Skip to content

"Moderniserad syn på familjebegreppet" - nya lagen om föräldrapenning klubbad

Familj på promenad bland höstlöv. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Det är innebörden av den lagändring som riksdagen nu har klubbat igenom Utskottet håller dock inte med regeringen om de föreslagna förändringarna av den reserverade tiden.

 

I dagsläget kan en förälder överlåta dagar med föräldrapenning till en sambo - förutsatt att föräldern och sambon antingen har eller har haft barn tillsammans eller tidigare varit gifta.

Uppfylls inte de kriterierna kan sambon inte få föräldrapenning.

Kravet tas bort
Den nya lagen innebär att kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas bort i föräldraförsäkringen, vilket alltså i praktiken innebär att en förälder ska kunna avstå dagar med föräldrapenning till sin sambo oavsett tidigare äktenskap eller gemensamma barn. 

Enligt regeringen skapar den nya lagen ökad flexibilitet och att fler vuxna med föräldraansvar kan ta omvårdnadsansvar, vilket kan leda till positiva effekter för barnen och deras uppväxt.

Socialförsäkringsutskottet instämde i regeringens förslag och skrev att det innebär ”relevant modernisering som bättre speglar dagens familjerelationer”, och ger barn möjligheter till goda relationer med fler vuxna. 

Förändringar av den reserverade tiden
Regeringen föreslog också förändringar av den så kallade reserverade tiden - det vill säga dagar med föräldrapenning som är reserverade för vardera föräldern och som inte kan avstås till den andra föräldern. 

I dagsläget är den reserverade tiden 90 dagar och gäller endast föräldrapenning på sjukpenningnivå som betalas ut till föräldrar som har eller har haft inkomst från arbete. 

Enligt förslaget ska 90 dagar reserveras för vardera föräldern även när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst.

I denna del gick dock riksdagen på utskottets linje och sade nej till regeringens förslag, eftersom det inte ”ger förutsättningar för familjers fria val och tid tillsammans” eller utrymme för flexibla lösningar, som utskottet uttryckte saken.

Lagändringarna börja gälla den 1 juli 2019.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt