Skip to content

Pappa som inte träffat dotter på fem år vinner - mammans anklagelser om våld "orimliga"

Foto: Gorm Kallestad/TT

Pappan har inte fått träffa sin dotter på fem år - trots gemensam vårdnad. Orsaken är att mamman påstår att pappan är våldsam och att dottern är "livrädd" för honom. Enligt hovrätten är mammans anklagelser "svepande och framstår som över-drivna och i vissa fall orimliga".  Hovrätten går därför på pappans linje.

 

Solna tingsrätt fattade år 2016 ett beslut om att dottern skulle ha rätt till umgänge med sin pappa en dag i veckan i närvaro av umgängesstöd. Något umgänge hade dock aldrig kommit till stånd och mannen har inte träffat sin dotter sedan sommaren 2013.

Orsaken till detta var enligt kvinnan att han ett flertal gånger har misshandlat henne och hotat att döda deras dotter. Kvinnan hade polisanmält pappan men förundersökningarna hade lagts ned. Enligt mamman var dottern "livrädd" för sin pappa.

Begärde vite för mamman
Pappan stämde mamman vid Solna tingsrätt och begärde att dottern skulle ha rätt till umgänge med honom och att domstolen skulle besluta om vite om hon fortsatte att motsätta sig umgänge. Kvinnan motsatte sig detta och begärde samtidigt ensam vårdnad.

Tingsrätten skrev i sin dom:

"D har inte träffat P (pappan) sedan sommaren 2013. Det har framställts flera allvarliga anklagelser mot P - väldigt få av dessa har kunnat preciseras och ingen av dem har lett till någon fällande dom mot P. Det är inte möjligt för tingsrätten, utifrån den utredning som finns tillgänglig, att få en klar bild av vad som hänt i parternas tidigare relation och tiden därefter."

Svårbegripligt
Tingsrätten konstaterade att det stod klart att dottern hade sagt att hon var rädd för pappan och inte ville träffa honom. När det gäller den utredning som har gjorts om detta vid familjerätten hos socialtjänsten skrev dock tingsrätten:

"Familjerätten har, i tingsrättens mening, fäst allt för stor vikt vid D:s uppgifter om rädsla. Utredarna antecknar själva att D rabblar upp uppgifter om hot och våld utan att ge uttryck för någon faktiskt känsla. Utredarna framhåller även att D framstår som ovanligt lugn för att nyss ha varit i närheten av den man som skulle ha hotat och slagit både henne och hennes mamma."

"Det står klart att D inte vill träffa P men hur familjerätten kommit fram till att detta inte ens bör ske med umgängesstödjare är svårbegripligt. Risken för våld eller hot måste framstå som nästintill obefintligt vid umgänge med umgängesstödjare närvarande."

Överklagade till hovrätten
Eftersom dottern trots allt hade sagt att hon var rädd ansåg tingsrätten att det vore olämpligt med umgänge utan umgängesstöd. I övrigt gick tingsrätten på pappans linje.

Mamman överklagade domen till Svea hovrätt som instämde i tingsrättens bedömningar. Hovrätten skrev i sina domskäl:

"M (mamman) har i målet framfört en rad allvarliga anklagelser mot P. Anklagelserna gäller huvudsakligen hot, våld och misskötsamhet. M:s uppgifter är svepande och framstår som överdrivna och i vissa fall orimliga. Enligt hovrätten finns det ingenting i utredningen i övrigt som ger stöd åt hennes anklagelser."

"Utredningen visar att D hyser rädsla inför ett umgänge med P. Det har, som ovan konstaterats, inte framkommit något som ger anledning att tro att hennes rädsla är befogad. Utredningen visar i stället att D:s rädsla av allt att döma bottnar i den påverkan hon fått från M när det gäller synen på P."

Inget umgängetsstöd
Även hovrätten gick därför på pappans linje - och beslutade dessutom att han och dottern skulle ha umgänge utan umgängesstöd. Enligt hovrätten framstod en sådan begränsning "varken som påkallad eller lämplig".

Hovrätten ansåg i stället att en långsam upptrappning borde ske med en målsättning om att till slut kunna uppnå ett så kallat normalumgänge mellan dottern och pappan.

Mamman överklagade domen till Högsta domstolen som nu beslutar att det inte finns någon anledning att pröva målet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt