Skip to content

"Kostar pengar för arbetsgivare" - lagkrav mot könsdiskriminerande löner under lupp

Foto: Pontus Lundahl/TT

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbets-givare aktivt motverkar osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, bland annat genom att göra lönekartläggningar. Nu ska Riksrevisionen granska om diskrimineringslagens krav verkligen bidrar till minskade löneskillnader.

 

Syftet med kraven i diskrimineringslagens är att arbetsgivare ska kunna upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på gruppnivå. 

- Att göra lönekartläggningar kostar pengar, främst för arbetsgivare men även för staten som ska informera och utöva tillsyn. Vi undersöker nu om lagstiftningen bidrar till att målen om minskade löneskillnader uppnås, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder förhindrar osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor.

Under det senaste decenniet har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat, men enligt Medlingsinstitutet har dock män generellt fortfarande cirka elva procentenheter högre lön än kvinnor. 

Med hänsyn till bland annat yrke, utbildning och position minskar löneskillnaderna till fyra procentenheter. Detta kallas ”den oförklarade löneskillnaden”.

Resultaten av granskningen ska publiceras i maj nästa år.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

4% oförklarlig löneskillnad. Kan det bero på :

- män väljer att jobba fler timmar övertid när kvinnorna vill hem till barnen ?
- män är starkare än kvinnor (och behöver också mer mat än kvinnor) ?
- män är tvingade att arbeta hårdare eftersom väldigt få kvinnor vill ha en man med lägre lön än de själva har ?

Det enda rimliga argumentet du framför är folk som arbetar övertid ska ha kompensation för det, men styrka/aptit/påfågelsstruttande är knappast argument för högre lön.

Någon måste ju hämta barnen då förskolan stänger. ska det straffa sig lönemässigt för den som tar det ansvaret jämfört med dem som struntar i sina barn? Har de män som hämtar barnen i tid lägre lön än de män än de män som inte gör det? Har de samma lön som de kvinnor som hämtar barnen? de flesta brukar ju dessutom turas om så hur förklarar det skillnaden?

En subtil men viktig punkt: det är inte "oförklarlig löneskillnad", det är "oförklarad".
Generellt brukar löneskillnaderna minska ytterligare för varje ny variable man inför. Det handlar inte bara om övertid, det handlar också om saker som villighet att flytta, villighet att arbeta på långa pendlingsavstånd, tendensen till att specialisera sig (män specialiserar sig i högre grad, vilket ger högre lön). Lönegapet är på det hela taget en stor myt.
När feminister hävdade 2014 att kvinnor arbetade gratis från 12 november (baserat på att kvinnor i snitt tjänar 86% av vad männen gör) så jämförde jag på samma grunder arbetstid och upptäckte att män arbetade 4,19 timmar per dygn, mot 2,89 för kvinnor, vilket enligt motsvarande räknesätt som för lönerna innebär att kvinnorna slutade arbeta 9 september. Så de har med andra ord fått betalt från den 9 september till den 12 november för att ligga på soffan och lata sig och käka chokladpraliner.
Siffrorna för arbetstid baserar sig på en en rapport från svenskt näringsliv där man jämför tidsanvändning mellan könen.
Omräknat till timlön innebär det faktiskt att kvinnorna över lag har en högre lön än män. Faktiskt 1.25 gånger männens lön, så vill man ha lika lön för könen skall man momsbefria männen.
(Med reservation för att detta var 2014, men jag tvivlar på att det har ändrats till männens fördel efter det.)

Vad ska arbetsgivarna göra? Höja eller sänka löner? Ska löneförhandlingar förbjudas?

Jag hoppas verkligen att "lön efter kön" inte blir praxis på arbetsmarknaden utan lön efter prestation och erfarenhet duger bra för mig som inte är orättvisefeminist.
-Jag har blygdläppar och klitoris: kan aldrig vara bra argument i en löneförhandling.

"Jag har penis" har ju varit ett starkt argument för högre lön hittills i historien. Hoppas också att lön efter prestation snart blir verklighet.