Skip to content

Kvinna i våldtäktsmål har rätt till advokat även i hovrätten - idag avgjordes frågan i HD

Högsta domstolen. Foto: DJ

Det är uppenbart att kvinnan inte behöver något målsägandebiträde när hovrätten ska pröva den friande våldtäktsdomen i sak. Däremot är hon i behov av juridiskt ombud när skadeståndet ska prövas. Det slog Högsta domstolen fast idag och förordnar därför en advokat för henne.

 

En man i 60-årsåldern dömdes i Attunda tingsrätt till tre års fängelse för bland annat en våldtäkt mot en kvinna som han tidigare hade haft ett förhållande med. 

Tingsrätten friade i samma dom mannen på en åtalspunkt om våldtäkt mot en annan kvinna. 

Advokater som MÄ-biträden
I tingsrätten hade de båda kvinnorna var sin advokat förordnad för sig som målsägandebiträde.

Domen överklagades till Svea hovrätt där de båda kvinnorna ville att samma advokater skulle förordnas som målsägandebiträden för dem. Hovrätten beslutade dock i båda fallen att avslå deras respektive begäran.

Särskilda skäl
Hovrätten pekade på den nya lag om målsägandebiträden som trädde i kraft den 1 juli i år. Där framgår att hovrätten ska avgöra från fall till fall om det är nödvändigt att förordna ett målsägandebiträde. Hovrätten skrev i sitt beslut:

"Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska det enligt 1 a § andra stycket även beaktas om målsäganden ska höras, vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk och om det finns något annat särskilt skäl att förordna ett biträde i högre rätt. Enligt hovrätten har det inte framkommit tillräckliga skäl för att förordna målsägandebiträde i hovrätten för vare sig målsägande A eller målsägande B".

Idag avgjorde HD ett av fallen
Hovrätten avslog alltså de båda kvinnornas begäran med hänvisning till att de inte ansågs behöva advokat.

Kvinnorna överklagade beslutet till Högsta domstolen som idag kom med sitt avgörande för en av kvinnorna. HD konstaterar att rättegången i hovrätten skiljer sig från den i tingsrätten. HD skriver:

"Som regel hörs inte målsäganden, den tilltalade eller vittnena på nytt. I stället spelas videoförhören från tingsrätten upp vid huvudförhandlingen i hovrätten. Det innebär att målsäganden sällan deltar personligen i huvudförhandlingen."

Behoven i hovrätten
HD slår dock fast att huvudregeln vid just sexualbrott är att ett målsägandebiträde ska förordnas även i hovrätten "om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av biträde". HD skriver:

"Prövningen ska dock ske utifrån de behov målsäganden har i hovrätten. Av betydelse är då bl.a. om målsäganden ska närvara vid huvudförhandlingen, om det ska hållas förhör, hur komplicerad skadeståndsfrågan är och om och i så fall på vilket sätt målsäganden har biträtt åtalet."

Ska inte närvara själv
Frågan i Högsta domstolen gällde ett mål där åklagaren och målsäganden hade överklagat en frikännande våldtäktsdom. HD skriver:

"Av utredningen framkom att målsäganden inte ska närvara vid huvudförhandlingen i hovrätten, att det inte åberopas någon ny bevisning och att förhören i tingsrätten ska spelas upp i hovrätten."

HD ansåg därför att det är uppenbart att det inte föreligger något behov av målsägandebiträde med hänsyn till prövningen av själva ansvarsfrågan.

Skadeståndsfrågan
Däremot anser HD att det inte är "uppenbart" att målsäganden saknar behov av ett målsägandebiträde när det gäller prövningen av hennes krav på skadestånd:

"Tingsrättens frikännande dom innebar nämligen att detta inte prövades i sak. Beroende på hovrättens bedömning i ansvarsfrågan kan skadeståndet därför komma att prövas i sak i hovrätten som första instans."

HD beslutar därför att kvinnan har rätt ett målsägandebiträde även i hovrätten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt