Skip to content

Krångel och bristande information - upp till hälften av dem som har rätt till bidrag ansöker inte

Foto: Henrik Montgomery/TT

Många personer som har rätt till olika typer av socialförsäkringsstöd ansöker inte ens. Därför inleder Riksrevisionen nu en granskning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete att informera om bostadsförmåner till främst funktionshindrade och pensionärer.

 

- Granskningen kommer att fokusera bland annat på hur respektive myndighet arbetar med att försäkra sig om att grupper som kan vara berättigade till en förmån får den information som de behöver, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

När personer som är berättigade till vissa förmåner inte ansöker om dem uppstår så kallade mörkertal.

Krångel och bristande information
Enligt Riksrevisionen kan orsakerna vara flera. Exempelvis kan ansökningsförfarandet vara för krångligt eller så känner inte människor till att stödet finns och att de har rätt att få det. 

Cirka 290 000 pensionärer är mottagare av bostadstillägg. Enligt Pensionsmyndigheten är det cirka 75 000 kvinno och 40 000 män som skulle få stödet om de ansökte om det, och därmed ingår i mörkertalet.

För bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning uppgår mörkertalet till cirka 25 procent.

Mörkertalet för äldreförsörjningsstöd till äldre bedöms vara cirka 25 000, ungefär lika många som tog emot stödet. 

Ska hålla låga mörkertal
En viktig del av Riksrevisionens granskning är att undersöka hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten håller mörkertalen så låga som möjligt.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport som är planerad att publiceras i maj nästa år. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt