Skip to content

"Maffians bankir" vinner igen - brott mot mänskliga rättigheter kräva uppgifter i konkursärende

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det skulle strida mot Europakonventionen att tvinga en person som är misstänkt för brott att prata under ett edgångssammanträde enligt konkurslagen. Det konstaterar Stockholms tingsrätt som därmed ger ”maffians bankir” rätt mot konkursförvaltaren.

 

Den 55-årige man som i media benämns ”maffians bankir” släpptes för en vecka sedan av hovrätten efter att ha tillbringat 17 månader i häkte med restriktioner.

Hovrätten för Västra Sverige konstaterade att mannen fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för grova EKO-brott men att det vore oproportionerligt att ännu en gång gå med på åklagarens krav på omhäktning.

Hovrätten gick därför på mannens linje och ersatte häktningen med anmälningsplikt hos polisen (Dagens Juridik 2018-10-23).

Faktisk företrädare
Misstankarna mot mannen handlar om brott som skulle ha begåtts inom ramen för ett bolag som begärdes i konkurs i våras - ett bolag där mannen misstänks ha varit så kallad verklig företrädare, vilket han själv nekar till.

I onsdags skulle det hållas edgångssammanträde i Stockholms tingsrätt och konkursförvaltaren begärde genom sitt ombud att mannen skulle avlägga ed enligt konkurslagen för att därefter få redogöra för vad som hänt i bolaget.

Enligt konkursförvaltaren har den 55-årige mannen ”kunskaper som är av vikt för boutredningen” eftersom han skulle ha varit ”faktisk företrädare” för bolaget. Enligt konkursförvaltaren har mannen i vart fall haft ställning i form av ”anställd eller fullmäktig att företräda bolaget”.

Nekar till att ha varit företrädare
Mannen själv vägrade att avlägga ed eller yttra sig i sak med hänvisning till att han nekar till att ha varit faktisk företrädare för bolaget eller på annat sätt ha haft insyn.

Mannen pekade på den förundersökning som pågår där han själv är på sannolika skäl misstänkt för penningtvätt, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri som han också nekar till.

Mannen åberopade därför sin rätt att tiga och det förbud mot så kallad självinkriminering - "självangivelse" - som framgår av Europakonventionen. Han underströk att denna princip inte bara gäller själva brottmålet utan rimligtvis också konkursärendet.

Brott mot Europakonventionen
Efter enskild överläggning gick tingsrätten på mannens linje och avslog därmed konkursförvaltarens krav.

Tingsrätten skrev i sitt protokoll:

”Den rätt att vägra lämna belastande uppgifter om sig själv, som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen, är inte begränsad till att gälla en tilltalads rätt i en brottmålsrättegång. Även i fall då någon rättegång ännu inte har inletts kan den enskilde ha rätt att vara tyst eller vägra fullgöra en föreskriven uppgiftsskyldighet.”

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

21 comments

Önska att ”maffians bankir” va en advokat hade anlitat honom till 100%

Ge honom advokat licensen omedelbart! - Rättstrygghet i Sverige saknas.

Du har "rätt" att inte vittna mot dig själv, men polisen får utsätta dig för ändlösa tvångsförhör, och om du inte presterar en "trovärdig" berättelse, så anses du skyldig, utan oberoende bevisning.

Det är inte riktigt logiskt.

Detta konstaterades i Finland redan 2010

Hur kan en person som kallas för Maffians Bankir vinna i domstol? Domstolarna borde använda sitt sunda förnuft och inte ge dömda brottslingar och nazister rätt någonsin.

Så om vi kallar dig ”den oärliga juristen” eller något annat namn i tidningarna så ska du dömas per definition. Höj nivån på kommentarerna!

"jur kand" och kommer med såna substanslösa påståenden.....

Ni tror inte att han konsulterat sin försvarare i frågan då?

Inte helt övertygad om att den påstådda jur kand fullföljt utbildningen...

Känner lite samma vibbar som Torgny där. Någon fler som gör??

Heja torgny

Det framstår som möjligt att domstolen beaktat rättsfallet NJA 2001 s. 563, som etablerade att rätten att vara passiv och tiga är tillämplig också utanför det direkta området för straffprocessen. Avgörandet ligger i linje med vad Europadomstolen fann i det kända fallet Saunders v. UK med blandade förfaranden (administrativt och brottmål). Väljer den som ska höras att utnyttja sin rätt att vara passiv ska slutsatser inte dras i någondera riktningen av det valet. En parallell situation är att den som överklagar en fällande dom inte riskerar ett strängare straff för att ha nyttjat den rättigheten. Rättigheterna ska vara praktiska och effektiva, inte teoretiska och illusoriska.

Ingrid jur kand -Vore intressant att läsa och förstå din syn på oskuldspresumtion. Den brukar skickliga jurister lärt sig att förstå när de tagit sig igenom den konstitutionella rätten på Juridicum. Här kan som ett framtida hjälpmedel för din fortsatta juristkarriär rekommenderas Oskyldighetspresumtionen (Nowak). Om den känns för svårtillgänglig kan rekommenderas att du flyttar dina kommentarer till exvis Flashback. Där lär du finna likasinnade.
Och nej - jag klarade mig som lekman utan försvararhjälp. Trevlig helg

Det var en relevant och bra invändning! Jag vet inte vad du har för utbildning, men självinkrimineringsreglerna är oftast inte så superlätta att förstå (jfr domarna om smitning kontra rätten att inte självinkriminera).

Jag arbetar på en stor statlig myndighet, tackar som frågar. Det har gått utmärkt i min långa yrkeskarriär. Jag är väl bekant med oskyldighetspresumtionen men du är dömd för grov brottslighet, detta är givetvis något som domstolarna ska ta hänsyn till. Brottslingar ska inte kunna använda juridisk judo och manipulera ett sysem som är till för att skydda samhällets hederliga medborgare, inte maffiabankirer. Jag är knappast den enda att efterlysa mer sunt förnuft i den dömande verksamheten. I mitt arbete när jag har möjlighet att fatta olika beslut så väljer jag det alternativ som tilltalar mitt sunda förnuft och då blir det bra, jag skulle aldrig ge en grov brottsling eller nazist ett gynnande beslut med mindre än att jag var totalt bakbunden av lag. Om sökanden är missnöjd så får vederbörande överklaga till förvaltningsdomstol.

Som arbetandes på en stor statlig myndighet så skäms man över en sådan kommentar. Man ska följa lagen och besluten ska vara korrekta. Det är inte tillåtet att fatta beslut som inte är korrekta, med devisen "är du inte nöjd får du överklaga". Allt annat skulle strida mot den svenska grundlagens - och numera förvaltningslagens, objektivitets- och legalitetsprincip.

Martin, Eftersom artikeln avser mitt ärende anser jag mig vars hyggligt insatt i min konventionsenliga rätt att inte belasta mig själv. Även hur denna rätt omfattar näraliggande mål.
Det verkliga skälet till varför jag motsatte mig att avlägga ed i konkursärendet var för att förhindra det ofog som är ofta förekommande i ekobrottsmål med långa utredningstider. Inte sällan använder sig åklagare av argument om att den misstänkte är att betrakta som ställföreträdare mot bakgrund av att han/hon avlagt ed i ett bolag som kan knytas till brottet.

Hej Torgny, jag undrar om och i så fall var, man kan få tag i din bok?

Henrik, För de som följer mig på twitter kommer det inom 10 dagar finnas en länk där du kan ladda ner boken gratis, @jonsson_torgny

Anser du dig själv vara Maffians bankir Torgny?

Så här ser jag på användandet av begreppet maffia i Sverige https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EovEWA/gor-upp-med-myten-om-svenska-...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.