Skip to content

”Klimatsmart och viktig framtidsbransch” - ekobonus ska locka godstransporter till sjöss

Containerfartyget MSC Maya i Göteborgs Hamn. Foto: Adam Ihse/TT

Ett nytt ekobonussystem ska införas för sjöfarten. Bonusen är tänkt att snabba på en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, i syfte att utnyttja sjöfartens fulla potential och minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. 

 

- Sjöfarten är en klimatsmart och viktig framtidsbransch som idag är underutnyttjad.

- Vi behöver fler klimatsmarta godstransporter för att svenska företag ska kunna exportera sina varor. En ekobonus snabbar på en nödvändig överflyttning från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).  

Ekobonusen, som fick klartecken av regeringen efter EU:s godkännande, är avsedd för redare som startar nya sjötransporter eller förbättrar befintliga sjötransporter, som leder till att vägtransporter ersätts med sjötransporter. 

För att få ekobonus måste redaren uppfylla ett antal villkor som framgår av den förordning som reglerar stödsystemet och av den vägledning Trafikverket utarbetat.

Ett grundläggande villkor är enligt förordningen att ekobonus endast får ges om sjötransporten sker med fartyg som är registrerade i ett EES-land. 

Fartyget måste också anlöpa en svensk hamn för lossning eller lastning av överflyttat gods.

Ekobonus får ges under maximalt tre års tid och den sökande måste i sin ansökan kunna visa att projektet är kommersiellt bärkraftigt även efter treårsperioden.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt