Skip to content

"Kostar pengar för arbetsgivare" - lagkrav mot könsdiskriminerande löner under lupp

Foto: Pontus Lundahl/TT

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbets-givare aktivt motverkar osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, bland annat genom att göra lönekartläggningar. Nu ska Riksrevisionen granska om diskrimineringslagens krav verkligen bidrar till minskade löneskillnader.

 

Syftet med kraven i diskrimineringslagens är att arbetsgivare ska kunna upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på gruppnivå. 

- Att göra lönekartläggningar kostar pengar, främst för arbetsgivare men även för staten som ska informera och utöva tillsyn. Vi undersöker nu om lagstiftningen bidrar till att målen om minskade löneskillnader uppnås, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder förhindrar osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor.

Under det senaste decenniet har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat, men enligt Medlingsinstitutet har dock män generellt fortfarande cirka elva procentenheter högre lön än kvinnor. 

Med hänsyn till bland annat yrke, utbildning och position minskar löneskillnaderna till fyra procentenheter. Detta kallas ”den oförklarade löneskillnaden”.

Resultaten av granskningen ska publiceras i maj nästa år.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt