav "orimliga och omotiverade" - domstol sätter ner ersättningskraven till en tiondel

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polismyndigheten stämde gårdsägaren och begärde 240 000 kronor i ersättning för att man omhändertagit och avlivat 38 misskötta får. Tingsrätten anser dock att fåren borde ha avlivats direkt på platsen och att Polismyndigheten därför bara har rätt till en dryg tiondel av det begärda beloppet: 26 500 kronor.

 

Det var Länsstyrelsen i Skåne som i augusti 2012 beslutade att 38 får som fanns på en gård skulle omhändertas eftersom det fanns stora brister i djurhållningen. I oktober samma år avlivades fåren.

Polismyndigheten begärde ersättning från gårdsägaren för de kostnader som myndigheten ansåg sig ha haft för bland annat omhändertagandet av fåren. Totalt begärde Polismyndigheten 240 000 kronor av mannen - som dock inte betalade.

Var inte ägare till fåren
Polismyndigheten stämde då mannen vid Helsingborgs tingsrätt. Mannen protesterade och hävdade att han inte ens hade varit ägare till fåren. Han visade upp hyreskontrakt som visade att hans hagar i själva verket hade hyrts av en annan person som i sin tur hade hyrt ut hagarna till tre andra personer.

Tingsrätten slår fast att fårens verkliga ägare i och för sig är okänd och att mannen därför inte kan hållas ansvarig som djurägare. Tingsrätten konstaterar dock att omhändertagandet av fåren har skett två månader efter det att hyresavtalet löpt ut och att det står klart att mannen kände till att djurägarna brustit i tillsynen och skötseln av fåren.

Orimliga och omotiverade
Mannen anses därför i egenskap av djurhållare ha haft ett ansvar för fåren och kan därmed hållas betalningsansvarig för Polismyndighetens kostnader. Betalningsskyldigheten sätts dock ner rejält. Efter att ha förhört bland annat en erfaren djurskyddsinspektör  konstaterar tingsrätten att fåren var i så pass dåligt skick att länsstyrelsen borde ha beslutat att avliva dem omedelbart i samband med omhändertagandet.

Istället har fåren avlivats först fem och en halv vecka efter att de omhändertogs. Tingsrätten skriver i sin dom:

"Enligt tingsrätten har handläggningen vid Länsstyrelsen kommit att leda till att de sammanlagda kostnaderna för omhändertagandet av fåren kommit att bli klart omotiverade och orimligt höga." 

Domen överklagad
Mannens betalningsskyldighet sätts därför ned till vad det rimligen hade kostat om fåren hade avlivats omedelbart på plats, vilket bedöms vara 26 500 kronor.

Polismyndigheten har överklagat tingsrättens dom till Hovrätten över Skåne och Blekinge - som dock inte har beslutat om målet ska prövas där.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

" borde ha beslutat att avliva dem omedelbart"
Resultatet blir då kanske att polisen skjuter vanvårdade hundar/katter etc direkt på plats i bostaden där de påträffas.

Det hade väl varit utmärkt?

Hur gick det egentligen med kurserna i avlivning som Jordbruksverket skulle hålla för alla poliser i yttre tjänst?

Ett lämpligt klenkalibrigt vapen med lämplig ammunition alternativt bultpistol och kniv borde väl inte vara så svårt att få med i bilen?

Finns det paralleller i fallet i Juoksengi där länstyrelsen beslutade om omhändertagande av diverse vildkatter som uppehöll sig på en 91-årig mans tomt och som polisen lade ut på ett företag i Luleå som åkte 700 mil för? Företaget som består av ett sammanboende par och som haft en omsättning på 700 000 kronor drog in över 200 000 kronor på två veckor som kronofogden utmätte av den av ålder något förvirrade mannen.

-Länsstyrelssen OCH Polismyndigheten är mycket väl medvetna om att de inte alls får straffa människor som matar vildkatter, men den djurrättsaktivistiska tendensen att hitta på "böter" som ofta till stor del hittar tillbaks till beslutande tjänstemän har blivit alltmer omfattande både inom länsstyrelser och Polismyndigheten.

-Här har DJ tidigare skrivit om kammarrättsdom i liknande ärende:
http://www.dagensjuridik.se/2017/08/straffades-efter-att-han-matat-overg...

Mest troligt kommer dom även från två stora ärenden i år få in miljonbelopp för djur som dom ”tagit hand om” (dödade, skadade, och tjuvparade under deras bevakning).

Innan vänskapskorruptionen mellan länsstyrelser, polis, åklagare och domstolar tog en så explosionsartad fart i ekoterroristisk anda - så kunde djurägare själva få skjuta utpekat "vanvårdade" djur för att skicka dem vidare till obduktion.

-Till 90 -99% - så var av myndigheten påstått "vanvårdade djur" vid utmärkt hälsa vid dödstillfället och myndighetens, och de "anonyma anmälarna´s" påståenden kan enkelt konstateras falska.

-Det är ett vidrigt otyg av Polismyndigheten att som här undanröja bevis!
-Övergrepp i rättssak och försvårande av utredning samt att själva begå diverse ytterligare brott inklusive terrorbrott bör INTE vara Polismyndighetens fokus!

-Sannolikt är både Polismyndigheten, länsstyrelsen, och domstolen väl medveten om att bonden med 90 - 99% sannolikhet är oskyldig till anklagelserna och de fakto inte skall betala ett öre mer än 0kr om domstolen faktiskt följde lagstiftningen.

-Bonden har självklart också rätt till skadestånd för de av Polismyndigheten stulna djuren.