Skip to content

"Hederligt levnadssätt" trots grov brottslighet för 13 år sedan - domstol beviljar svenskt medborgarskap

Medborgarskapsceremoni för dem som år 2017 fick svenskt medborgarskap. Foto: Lars Pedersen/TT

Mannen är dömd för bland annat grov misshandel, narkotikabrott och rånförsök. Den senaste domen är 13 år gammal men han vårdas fortfarande inom rättspsykiatrin. Migrationsverket sade nej till svenskt medborgarskap eftersom mannen inte levde upp till lagens krav på "hederligt levnads-sätt". Migrationsdomstolen sade dock ja. Nu ska fallet prövas i högsta instans.

 

Migrationsverket avslog i februari den 40-årige mannens ansökan om svenskt medborgarskap med hänvisning till bland annat att han i juli 2005 hade dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Enligt Migrationsverket uppfyllde han inte kravet på ett "hederligt levnadssätt" enligt lagen om svenskt medborgarskap.

Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö och hänvisade till att det var 13 år sedan brotten begåtts.

Dömdes år 2005
Migrationsdomstolen konstaterade att mannen kom till Sverige i november 1991 och att han dömdes till rättspsykiatrisk vård i juli 2005. Efter detta vårdades han i öppen rättspsykiatrisk vård vid två tillfällen men återintogs i oktober 2014 till sluten vård där han numera befinner sig.

Mannen förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret och dömdes år 2005 för bland annat grov misshandel vid två tillfällen, olaga hot, narkotikabrott och skadegörelse. I brottmålsdomen slog tingsrätten fast att mannen skulle ha dömts till ett längre fängelsestraff om han inte hade dömts till rättspsykiatrisk vård.

Mannen var då sedan tidigare dömd för misshandel, snatteri, rånförsök, narkotikabrott, försökt till tillgrepp av fortskaffningsmedel och egenmäktigt förfarande.

Hederligt levnadssätt
Migrationsdomstolen konstaterade att bedömningen av en människas "hederliga levnadssätt" ska göras med tyngdpunkt på sökandens framtida levnadssätt - en bedömning som dock ska göras utifrån personens tidigare levnadssätt.

Domstolen skrev:

"Att ha gjort sig skyldig till brott kan medföra att kravet på hederligt levnadssätt inte anses uppfyllt. Det ska ha förflutit viss tid innan en utlänning som begått brott kan tas upp till svensk medborgare. Lagstiftaren har uttryckt vissa riktlinjer gällande hur lång tid det ska ha förflutit efter det att brottet begicks med utgångspunkt i den påföljd som utdömts. Om personen har begått brott vid flera tillfällen ska det ha gått längre tid än vid enstaka brott."

Slutlig utskrivning inget krav
Migrationsdomstolen hänvisade i sin dom till ett regeringsbeslut från 1989 där det krävdes att personen hade blivit utskriven från den rättspsykiatriska vården innan han det kunde bli aktuellt med svenskt medborgarskap.

Migrationsdomstolen delade dock inte regeringens uppfattning om att "slutlig" utskrivning måste ha skett och underströk att regelverket för rättspsykiatrisk vård har ändrats sedan dess.

Migrationsöverdomstolen ska pröva fallet
Migrationsdomstolen kom därför fram till att mannen ska beviljas svenskt medborgarskap:

"Vid en sammantagen bedömning anser migrationsdomstolen att X (mannen) numera uppfyller kravet på hederligt levnadssätt. Migrationsdomstolen beaktar därvid att tillräckligt lång tid har förflutit sedan han begick brottet och att han vistats i Sverige under mycket lång tid."

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen som nu beslutar att meddela prövningstillstånd. Frågan som ska prövas är om mannen uppfyller kravet på "hederligt levnadssätt".

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt