Skip to content

Nej till anhöriga - hemligt om militären ens har några handlingar om M/S Estonia

Foto: Bertil Ericson/TT

Det är hemligt om det överhuvudtaget existerar några handlingar hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten som gäller förlisningen av passagerarfartyget M/S Estonia. Det anser Försvarsmakten som sade nej när en man som förlorat sina anhöriga i katastrofen begärde att få ta del av handlingar. Kammarrätten instämmer nu i Försvarsmaktens beslut.

 

Mannen - som är aktiv i en så kallad anhörigförening för MS Estonias offer - vände sig till Försvarsmaktens högkvarter och begärde att få ta del av samtliga handlingar hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, om passagerarfärjan M/S Estonias förlisning på Östersjön 1994 .

Försvarsmakten avslog mannens begäran med hänvisning till att handlingarna - i den mån de förekommer - omfattas av sådan sekretess att det är omöjligt att ens kommentera huruvida de efterfrågade handlingarna existerade eller inte.

Diarierna hemliga
Försvarsmakten pekar på att till och med de diarier som förs över allmänna handlingar hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är hemliga:

"Då innehållet i dessa diarier omfattas av sekretess är det med hänvisning till bestämmelserna i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte möjligt för Försvarsmakten att kommentera huruvida efterfrågade handlingar enligt ovan existerar eller inte."

Den sekretessen som åberopades gäller bland annat för uppgifter som rör verksamhet att försvara landet, förberedelse av sådan verksamhet eller uppgifter som i övrigt gäller totalförsvaret "om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs".

"Mycket speciellt fall"
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Hans uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Uppgifter om MS Estonias förlisning kan inte anses motverka syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder. MUST:s framtida verksamhet kan inte heller skadas. Förlisningen är dessutom ett mycket speciellt fall som inträffade för snart 24 år sedan. Handlingar som berör förlisningen borde därför kunna undantas från sekretess."

757 personer omkom i katastrofen
Kammarrätten instämmer dock i Försvarsmaktens bedömning om sekretess och hänvisar till ett liknande fall som Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort när det gäller Säkerhetspolisen. Kammarätten skriver:

"Kammarrätten bedömer mot bakgrund av MUST:s uppdrag och verksamhet att uppgiften huruvida MUST förvarar handlingar som berör M/S Estonias förlisning och efterföljande handläggning omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL. Överklagandet ska därför avslås."

M/S Estonia lämnade Tallinn hamn på kvällen den 27 september 1994 på väg mot Stockholm men sjönk på Östersjön mitt i natten i mycket hårt väder. 757 människor omkom vid katastrofen.

 

 

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Boken "M/S Estonia : svenska statens haveri" rekommenderas och i den ges en förklaring till sekretessen. Märkligast är hur Riksdagen kunde besluta att 757 människors död inte får utredas.

Stockholmspolisens ledningsgrupp hade konferens ombord när olyckan inträffade.
Att någon av dessa personer inte skulle finnas med i MUST är osannolikt.
Därmed inte sagt att någon var misstänkt utan snarare för att se samband mot andra individer som är av intresse för MUST.

Ok, anmärkningsvärt. Jag tänker så här - vem ville vli av med ledningsgruppen? Hur många profilerade personer var ombord på den där färjan egentligen? De militära intressena är svåra att undgå.

Fastställt i flera granskningar också av TV team redovisat i är att Estonia fraktade militärt material och en tullare framträdde först efter sin pension och styrkt att materialet fanns ombord på Estonia och hemlighetsmakeriet vid lastningen av desamma och här berättelser av ett ögonvittne.

Magasinet Para§raf – Kriminal- och rättsmagasinet
https://www.magasinetparagraf.se/
Rubrik:
Jag blev ögonvittne till Estonias undergång
del 1 av 2
Del 2 – Förhören, finns att ta del av här. https://www.magasinetparagraf.se/historiskt/53000-jag-blev-vittne-till-e...
Mvh.

Ur KRs dom:
"Uppgifter om MS Estonias förlisning kan inte anses motverka syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder. MUST:s framtida verksamhet kan inte heller skadas. Förlisningen är dessutom ett mycket speciellt fall som inträffade för snart 24 år sedan. Handlingar som berör förlisningen borde därför kunna undantas från sekretess."
Det är fortfarande förbryllande att förlisningen av en passagerarfärja i civil trafik under fredstid
är underkastad utredningssekretess. Sedan haverikommissionen, JAIC, (som var parts- och intressesammansatt snarare än strikt oberoende) lagt fram sin rapport på hösten 1997 utsattes den tämligen omgående för skarp kritik av internationella experter. Det snabba sjunkförloppet ansågs bl a inte nöjaktigt förklarat.
Ett annat lagrum som brukar åberopas rörande M/S Estonias förlisning är 15 kap. 1 § OSL (Utrikessekretess): bl a "uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat...etc". Fartyget var estniskt-flaggat. Om det i detta sammanhang finns anledning att sekretessbelägga vissa handlingar som rör våra förbindelser med Estland (eller annan Östersjöstat) kan ju det i sig utgöra en omständighet som väcker ett visst intresse. Vadan detta?
För övrigt: enligt officiella uppgifter omkom (minst) 852 passagerare vid förlisningen.

Kan möjligen statens hemlighetsmakeri i samband med och efter haveriet ha bäring på beslutet att gjuta in Estonia i en cementsarkofag ? Nu blev det in fullt utfört men ytterligare utredning på haveriplatsen har sannolikt avsevärt försvårats. Till saken hör att fartyget, i motsats till vad som påståtts av politikerna, bla Ines Usman, ligger på "dykbart djup".

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.