Skip to content

Migrationsverket vinner - ska inte betala bidrag till personer som är i Sverige enligt gymnasielagen

Foto: Henrik Montgomery/TT och Margareta Gustafsson/TT

Den 20-årige mannen har fått avslag på sin asylansökan men ansökt om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Migrationsverket sa därför nej till att ge honom bidrag som asylsökande. Mannen ansåg att detta var "rättsvidrigt" och fick medhåll av förvaltningsrätten. Kammarrätten går dock på Migrationsverkets linje.

 

Den 20-årige mannen vände sig till Migrationsverket och ansökte om ekonomiskt bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.

Migrationsverket sade dock nej och hänvisade till att han hade fått avslag på sin asylansökan och endast hade rätt att uppehålla sig i Sverige eftersom han hade ansökt om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen.

"Rättsvidrigt hålla inne dagersättning"
Mannen överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Han anför bl.a. att det är rättsvidrigt att hålla inne hans dagersättning och att han har ansökt om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier." 

Uppenbart oskäligt
Förvaltningsrätten konstaterade att mannen hade möjlighet att vara kvar i landet eftersom hans utvisningsbeslut inte fick verkställas eftersom han hade ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Förvaltningsrätten skrev:

"Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att det skulle vara uppenbart oskäligt att låta X (mannens) rätt till bistånd enligt LMA upphöra... Enligt förvaltningsrätten har alltså inte Migrationsverket haft fog för sitt beslut."

Förvaltningsrätten gick därmed på mannens linje och beviljade honom ekonomiskt bistånd.

Kan ansöka hos kommunen
Migrationsverket överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu instämmer i Migrationsverkets uppfattning. Mannen har därmed inte rätt till ekonomiskt bistånd som asylsökande via Migrationsverket.

Kammarrätten konstaterar dock att han kan ansöka om bidrag hos socialnämnden i den kommun där han vistas.

Kammarrätten avgjorde samma dag ytterligare tre snarlika ärenden med samma utgång.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt