Skip to content

"Modellen väldigt enkel jobba efter” - projekt mot sexuella trakasserier på festivaler prisas

Poliser som arbetar på Summer Burst-festivalen. Foto: Christine Olsson/TT

Projektet "Trygga, säkra evenemang" har lett till att antalet sexuella ofredanden på festivaler har minskat avsevärt. Det konstaterar Brottsföre-byggande rådet, Brå, som nu delar ut ett pris till projektet i den svenska deltävlingen av European Crime Prevention Award. 

 

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet.

Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen och har i år utsett Trygga, säkra evenemang som vinnare. 

Bygger på handbok
Projektet Trygga, säkra evenemang skapades i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, polisen, RFSU och Svensk Live med syftet att förebygga sexuella ofredanden och andra typer av brottslighet i samband med exempelvis festivaler.

Projektets samverkansmodell bygger på en handbok från Brå, SKL och polisen och innebär att de involverade aktörerna skapar en gemensam lägesbild utifrån den lokala problembilden. Den lokala problembilden är specifik för varje plats, evenemang och typ av händelse.

- Samverkansmodellen är väldigt enkel att jobba efter och något vi gör redan idag ute i våra kommuner, till exempel med medborgarlöften, säger Andreas Welin, polis och insatschef för publika evenemang i Göteborg.

- Tack vare den gemensamma lägesbilden, genomförandet och målen och en tydlig rollfördelning har vi fått goda resultat med minskad brottslighet när det gäller just festivalerna. 

Juryns motivering
"Sexuella ofredanden i samband med stora evenemang, till exempel musikfestivaler, har fått uppmärksamhet de senaste åren. Därför skapades Trygga, säkra evenemang, en arbetsmetod som bygger på samverkan för att skapa trygghet och förebygga brott. Även om aktörerna i samverkan har olika roller, arbetar de alla mot samma mål: ett tryggt och säkert evenemang. Förutsättningarna för en gemensam lägesbild, problembild, orsaksanalys och åtgärdsplan skapar de tillsammans, i dialog och genom ett formaliserat samverkansarbete. En utvärdering av projektet Trygga, säkra evenemang visar att åtgärderna har gett effekt. Antalet anmälda sexuella ofredanden har minskat avsevärt på de tidigare värst drabbade festivalerna. Projektet har visat att det går att hitta en gemensam arbetsmetod för att minska utsattheten för brott och därmed öka tryggheten – genom en formaliserad samverkan, ett innovativt tankesätt och dialog."

 
  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

"Projektets samverkansmodell bygger på en handbok från Brå, SKL och polisen och innebär att de involverade aktörerna skapar en gemensam lägesbild utifrån den lokala problembilden. Den lokala problembilden är specifik för varje plats, evenemang och typ av händelse." Undrar hur den sk lägesbilden har beskrivits. Och hur " den lokala problembilden" beskrivs. Samma problembild i Hängböle som i malmötrakten ?

Innan Donald J. Trump blev USA:s 45:e president var det inte många som hade hört talas om "The Deep State". Enkelt uttryck är det icke-folkvalda som inte respekterar folkviljan utan bedriver politik på tjänstemannasidan. Något som de dessutom inte sällan har osedvanligt gott betalt för. Den tidigare Alliansregeringen utlovade att ordentligt trimma ned denna veritabla hydra men det är sannolikt så att de aldrig fick riktigt grepp på ens omfattningen.

Jag har själv jobbat både privat och på verk och myndigheter och kan vittna om det enorma resursslöseri som förekommer på de sistnämnda. Det är inte bara i form av skattekronor direkt utan också att många tjänster inte har någon direkt nytta för skattebetalarna utan mer verkar ha kommit till för att en medarbetare har ledsnat på att göra vad den ursprungligen blivit anställd att göra. Sedan har vi myndigheter och skattefinansierade instutitioner vars ändamål inte är en uppenbar vinst för skattebetalaren eller kanske en gång har varit det men förändrats till det inte längre igenkännbara.

Åsikterna om Donald J. Trump är minst sagt delade men även nevertrumpare borde kunna hålla med om att hans verkliga geniala drag var att tvinga den federala administrationen att upphäva två regler om de ville införa en ny. Viktiga och verkningsfulla regler kommer att kunna införas medan oviktiga och meningslösa kommer att få stryka på foten. I Sverige borde vi införa samma regler samt tillägget att om en myndighet ska skapas ska två andra läggas ner. Sedan borde Gustav Möllers anda införas i Regeringsformen; "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket".

Och. Vilka är det då som ofredar flickor på festivaler och andra publika miljöer?

För er som inte förstår detta så kan man läsa sig till det i NOAs rapport ”Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder”.

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-s...

Några representativa utdrag:

”De som har identifierats är medborgare i Afghanistan, Eritrea och Somalia.”

”En sextonårig flicka blev angripen av ett stort antal pojkar som ”var utländska och talade dålig svenska” som försökte slita av henne kläderna. Några fotograferade händelsen.”

”I en liknande situation överfölls två flickor av ett gäng om 10-20 killar med ”afrikanskt ursprung” som var 15-20 år gamla.”

”Vid ett överfall mot en 12-årig flicka uppgavs följande signalement; ” fyra män i 20-25 års ålder som såg ut att vara araber och talade utländska, möjligen arabiska dem emellan”. En förbipasserande ung man gick emellan och blev misshandlad.”

O.s.v.

OCH TILL ER PÅ DJ. VARFÖR TAR NI BORT DENNA KOMMENTAR? ÄR DEN INTE RELEVANT? ÄR DEN INTE SANN? ELLER ÄR DET JUST DET SOM ÄR PROBLEMET. ATT DEN ÄR RELEVANT OCH SANN.
TRUTH HURTS.
JAG TYCKER PERSONLIGEN ATT DET ÄR FRUKTANSVÄRT ATT NI CENSURERAR OCH UNDANHÅLLER FAKTA.

Och till er 82% som inte förstår eller bryr er om vilka det var som gruppvåldtog och rånade en kvinna på Södermalm i helgen.

https://petterssonsblogg.se/2018/11/12/tre-afrikaner-haktade-for-gruppva...

QUELLE SURPRISE!

Zara och Malena. Varför så tysta? Ska ni inte bräka ur er något om oss svenska män?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.