Skip to content

HD prövar inte straffskärpning enligt nya "samtyckeslagen" - trots djupt oenig hovrätt

Högsta domstolen. Foto: DJ

"Visst våld" - till exempel att hålla fast någon - ska efter den nya våldtäktslagen vara försvårande och ge skärpt straff. Det ansåg en djupt oenig hovrätt när det första fallet avgjordes efter lagändringen. Högsta domstolen anser dock att det inte finns anledning att pröva målet.

 

Den 33-årige mannen åtalades vid Luleå tingsrätt för en våldtäkt som skulle ha inträffat dagen efter att den nya så kallade samtyckelagstiftningen hade trätt i kraft i somras.

Enligt samtyckeslagen är det våldtäkt om någon genomför ett samlag med en person som inte deltar frivilligt. Det gäller även om gärningsmannen inte använder hot eller våld eller offret befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Högre straffvärde
Tingsrätten konstaterade att straffvärdet med äldre lagstiftning skulle ha motsvarat två års fängelse men dömde mannen till två och ett halvt års fängelse med hänvisning till den nya lagen. Enligt tingsrätten innebar det våld som förekom att straffvärdet nu var högre jämfört med om det "bara" hade saknats samtycke.

Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland som instämde i tingsrättens resonemang. Hovrätten slog fast att om våld har använts så ska detta ses som en försvårande omständighet.

Höll fast målsäganden
Hovrätten skrev att den nya lagen ”motiverar en mer differentierad och generellt skärpt bedömning av straffvärdet för våldtäktsbrott”.

- I det här fallet höll gärningsmannen fast målsäganden och förde upp fingrar i hennes underliv, vilket är en handling som är jämförlig med samlag, sade hovrättslagmannen Susanne Lundgren Jonasson då.

- Att brottet har begåtts med visst våld är försvårande och därför ska straffet bli något strängare än med den tidigare lagen. Före lagändringen skulle det här brottet ha medfört fängelse i två år.

Hovrätten djupt oenig
Mannen dömdes därför till ett strängare straff än straffminimum som är två års fängelse - nämligen till två år och tre månaders fängelse och 115 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten var dock inte enig. En lagfaren domare och en nämndeman ansåg att straffet skulle stanna på två års fängelse med hänvisning till att lagändringen inte borde innebära skärpta påföljder när straffvärdet ”ligger vid straffskalans minimum”.

Domen överklagades till Högsta domstolen som dock anser att det inte finns skäl att pröva hovrättens resonemang. Hovrättens avgörande står därmed fast.

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt