Skip to content

Inga påverkansförsök men smutskastning mot Sverige - analys av det svenska riksdagsvalet

Foto: Jessica Gow/TT

Ett forskarlag har presenterat resultaten av studien ”Smearing Sweden - International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018”. Studien har granskat om det förekommit yttre påverkans-försök riktade mot det svenska riksdagsvalet och graden av informationspåverkan från främmande makt på internet. 

 

- Vi ville få en extern analys av eventuell valpåverkan, som komplement till vår egen analys. Studien bidrar även till en bredare internationell bild av hur informationspåverkan sker eftersom forskarlaget också har studerat val i andra europeiska länder, säger Mikael Tofvesson, operativ chef MSB Val 2018.

Inga direkta påverkansförsök
I korthet visar studien att det svenska valet inte har utsatts för några direkta påverkansförsök, men att det däremot förekommit en omfattande smutskastningskampanj riktad mot Sverige som är av mer långsiktig karaktär.

MSB lät ett externt forskarlag med forskare från Institute for Strategic Dialogue (ISD) och London School of Economics (LSE) granska om det svenska valet utsattes för informationspåverkan. 

Med informationspåverkan menas informationsverksamhet riktad mot Sverige från exempelvis en främmande makt med syfte att påverka allmänhetens uppfattning och det politiska beslutsfattandet. 

Fokus på online-plattformar
Studien är en del av ett uppdrag från regeringen att möta och sprida kunskap om informationspåverkan. Inom uppdraget har MSB bland annat arbetat med att skydda det svenska valet från yttre påverkansförsök.

Forskarna har i studien haft ett särskilt fokus på så kallade online-plattformar.

 

Läs hela studien här.

 

 

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Det stora problemet har väl varit den bristande valhemligheten.

Den röstande måste öppet ta valsedlar utanför valbåset, och det är tillåtet för utomstående att gå in i detta och se till att den röstande lägger "rätt" röst.

Jag blev utsatt för flera hot när jag dokumenterade den 'bristande valhemligheten' vid en röstningslokal.

Nä, man MÅSTE inte ta en valsedel utanför valbåset och på så sätt visa vad man röstar på. Den som röstar har med största sannolikhet fått hem valsedlar som hen kan använda. Har man inte detta kan man ta flera olika om man inte vill visa hur man röstar.

Det är INTE tillåtet för utomstående att gå in i valbåset och "kontrollera". Det får bara finnas en person i valbåset åt gången. Enda undantaget är för att hjälpa personer som av rent fysiska skäl inte klarar av att stoppa valsedeln i kuvertet. Och detta får inte vara vem som helst.

Om man diskuterar vilket system som är det mest lämpliga ska man kanske utgå ifrån sanningen i varje fall.

Man måste medföra valsedlar till valbåset, oavsett varifrån man fått sedlarna. Om det finns några sedlar i båset är det sådana som andra röstande lämnat kvar.

Dessutom har det förekommit att valförrättarna inte lagt ut valsedlar för alla partier som ställt upp i de olika valen.

I pressen har rapporterats om flera fall där icke röstande medföljt röstande in i valbåset. Valförrättarna har inte stoppat sådant.

Allt detta ser jag som ett hot mot demokratin.

Som valförrättare är du skyldig att se till att alla valsedlarna finns tillgängliga. Det största problemet är inte att valsedlarna inte läggs ut i facken utan istället att andra röstande lägger andra valsedlar överst osv. Valförrättarnas uppgift att att ständigt ha uppsikt över valsedlarna så att alla finns tillgängliga. Inne i valbåsen ska inte finnas några valsedlar alls. Samma sak här, valförrättarnas uppgift är att hela tiden städa undan i valbåsen. Och som sagt innan. Valförrättarnas uppgift är att se till så att ingen annan än den röstande finns bakom skärmen i valbåset.

Som i alla andra fall där människor är inblandade så kan det göras misstag. Valförrättare är helt vanliga människor som mot en låg ersättning jobbar i kanske mer än 20 timmar i sträck. Det är andra valförrättare, valinspektörer och andras uppgift att hjälpa till och se till att det blir rätt. Vilket det också blir i 99,999% av fallen.

Visst, men det jag just påstått är ändå riktigt.

Frankrikes president uttalade sig om vad röstberättigade medborgare i Sverige bör rösta på? Det är ett utländskt direkt påverkansförsök.

Vidare har somliga partier samarbetat med IT jättar utomlands i syfte att manipulera informationen inför valet. Det må väl vara ett direkt utländskt påverkansförsök, IT jättarna kunde ju samarbetat eller inte samarbetat? Valet att samarbeta är påverkan.

Säkert många fler direkta utländska inblandningar i valet, jag nämner bara två uppenbara.

@Sven Ohlsson och I
Intressanta(?) "TEORETISKA" anföranden om hur det ska fungera i en vallokal. Verkligheten är en annan. Det förekommer så mycket stollerier vid de svenska vallokalerna att man häpnar. Jag själv följde med min styvdotter som skulle rösta för första gången. Det första jag reagerade på var att i direkt anslutning till entrén står det två representanter och delar ut valsedlar. När vi kom in i lokalen åtföljdes detta av en rad anvisningar och jag påpekade då att detta förfarande fick följden att hon inför andra visade vad hon skulle rösta på. Jag påpekade detta igen och hänvisades då till den ansvarige för lokalen, som besvarade mina påpekanden med att "så här har vi gjort i alla år, å det har då aldrig varit något problem" bla bla bla.... "Du får vända dig till valnämnden" Jaha, sade jag, är det inte bättre att du ändrar rutinen i lokalen? NÄ! den ansvarige vände mig ryggen och gick iväg. Under tiden vi befann oss i lokalen var det flera andra framförde kritik om samma sak. Jag frågade andra bekanta och de kunde berätta liknande saker.

"... men att det däremot förekommit en omfattande smutskastningskampanj riktad mot Sverige som är av mer långsiktig karaktär."
Vem då?
Israel? USA? Polen?

Vad är det för djävla hjärnspöken det politiska etablissemanget har som tror att den ryska regeringen skulle sabotera det svenska valet, och därför beställer för skattebetalarnas pengar rapporten "Smearing Sweden - International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018"? Det kan bara vara samma inskränkta skenbara verklighetsuppfattning som präglar det politiska etablissemanget och som resultat hyllar den destruktiva massinvandringen till Sverige. Eller vem är denne sentida Rasputin som har det politiska etablissemangets öra? Det skulle jag bra gärna vilja veta.

Tvärtemot uppdraget, och då rapportförfattarna inte hittar någon främmande makts påverkan på det svenska valet 2018, så börjar rapportförfattarna kartlägga inhemska alternativa medier, som förment utpekas som ett hot mot demokratin i Sverige. Ingenting kan vara mer fel! Det är de alternativa medierna som är demokratins kärna, som nu hotas av det inskränkta politiska och journalistiska etablissemanget.

Rapporten riktar dock svidande kritik mot hur svensk MSM genom åren har vägrat att rapportera om problemen med den av det politiska etablissemanget applåderade destruktiva, kriminalitetsbefrämjande massinvandringen samt om integrationsutmaningarna, enligt:

"Mainstream media in Sweden must develop a better understanding of how to deliver accurate information to alienated induviduals online. If mainstream media provided more accurate and sensitive reporting on challenges of immigration and integration it could undermine the influence of sensationalist 'junk news' media sources."

Då är det inte så konstigt att alternativa medier rapporterar sanningsenligt om den destruktiva massinvandringen till Sverige och om integrationsproblemen, när svensk MSM är försumliga på sitt jobb och därför borde avskedas.

Summa summarum: Sveriges politiska och journalistiska etablissemangs statsmannaskap respektive arbetsmoral kännetecknas av ett riktigt lågvattenmärke i en internationell jämförelse. Och den beställda rapporten kunde vi ha varit utan, eftersom den är baserad på ett hjärnspöke.

Apropå hjärnspöken - "den destruktiva massinvandringen" är väl ett bra exempel på hjärnspöken!

Att andra stater har intresse av att påverka den svenska opinionen i en viss riktning är inget nytt hjärnspöke. Det intresset har funnits länge. Och det intresset finns hos "båda parter", och har funnits länge. Sedan kan det bedrivas på olika sätt. Propagandasändningar via radio, spridande av skriftlig "information" osv. Nätpropaganda osv som många glatt sprider vidare i dag. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är inga hjärnspöken.

Det är inget nytt att man alltid ska vara skeptisk till det man hör och läser. Faktagranskning och misstänksamhet är goda egenskaper. Har så varit och kommer att fortsätta vara.

@Sven Ohlsson 08:51

Huruvida destruktiv massinvandring är ett hjärnspöke eller ej.

Angående massinvandring:
Sverige har på senare tid haft en ”mass immigration” enligt den ansedda tidskriften ”The Economist”, varvid antalet och andelen utrikesfödda har ökat relativt kraftigt i ett europeiskt perspektiv.

Angående destruktiv:
Då utrikesfödda jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar enligt BRÅ 2005:17 har följande överrisker för följande polisanmälda brott:
* Våldtäkt 5,0
* Mord 4,2
* Rån 4,1
* Sexuellt våld 3,2
* Misshandel 3,0
* Brott mot narkotikalagstiftningen 2,0

kan man på logiska grunder anta en ökning av polisanmälda brott, som har bäring på den sociala oron i det svenska samhället, då antalet och andelen av utrikesfödda ökar i Sverige till följd av massinvandring.

Nedan presenteras en lista över brottsfrekvenserna (polisanmälda brott per 100000 invånare) för olika länder år 2003 – 2013 från UNODC. För Sveriges del fås följande resultat med en europeisk rangordning i fjärde kolumnen:

Brottsfrekvens 2003 respektive 2013:
Assault_____ 728,9_____ 839,8_____ högst i Europa
Theft_____ 4351,4_____ 4002,0_____ högst i Europa
Robbery_____ 95,9_____ 87,4_____ 7:e högst i Europa
Burglary_____ 1372,2_____ 892,8_____ 5:e högst i Europa
Domestic burglary__543,6___ 424,8_____ 4:e högst i Europa
Motor vehicle theft__751,5__ 289,7_____ 2:a högst i Europa
Total Sexual violence__113,5__ 190,0_____ högst i Europa
Rape_____ 25,0_____ 58,9_____ högst i Europa
Homicide_____ 1,1_____ 0,9_____ har ej rangordnat

Brottsfrekvens 2005 respektive 2013:
Theft of Private cars__349,8___ 115,1_____ 3:e högst i Europa
Sexual Offences Against Children__173,2___ 420,4_____ 2:a högst i Europa

Mellan 2003 och 2008 ökade brottsfrekvensen för narkotikarelaterade brott med 78 % och var högst i EU.

UNODC anger också att andelen utländska medborgare på fängelserna var 2003 21,6 % och 2013 32,4 %:

Slutsats:
Sverige har uppenbarligen Europas och EU:s högsta brottsfrekvens för brott, som har bäring på den sociala oron i samhället. Antagandet stöds i huvudsak av statistik från UNODC. Den sociala oron kommer troligen öka än mer då massinvandringen fortsätter att öka. Det är destruktivt för ett samhälle om den sociala oron och kriminaliteten i ett samhälle ökar, eller hur?
https://data.unodc.org/?lf=1&lng=en#state:35

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.