Skip to content

"Maffians bankir" vinner igen - brott mot mänskliga rättigheter kräva uppgifter i konkursärende

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det skulle strida mot Europakonventionen att tvinga en person som är misstänkt för brott att prata under ett edgångssammanträde enligt konkurslagen. Det konstaterar Stockholms tingsrätt som därmed ger ”maffians bankir” rätt mot konkursförvaltaren.

 

Den 55-årige man som i media benämns ”maffians bankir” släpptes för en vecka sedan av hovrätten efter att ha tillbringat 17 månader i häkte med restriktioner.

Hovrätten för Västra Sverige konstaterade att mannen fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för grova EKO-brott men att det vore oproportionerligt att ännu en gång gå med på åklagarens krav på omhäktning.

Hovrätten gick därför på mannens linje och ersatte häktningen med anmälningsplikt hos polisen (Dagens Juridik 2018-10-23).

Faktisk företrädare
Misstankarna mot mannen handlar om brott som skulle ha begåtts inom ramen för ett bolag som begärdes i konkurs i våras - ett bolag där mannen misstänks ha varit så kallad verklig företrädare, vilket han själv nekar till.

I onsdags skulle det hållas edgångssammanträde i Stockholms tingsrätt och konkursförvaltaren begärde genom sitt ombud att mannen skulle avlägga ed enligt konkurslagen för att därefter få redogöra för vad som hänt i bolaget.

Enligt konkursförvaltaren har den 55-årige mannen ”kunskaper som är av vikt för boutredningen” eftersom han skulle ha varit ”faktisk företrädare” för bolaget. Enligt konkursförvaltaren har mannen i vart fall haft ställning i form av ”anställd eller fullmäktig att företräda bolaget”.

Nekar till att ha varit företrädare
Mannen själv vägrade att avlägga ed eller yttra sig i sak med hänvisning till att han nekar till att ha varit faktisk företrädare för bolaget eller på annat sätt ha haft insyn.

Mannen pekade på den förundersökning som pågår där han själv är på sannolika skäl misstänkt för penningtvätt, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri som han också nekar till.

Mannen åberopade därför sin rätt att tiga och det förbud mot så kallad självinkriminering - "självangivelse" - som framgår av Europakonventionen. Han underströk att denna princip inte bara gäller själva brottmålet utan rimligtvis också konkursärendet.

Brott mot Europakonventionen
Efter enskild överläggning gick tingsrätten på mannens linje och avslog därmed konkursförvaltarens krav.

Tingsrätten skrev i sitt protokoll:

”Den rätt att vägra lämna belastande uppgifter om sig själv, som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen, är inte begränsad till att gälla en tilltalads rätt i en brottmålsrättegång. Även i fall då någon rättegång ännu inte har inletts kan den enskilde ha rätt att vara tyst eller vägra fullgöra en föreskriven uppgiftsskyldighet.”

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt