Skip to content

HD ska pröva generös straffrabatt - räcker hundra grova barnvåldtäkter för maxstraff?

Riksåklagaren Petra Lundh begär att mannen ska dömas till maxstraffet - 14 års fängelse - av Högsta domstolen. Foto: Jessica Gow/TT och DJ

Hundra grova barnvåldtäkter mot barn borde ”sammantaget förtjäna det maximala straff som kan dömas ut” - 14 års fängelse. Det anser riksåklagaren Petra Lundh som nu har fått Högsta domstolen att pröva om det svenska systemet med straffrabatt för flerfaldig brottslighet har "slagit i taket" i det här fallet.

 

Den 33-årige mannen dömdes ursprungligen av Kristianstad tingsrätt till elva års fängelse - ett straff som dock sänktes av Hovrätten över Skåne och Blekinge till nio års fängelse.

Domen omfattar närmare hundra fall av grov våldtäkt mot barn under en period på cirka fem år och grovt sexuellt övergrepp mot barn vid ett stort antal tillfällen. Samtliga brott har varit riktade mot ett och samma barn.

"Djupt kränkande och smärtsamt"
Riksåklagaren Petra Lundh överklagade domen till Högsta domstolen och krävde att straffet skulle skärpas till 14 års fängelse. Hon skrev i sitt överklagande:

”Det är fråga om synnerligen allvarliga, djupt kränkande och i flera fall smärtsamma sexualbrott riktade mot en mycket ung person (barn) som till följd av sin relation till X (den tilltalade), sin låga ålder när övergreppen inleddes, sin särskilda utsatthet och sårbarhet saknat alla möjligheter att värja sig och därmed freda sin sexuella integritet, vilket X hänsynslöst utnyttjat för att under lång tid och vid ett mycket stort antal tillfällen tillgodose sin egen sexuella tillfredsställelse.”

Har slagit i taket
Minimistraffet för en grov våldtäkt mot barn är fyra års fängelse och maxstraffet tio års fängelse. Det finns också möjlighet att vid upprepad brottslighet döma ut maximalt ytterligare fyra års fängelse vilket i praktiken innebär att maxstraffet kan bli 14 års fängelse - någonting som RÅ alltså anser borde dömas ut i det här fallet eftersom mannens brott ”har slagit i taket”.

Generös straffrabatt
Enligt RÅ har hovrätten tillämpat den så kallade asperationsprincipen – alltså principen om ”straffrabatt” vid flerfaldig brottslighet – alltför generöst. RÅ skriver i sitt överklagande:

”Hovrättens straffvärdebedömning innebär att endast ett fåtal av alla de hundratals allvarliga gärningar (däribland grova med mycket höga straffvärden) X gjort sig skyldig till haft betydelse vid den samlade straffvärdebedömningen.”

”När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet måste enligt min uppfattning domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut.”

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd när det gäller frågan om straffets längd.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt