Skip to content

Kvinnor får klara sig utan advokat i våldtäktsmål - men nu ska HD pröva frågan

Foto: DJ

Det finns inga skäl att bevilja kvinnorna målsägandebiträden när deras våldtäktsmål ska prövas i hovrätten. Det ansåg hovrätten som avslog deras begäran med hänvisning till en ny lag. Kvinnorna överklagade dock till Högsta domstolen - som nu har beslutat att pröva fallet.

 

En man i 60-årsåldern dömdes i Attunda tingsrätt till tre års fängelse för bland annat en våldtäkt mot en kvinna som han tidigare hade haft ett förhållande med. 

Tingsrätten friade i samma dom mannen på en åtalspunkt om våldtäkt mot en annan kvinna. 

Advokater som MÄ-biträden
I tingsrätten hade de båda kvinnorna var sin advokat förordnad för sig som målsägandebiträde.

Domen överklagades till Svea hovrätt där de båda kvinnorna ville att samma advokater skulle förordnas som målsägandebiträden för dem. Hovrätten beslutade dock i båda fallen att avslå deras respektive begäran.

Särskilda skäl
Hovrätten pekade på den nya lag om målsägandebiträden som trädde i kraft den 1 juli i år. Där framgår att hovrätten ska avgöra från fall till fall om det är nödvändigt att förordna ett målsägandebiträde. Hovrätten skrev i sitt beslut:

"Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska det enligt 1 a § andra stycket även beaktas om målsäganden ska höras, vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk och om det finns något annat särskilt skäl att förordna ett biträde i högre rätt. Enligt hovrätten har det inte framkommit tillräckliga skäl för att förordna målsägandebiträde i hovrätten för vare sig målsägande A eller målsägande B".

HD tar upp fallet
Hovrätten avslog alltså de båda kvinnornas begäran med hänvisning till att de inte ansågs behöva advokat.

Kvinnorna överklagade beslutet till Högsta domstolen som nu beslutar att pröva frågan.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt