Skip to content

Inga påverkansförsök men smutskastning mot Sverige - analys av det svenska riksdagsvalet

Foto: Jessica Gow/TT

Ett forskarlag har presenterat resultaten av studien ”Smearing Sweden - International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018”. Studien har granskat om det förekommit yttre påverkans-försök riktade mot det svenska riksdagsvalet och graden av informationspåverkan från främmande makt på internet. 

 

- Vi ville få en extern analys av eventuell valpåverkan, som komplement till vår egen analys. Studien bidrar även till en bredare internationell bild av hur informationspåverkan sker eftersom forskarlaget också har studerat val i andra europeiska länder, säger Mikael Tofvesson, operativ chef MSB Val 2018.

Inga direkta påverkansförsök
I korthet visar studien att det svenska valet inte har utsatts för några direkta påverkansförsök, men att det däremot förekommit en omfattande smutskastningskampanj riktad mot Sverige som är av mer långsiktig karaktär.

MSB lät ett externt forskarlag med forskare från Institute for Strategic Dialogue (ISD) och London School of Economics (LSE) granska om det svenska valet utsattes för informationspåverkan. 

Med informationspåverkan menas informationsverksamhet riktad mot Sverige från exempelvis en främmande makt med syfte att påverka allmänhetens uppfattning och det politiska beslutsfattandet. 

Fokus på online-plattformar
Studien är en del av ett uppdrag från regeringen att möta och sprida kunskap om informationspåverkan. Inom uppdraget har MSB bland annat arbetat med att skydda det svenska valet från yttre påverkansförsök.

Forskarna har i studien haft ett särskilt fokus på så kallade online-plattformar.

 

Läs hela studien här.

 

 

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt