Skip to content

Kvinna vinner mot Försäkringskassan - "mental uttröttbarhet" ger rätt till sjukpenning

Foto: Stina Stjernkvist

Försäkringskassan sade nej till sjukpenning eftersom kvinnan ansågs kapabel att försörja sig själv. Kvinnan förlorade också i förvaltningsrätten men får nu rätt i kammarrätten - som anser att hennes "mentala uttröttbarhet och hjärntrötthet" innebär att hon inte kan ta ett vanligt arbete. Hon har därför rätt till sjukpenning.

 

Försäkringskassan beslutade i mars 2016 att avslå kvinnans ansökan om livränta och i maj samma år avslogs även hennes ansökan om sjukpenning.

Kvinnan lider av "postcommotionellt syndrom" som är resultatet efter en skallskada som hon drabbades av till följd av en trafikolycka år 2004.

"Något långsam"
Försäkringskassan hänvisade till ett försäkringsmedicinskt yttrande där det bedömdes att kvinnan i och för sig var "något långsam" vid kognitiva tester men i övrigt nådde goda resultat och att det därmed inte fanns någon "klar diagnos".

Enligt en neuropsykologisk utredning från Norrlands universitetssjukhus bedöms kvinnan ha en kognitiv nedsättning och ett smärttillstånd i nacken som innebär att hon helt saknar arbetsförmåga. 

Försäkringskassan ansåg dock att kvinnan inte kunde anses ha en sådan nedsatt förmåga att själv skaffa sin inkomst att hon skulle beviljas livränta.

Förvaltningsrätten sade också nej
Försäkringskassan ansåg inte heller att hon hade rätt till sjukpenning eftersom hon bedömdes vara kapabel att ta ett arbete som inte belastade hennes skadade nacke.

Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Härnösand som dock gick på Försäkringskassans linje.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu har prövat fallet när det gäller frågan om sjukpenning.

Mental uttröttbarhet
Kammarrätten tar hänsyn till den neuropsykologiska utredningen där det uppges att kvinnan är långsam under testerna och får resultat som understiger genomsnittet på grund av "mental uttröttbarhet och hjärntrötthet".

Kammarrätten anser att utredningen visar att kvinnan inte har förmåga till arbete utan anpassning i form av "betydande begränsningar av både arbetsuppgifter och arbetstakt".

Kammarrätten anser därmed att att hon har rätt till sjukpenning och river alltså upp förvaltningsrättens dom.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt