Skip to content

Migrationsverket vinner - ska inte betala bidrag till personer som är i Sverige enligt gymnasielagen

Foto: Henrik Montgomery/TT och Margareta Gustafsson/TT

Den 20-årige mannen har fått avslag på sin asylansökan men ansökt om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Migrationsverket sa därför nej till att ge honom bidrag som asylsökande. Mannen ansåg att detta var "rättsvidrigt" och fick medhåll av förvaltningsrätten. Kammarrätten går dock på Migrationsverkets linje.

 

Den 20-årige mannen vände sig till Migrationsverket och ansökte om ekonomiskt bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.

Migrationsverket sade dock nej och hänvisade till att han hade fått avslag på sin asylansökan och endast hade rätt att uppehålla sig i Sverige eftersom han hade ansökt om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen.

"Rättsvidrigt hålla inne dagersättning"
Mannen överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Han anför bl.a. att det är rättsvidrigt att hålla inne hans dagersättning och att han har ansökt om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier." 

Uppenbart oskäligt
Förvaltningsrätten konstaterade att mannen hade möjlighet att vara kvar i landet eftersom hans utvisningsbeslut inte fick verkställas eftersom han hade ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Förvaltningsrätten skrev:

"Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att det skulle vara uppenbart oskäligt att låta X (mannens) rätt till bistånd enligt LMA upphöra... Enligt förvaltningsrätten har alltså inte Migrationsverket haft fog för sitt beslut."

Förvaltningsrätten gick därmed på mannens linje och beviljade honom ekonomiskt bistånd.

Kan ansöka hos kommunen
Migrationsverket överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu instämmer i Migrationsverkets uppfattning. Mannen har därmed inte rätt till ekonomiskt bistånd som asylsökande via Migrationsverket.

Kammarrätten konstaterar dock att han kan ansöka om bidrag hos socialnämnden i den kommun där han vistas.

Kammarrätten avgjorde samma dag ytterligare tre snarlika ärenden med samma utgång.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

En frisk fläkt av sunt förnuft. Det är ju fullkomligt orimligt att svenska skattebetalare ska nödgas betala bidrag till människor som inte äger rätt att uppehålla sig i landet.
Bravo KamR!

Njaa ! Det blir inte din statliga skatt utan din kommunalskatt som skall betala hans kostnader

Ja det stämmer, kommunen har det yttersta ansvaret för alla invånare. Att vara negativ till hur och att det här undantaget har skapats för att ge uppehållstillstånd för dessa personer är ju rimligt. Men eftersom de nu har sina uppehållstillstånd och förväntas studera heltid på gymnasiet eller högre studier/jobb för att det ska förlängas så måste de kunna få ett rimligt minimum av stöd så länge de sköter studierna eller börja försörja sig själva.

... ”måste de kunna få ett rimligt minimum av stöd så länge de sköter studierna eller börja försörja sig själva”.

Jag orkar inte kommentera ”börja försörja sig själva”......

Men vad gäller kommunens eventuella ansvar att försörja dessa barn (?) så är det inte riktigt korrekt. Huvudregeln måste väl vara att dom söker studiebidrag via CSN. Hur många svenska gymnasiestudenter går på försörjningsstöd? Det är väl studiebidrag kombinerat med arbete på kvällar och helger som gäller?

Men givetvis så förstår jag att man inte kan kräva detta av den nya adeln.

Vårdnadshavare har försörjningsplikt för sina barn upp till 18 och upp till 21 om de fortfarande studerar på gymnasiet. Studiebidraget för gymnasiestudier uppgår till högst 2000kr/mån och är en komplement till föräldrarnas försörjningsplikt, precis som barnbidraget fast med villkor.
När inte vårdnadshavare finns är det istället kommunen som har yttersta ansvar och ska säkerställa en skälig levnadsnivå. Och snälla, det är inte mina ord och värderingar, det är vad socialtjänstlagen säger. Regler anpassas inte efter ditt tyckande utan finns där ändå. Jobba för att ändra lagstiftningen istället för att gnälla på myndigheter som följer den. Om du vill veta lite fakta om tex kommunalt försörjningsstöd kan du kolla hos socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet så behöver du inte gissa så mycket om det du kommenterar.

Nja, rimligare vore ett tältläger utanför Riksdagen, där de som valt att importera ett gäng, till största delen, vuxna afghaner lyfter sitt apanage - Varför belasta stackars kommuninnevånare, både med vivre o andra problem. -Allra bäst vore naturligtvis, att de riksdagshönor som röstade för importen, fick ta konskevenserna och tvingas inkvartera, hemma, ett haltv dussin eller så.

En absurd situation för det finns då inga andra gymnasiestuderande eller studerande som har rätt att ansöka om Socialbidrag: de tvingas leva på studiebidrag och studielån. Men det är ju ingenting annat heller som är normalt i denna gymnasieamnestisoppa. De särbehandlas positivt och får fortsätta åka i gräddfil även i detta avseende i förhållande till andra sökande som fått avslag. Som ytterligare grädde på moset är socialbidragen sannolikt högre än dagersättningen från MV. På detta sätt kan de även hyra egen lägenhet och skicka notan till socialkontoret. De slipper bo på förläggning.

Ja men det är ju något helt annat. Det är ju kommunen som betalar dom. Inte skatten.
Och du glömmer att det ju är en vinst i längden.
Vi skulle ju inte klara oss utan dom.

Utan att värdera om ditt påstående "vi skulle ju inte klara oss utan dom" är sant eller ej, måste jag säga att det är en ganska vidrig människosyn. Vi tar väl för tusan inte in asylsökande etc för att vi ska tjäna pengar på dem?

Självklart tar vi inte in asylsökande etc för att vi ska tjäna pengar på dem.

Vi tar in dom för att dom flyr. Stackarna.
Jag vet inte vad dom flyr ifrån. Men flyr det gör dom.

Om jag ska vara ärlig så är det lite konstigt att dom då, så fort dom fått PUT, åker tillbaka till sina hemländer på semester.
Men. Vad vet jag?

Okej, var jag som missförstod ditt raljerande. Förhoppningsvis vet handläggare och beslutsfattare vad personerna flyr ifrån, annars kan det bli svårt att avgöra ärenden.

Kan hålla med om att det stundtals är uppseendeväckande när en person med stor hotbild kan åka tillbaka till hemlandet utan några större bekymmer. För att lösa den problematiken är det nog klokast att utforma lösningar som åtgärdar specifikt den problematiken. Läst utifrån ditt svar har jag svårt att tolka hur pass utbrett du menar att detta problem är? Pratar vi om 10 per år, 100, 1000, alla?

”Hur pass utbrett du menar att detta problem är? Pratar vi om 10 per år, 100, 1000, alla?”

Det är ofint att besvara en fråga med en fråga, men har du varit på Arlanda nyligen?

Alternativt läst artiklar som denna?
”Flera hundra svenskar strandsatta i Somalia”...... Hmmmmmm.......

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7ljP3W/flera-hundra-svenskar-strand...

Jag håller absolut inte med dig och jag tror inte heller att du är "socialdemokrat" som du kallar dig. Du verkar vara en dinosaur eller en kvarleva från en svunnen tid. Förstå att det inte finns någon väg tillbaka till det kaos som rådde fram till 2015. Den vägen har prövats med förskräckande resultat genom tex. införandet av den tillfälliga gymnasielagen som kostade de demokratiska partierna, inklusive Sossarna, sammanlagt hundratusentals röster i det senaste valet. Det kan ha kostat upp till 400.000 -- 500.000 röster. Det är nog få som tycker att det var värt det med facit i hand. Jag har då inte träffat någon som tycker så.

Det finns ett stort folkligt och politiskt stöd för en mycket restriktiv migrationspolitik där många nu helst vill se ett tillfälligt stopp för all invandring under de kommande 15--20 åren så att vi nu äntligen får den andhämtningspaus vi nu så innerligt väl behöver. Efter kaoset hösten 2015 uppmanade finansministern tillika Sossen Magdalena Andersson sökande att söka sig vidare till andra länder. Andra vill förlänga den tillfälliga Flyktinglagen med tillfälliga tillstånd (TUT) Ett minimum är nu att vi anpassar politiken till våra grannländer tex. Norge där så många som 4000 personer får stanna per år. Många är det visserligen. Men det motsvarar i alla fall inte en mellanstor svensk stad som det gjort i Sverige år efter år eftersom de ansvariga släppte allt för händerna och hoppades på att det skulle gå bra. Men det gjorde det förstås inte. Det är en nivå som en absolut majoritet, i alla fall 70-80 % kan ställa sig bakom. Den första punkten i den NYA Flyktinglagen ska vara att Den Som Inte Vill Eller Kan Styrka Sin Ålder och Identitet Inte Ska Kunna Få Sin Ansökan Prövad i Sak Utan Tas i Förvar och Direktavvisas. Migrationsverket ska bantas kraftigt. Stopp för överklaganden och nya ansökningar i det oändliga. Ett nej är ett nej. Prövningstillstånd ska införas redan i Migrationsdomstol. Tyngdpunkten i processen ska ligga hos MV. Stopp för gratis advokater till de sökande. Sökandena ska själva få betala för mat och husrum som alla andra. Likadant med gratis tandvård. Systemet med arbetskraftsinvandring ska avskaffas och systemet missbrukas i stor utsträckning å det grövsta med falska arbetserbjudanden och köpta tillstånd för 100.000 -- 200.000 kr per st. Vi har inte någon verklig arbetskraftsbrist utan tvärtom hundratusentals arbetslösa personer som lever på bidrag år efter år. Nästan alla som begår brott ska utvisas: alla brott som har fängelse i straffskalan - oavsett om det döms ut eller ej - ska utvisas. Tillstånd och medborgarskap som givits på falska eller felaktiga grunder återkallas. Takten i återsändandet av sådana som fått nej på ansökan ska öka högst avsevärt. Alla som fått nej och vägrar återvända frivilligt ska tas i förvar. Antalet förvarsplatser ska öka kraftigt. Sedan behöver vi få till stånd flyktingcenter i EU där folk får vistas medan de söker.

Nja, det utgår schablonsersättning ca 750 kronor per dygn från Migrationsverket till kommunerna för detta.

Viljan att ösa pengar i pappmuggar och annat minskar över tid vilket är oerhört positivt.
Hoppet står till den stundande lågkonjunkturen.

Du har rätt, färre ger pengar idag bl.a efter alla rättsfall nyligen där det uppdagats att folk tvingats tigga och sedan inte fått behålla pengarna själv. Samtidigt har det "normaliserats" och "permanentats" eftersom färre orkar bry sig. Bedömer ändå att det kostade de demokratiska partierna ca. 200.000 röster i senaste valet eftersom folk är emot företeelsen och frågan stod som en symbol för partiernas oförmåga att åtgärda problemet genom att lagstifta om ett nationellt tiggeriförbud. Vet inte om de tycker att det var värt det. Som vanligt valde de i alla fall att sticka huvudet i sanden och hoppas på att problemet skulle försvinna av sig själv. Men eftersom det inte längre finns i media så "existerar" det väl inte längre, med dessa politikers logik. Istället för att orka harmonisera med många andra länder där det är förbjudet, vilket inneburit att problemet flyttat hit. Det genererar även annan kriminalitet som tex. prostitution.