Skip to content

HD avvisar advokatens överklagande om ersättning i terrormålet - får inte överklagas

Målsägandebiträdena i det så kallade terrormålet anser att de kallades till samtliga rättegångsdagar men fick ändå inte betalt för sin närvaro. De överklagade tingsrättens beslut till hovrätten - som dock höll med tingsrätten. En av advokaterna överklagade till Högsta domstolen som dock avvisar hans överklagande på formell grund eftersom hovrättens beslut inte får överklagas enligt lag.

 

Det var Svea hovrätt som gick på samma linje som Stockholms tingsrätt och i stort avslog överklagandena från de 16 målsägande biträden - mestadels advokater - som hade överklagat sin ersättning efter rättegången om terrordådet på Drottninggatan.

Rakhmat Akilov dömdes där till livstids fängelse för bland annat fem mord och 119 mordförsök. Tingsrätten rubricerade primärt brottsligheten som terroristbrott och försök till terroristbrott.

14 MÄ-biträden
Akilov företräddes av två offentliga försvarare medan de cirka 150 målsägandena företräddes av 14 målsägandebiträden.

Akilov har inte överklagat livstidsdomen men både försvararna och biträdena har varit missnöjda med den ersättning de har fått och valt att driva ersättningsfrågorna till hovrätten.

Rättegången var omfattande med en 24 dagar lång huvudförhandling som i "effektiv tid" tog knappt 90 timmar.

"Pruatde" ersättningen
Hovrätten instämde i att målets omfattning har krävt två försvarare och att dessa både under förundersökningen och huvudförhandlingen har delat upp arbetet på ett effektivt sätt. Totalt hade de dock begärt ersättning för 1 892 timmars arbete - motsvarande nästan ett års heltidsarbete för en person - där 350 timmar var avsett för inläsning av förundersökningen.

Tingsrätten "prutade" här ersättningen med 100 timmar vardera och halverade även den ersättning på 60 timmar som en av försvararna hade begärt för kontakter med media. I övrigt accepterade tingsrätten yrkandena och försvararna fick totalt drygt 3,6 miljoner kronor.

Tidsåtgång för inläsning
Hovrätten instämde i tingsrättens resonemang när det gällde försvarsadvokaterna. Hovrätten ifrågasatte inte de nedlagda timmarna men ansåg att 250 timmar var tillräckligt för inläsning av förundersökningen och höjde inte ersättningen för mediekontakter.

Målsägandebiträdena hade huvudsakligen överklagat att tingsrätten inte hade ersatt alla rättegångsdagar - trots att de hade kallats till samtliga.

Debattartikel i DJ
De hade också synpunkter på tidsåtgång för inläsning av förundersökningen och flera av dem underströk uppdragens "kurativa inslag".

Hovrätten avslog dock i stort målsägandebiträdenas överklagandena.

Målsägandebiträdena skrev efter detta i debattartikel i Dagens Juridik (2018-10-22).

Får inte överklagas
Ett av biträdena drev frågan vidare men Högsta domstolen avvisar nu överklagandet. Hovrättens beslut får nämligen inte överklagas.

HD skriver i sitt beslut:

"Hovrättens beslut får inte överklagas. Det framgår av lag och av de anvisningar som hovrätten har lämnat."

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt