Skip to content

"Minska fragmenteringen i offentlig sektor" - utredning vill göra sju analysmyndigheter till tre

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sju analys- och utvärderingsmyndigheter ska föras samman i tre nya myndigheter med bredare uppdrag. Det föreslår analys- och utvärderingsutredningen efter en översyn av hur regeringens myndigheter är organiserade. 

 

Utredarna ser ett flertal problem med den nuvarande organiseringen och styrningen av myndigheterna. 

Det handlar bland annat om brist på oberoende analys- och utvärderingsresurser, bristfällig användning av de resurser som finns samt att vissa av myndigheterna är alldeles för avgränsade till en viss sektor. 

För att regeringen i framtiden ska få analyser och utvärderingar som kan användas för en effektiv styrning föreslår utredarna därför ett antal åtgärder

Större reformer och investeringar ska utvärderas
Utredarna vill bland annat att samtliga stora och ekonomiskt betydande reformer och investeringar ska följas av en utvärdering. 

Dessutom föreslås att myndigheterna ska få ett enhetligt uppdrag och därmed analysera och utvärdera effektivitetetn och konsekvenserna av statliga insatser. I dessa ska även ingå analyser av kostnadseffektivitet. 

Bilda tre nya myndigheter
För att kunna genomföra dessa förändringar på ett effektivt sätt föreslås därför i utredningen att sju myndigheter ska bli tre. 

Arbetsmarknads- och välfärdsanalys (vilken ska omfatta IFAU, ISF och Vårdanalys), Tillväxt- och samhällsbyggdsanalys (Trafikanalys, Tillväxtsnalys och Kulturanalys) samt Trygghets- och säkerhetsanalys (bland annat brå). 

Genom en sådan framtida struktur anser utredarna att regeringen i framtiden kommer att få "kvalificerade analyser och utvärderingar som är mer sektorsövergripande samtidigt som fragmentariseringen av offentlig sektor minskar"

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt