Skip to content

"Längre handläggning och minskat återvändande" - regeringsfrågan ger Migrationsverket problem

Foto: Marcus Ericsson/TT

Migrationsverket behöver mer pengar. Det framgår av myndighetens senaste prognos där man pekar på Sveriges problem med regeringsbildningen som en orsak till dagens osäkra budget. ”Avsedda besparingar leder till en mindre effektiv verk-samhet med längre handläggningstider, större mottagningssystem och minskat återvändande”, skriver verket.

 

Migrationsverket har under året genomfört neddragningar på cirka 800 miljoner kronor för att anpassa sin verksamhet till ett minskat asylmottagande. Antalet anställda har sedan oktober 2017 minskat med drygt 1 600 personer.

Det står ännu inte klart hur Migrationsverkets budget kommer se ut nästa år - vilket är ”en direkt följd av den pågående regeringsbildningen” som verket uttrycker saken.

Budget från förra året
Migrationsverkets senaste prognos utgår därför från beräkningar som bygger på den budget som klubbades i riksdagen förra hösten - vilket innebär en betydande minskning för Migrationsverket.

- Vi för nu en bra och konstruktiv dialog med Justitiedepartementet som vi uppfattar visar god förståelse för vårt behov av en lägre besparingstakt, säger Henrik Holmer.

"Stora besparingar"
Migrationsverket pekar på att man i år har genomfört omfattande neddragningar.

- I tider av stora besparingar skapar osäkerheten i sig negativa konsekvenser på myndighetens möjligheter att uppnå våra mål. Det handlar om att folk slutar, vi tappar viktig kompetens och blir mindre effektiva, säger Henrik Holmer.

"Mindre effektivitet"
Vid alltför kraftiga besparingar bedömer Migrationsverket att den negativa utvecklingen tilltar.

- En prognos är inte en budget men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Migrationsverket skriver:

”Avsedda besparingar leder till en mindre effektiv verksamhet med längre handläggningstider, större mottagningssystem och minskat återvändande”

- Vi bedömer alltså att vi inte kommer kunna nå våra mål med kortare handläggningstider och mindre mottagningssystem om vi inte får mer pengar, säger Henrik Holmer.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt