Skip to content

Krävs direkt avsikt att hämnas - hovrätten river upp dom om hot mot domare

Foto: DJ

"Avslår ni inte avhysning så kan jag släpa in Domaren till er och banka huvudet i disken så att vederbörande talar om vad som hänt". Så skrev mannen i ett mail som skickades till Kronofogden. Han dömdes av tingsrätten för hot mot tjänsteman men frias nu av hovrätten eftersom han inte har haft en direkt avsikt att hämnas på domaren.

 

Den 64-årige mannen åtalades vid Varbergs tingsrätt för hot mot tjänsteman. Enligt åtalet bestod hotet i att mannen skickade ett mejl till Kronofogdemyndigheten med innehållet "Avslår ni inte avhysning så kan jag släpa in Domaren till er och banka huvudet i disken så att vederbörande talar om vad som hänt".

Hotet hade enligt åklagaren framförts som hämnd för att domaren hade handlagt och beslutat om avhysning för mannen.

Nekade till brott
Mannen själv nekade till brott och ansåg att det inte kunde uppfattas som ett hot. Mejlet utgjorde i stället ett erbjudande om att "ta ner" tingsrättsdomaren som beslutat om avhysning till juristen hos Kronofogden eftersom hon hade avkunnat en felaktig dom.

Tingsrätten dömde dock mannen för hot mot tjänsteman. Tingsrätten ansåg att det var en försvårande omständighet att hotet hade riktats mot en domare men tingsrätten lät straffet stanna på villkorlig dom och dagsböter på totalt 2 500 kronor.

Krävs avsiktsuppsåt
Både åklagaren och mannen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige. Åklagaren begärde att mannen skulle dömas till fängelse. Hovrätten skriver i sin dom:

"Till skillnad från många andra brott förutsätter brottet hot mot tjänsteman att gärningsmannen haft ett direkt uppsåt, också benämnt avsiktsuppsåt, vilket innebär att gärningsmannen ska ha framfört hotet just för att hämnas på någon för det som denne gjort i sin myndighetsutövning."

"Är det så att den egentliga avsikten har varit en annan än att genom hot hämnas för vad någon har gjort i sin myndighetsutövning, brister det i förutsättningarna för brottet hot mot tjänsteman. Det brister också om gärningsmannen, när hotet framfördes, har insett risken för att hotet skulle vidarebefordras till den som hotet gäller, och har varit likgiltig till en sådan risk."

Frias av hovrätten
Hovrätten slår fast att syftet med hela skriftväxlingen ska ha varit att förmå Kronofogden att inte verkställa domen. Alltså hade 64-åringen inget avsiktsuppsåt till att hämnas på domaren.

Hovrätten friar därför mannen från åtalet om hot mot tjänsteman.

Hovrätten prövar också frågan om han i stället ska dömas för olaga hot men kommer fram till att varken gärningsbeskrivningen eller utredningen ger något stöd för det. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

Stefan Lundkvist

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt