Skip to content

Könsneutralitet och stärkt integritet - riksdagen klubbade ändringar i tryckfrihetsförordningen

Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Könsneutrala grundlagar med ett stärkt skydd för den personliga integriteten. Igår klubbade riksdagen slutgiltigt de ändringar i tryck-frihetsförordningen (TF) och yttrandefrihets-grundlagen (YGL) som i våras klubbades som "vilande" grundlagsändringar. 

 

Ändringarna i grundlagarna innebär bland annat möjligheten att införa förbud mot söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter, om de finns tillgängliga på ett sätt som kan innebära stora risker för privatpersoners personliga integritet.

Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter.

Lagändringen innebär också att en utgivare av en databas som har fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott och tar bort materialet inte kan hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. 

Bestämmelserna i TF och YGL som har ”svenska medborgare” som målgrupp ändras till att ange ”alla” som målgrupp.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet, som fattades i våras, innebär att grundlagsförslaget antas som vilande och genom det andra beslutet, som alltså nu har fattats, antas grundlagsförslaget som slutligt.

Ändringarna börja gälla vid årsskiftet.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt