Skip to content

"Modellen väldigt enkel jobba efter” - projekt mot sexuella trakasserier på festivaler prisas

Poliser som arbetar på Summer Burst-festivalen. Foto: Christine Olsson/TT

Projektet "Trygga, säkra evenemang" har lett till att antalet sexuella ofredanden på festivaler har minskat avsevärt. Det konstaterar Brottsföre-byggande rådet, Brå, som nu delar ut ett pris till projektet i den svenska deltävlingen av European Crime Prevention Award. 

 

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet.

Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen och har i år utsett Trygga, säkra evenemang som vinnare. 

Bygger på handbok
Projektet Trygga, säkra evenemang skapades i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, polisen, RFSU och Svensk Live med syftet att förebygga sexuella ofredanden och andra typer av brottslighet i samband med exempelvis festivaler.

Projektets samverkansmodell bygger på en handbok från Brå, SKL och polisen och innebär att de involverade aktörerna skapar en gemensam lägesbild utifrån den lokala problembilden. Den lokala problembilden är specifik för varje plats, evenemang och typ av händelse.

- Samverkansmodellen är väldigt enkel att jobba efter och något vi gör redan idag ute i våra kommuner, till exempel med medborgarlöften, säger Andreas Welin, polis och insatschef för publika evenemang i Göteborg.

- Tack vare den gemensamma lägesbilden, genomförandet och målen och en tydlig rollfördelning har vi fått goda resultat med minskad brottslighet när det gäller just festivalerna. 

Juryns motivering
"Sexuella ofredanden i samband med stora evenemang, till exempel musikfestivaler, har fått uppmärksamhet de senaste åren. Därför skapades Trygga, säkra evenemang, en arbetsmetod som bygger på samverkan för att skapa trygghet och förebygga brott. Även om aktörerna i samverkan har olika roller, arbetar de alla mot samma mål: ett tryggt och säkert evenemang. Förutsättningarna för en gemensam lägesbild, problembild, orsaksanalys och åtgärdsplan skapar de tillsammans, i dialog och genom ett formaliserat samverkansarbete. En utvärdering av projektet Trygga, säkra evenemang visar att åtgärderna har gett effekt. Antalet anmälda sexuella ofredanden har minskat avsevärt på de tidigare värst drabbade festivalerna. Projektet har visat att det går att hitta en gemensam arbetsmetod för att minska utsattheten för brott och därmed öka tryggheten – genom en formaliserad samverkan, ett innovativt tankesätt och dialog."

 
  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt