Skip to content

"Har rätt sprida religiös förkunnelse" - idag kom domen om böneutrop med högtalare

Bön i Stiftelsen Växjö muslimers moské. Foto: Johan Nilsson/TT

Högtalarutsända böneutrop från en moské i tättbebyggt område strider varken mot religionsfriheten eller mot ordningslagen. Det slog förvaltningsrätten idag fast när det gäller det överklagade beslutet från Växjö.

 

Det är Förvaltningsrätten i Malmö som har prövat Polismyndighetens beslut om att tillåta högtalarutsända böneutrop från en moské i Växjö.

Förvaltningsrätten kommer fram till att beslutet inte strider mot regeringsformens bestämmelse om religionsfrihet eller mot någon annan fri- eller rättighet som skyddas av svensk grundlag eller Europakonventionen.

Ordningslagen har följts
Enligt förvaltningsrätten har polismyndigheten också följt ordningslagens krav på att hänsyn ska tas till trafiken och till allmän ordning och säkerhet när tillståndet har beviljats.

Det var personer som bor i närheten av moskén som överklagade Polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten eftersom de anser att de störs av böneutropen. De boende hävdar också att det skulle strida mot religionsfriheten att tvingas höra utrop med religiöst budskap och att utropen ”skapar oro och oordning i samhället”.

Rätt att sprida förkunnelse
Förvaltningsrätten konstaterar att det enligt regeringsformen och Europakonventionen att var och en har rätt att utöva sin religion och att inte tvingas av det allmänna att utöva viss religion eller ange sin religiösa tillhörighet. Förvaltningsrätten skriver:

”Religionsfriheten innebär även en viss frihet att sprida och ta del av religiös förkunnelse. Beslutet att bevilja tillstånd till böneutropen strider enligt förvaltningsrättens bedömning inte mot religionsfriheten eller mot någon annan av de grundläggande fri- och rättigheter som enskilda tillförsäkras genom regeringsformen och Europakonventionen.”

Konkret handlar det om att Polismyndigheten har beviljat tillstånd till högtalarutsända böneutrop som är inspelade i förväg och som sänds cirka 3 minuter mitt på dagen en gång i veckan inom tättbebyggt område.

Måste räkna med störningar
Beslutet innehåller villkor om bland annat högsta godtagbara ljudnivåer, både utomhus och inomhus.

Förvaltningsrätten skriver.

”Förvaltningsrätten konstaterar att inom en tätort måste man räkna med vissa störningar i form av ljud och buller. De tillåtna ljudnivåerna vid böneutropen följer Folkhälsomyndighetens riktvärden och innebär att hänsyn har tagits till att det finns bostäder och skolverksamheter i närheten av moskén.”

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

56 comments

Och muslimska böneutrop på tre minuter en gång i veckan är mindre irriterande än söndagskyrkklockor i tjugo minuter två gånger i veckan?

Nej, det är betydligt mer irriterande med böneutrop. Kyrkklockor är en självklar del av Sverige, det är inte böneutropen!

Suck. Ytterligare en utan en susning.......

Kyrkklockorna är till att börja med en över tusenårig tradition i Sverige.
Sedan så är klockringningen inte ett förkunnande utan en inbjudan till predikan.
Historiskt så har ringningen också använts till att varna för krig och brand.

Böneutropet är något helt annat. Det är ett förkunnande.
Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh).
I den kan vi läsa under kapitlet för böneutrop ”Adhan”.
Jag citerar: ”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam).
Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig.
Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.”

Och vad har något av detta med det juridiska att göra? Här är en grupp religionsutvöare som ska hålla sig till ordningslagen, som begär och beviljas polistillstånd för en återkommande religiös manifestation, och sedan vinner i domstol mot en grupp rättshaversiter som ogillar manifestationen. Vad ni eller någon annan tycker är bra och fint och svenskt är något som domstolen lyckligt nog struntar i. Grundläggande fri- och rättigheter kommer först.

Du lever ju verkligen upp till ditt namn eftersom du är riktigt riktigt rolig.

Vad något av detta har med det ”juridiska” att göra?
Ingenting.
Min kommentar var ett svar till Juristonom, vars kommentar heller inte direkt berörde dom juridiska aspekterna i frågan (men till skillnad från dig så var jag inte dryg och märkvärdig och upplyste honom om detta).
Juristonom, som självfallet får tycka vad hen vill, jämför böneutrop och kyrkklockor på ett sätt som visar att personen ifråga inte vet vad böneutrop är.
Jag försöker därför beskriva skillnaderna.

Och precis som du skriver så gäller givetvis grundläggande fri- och rättigheter. Men detta gäller ju även mig, vilket innebär att jag fritt och öppet får föra fram mina åsikter.
Eller?

Det var visst jag som trodde att vi hade en diskussion om huruvida det är rimligt att jämföra kyrkklockor och böneutrop, juridiskt. Men det verkar jag som verkar ha varit helt ute och cyklat då, och valt fel forum för en sådan diskussion. I Dagens Juridiks kommentarsfält bör vi förstås anta att den huvudsakliga, implicita frågan är den om kulturpolitik.

Tack för skrattet själv förresten:
"Men detta gäller ju även mig, vilket innebär att jag fritt och öppet får föra fram mina åsikter. Eller?"

Jag får ursäkta att jag med tvång hindrade dig från att framföra din åsikt. Här satt jag och hotade din yttrandefrihet genom att svara på din kommentar.

Jag får pudla mycket idag, som det verkar. Tack för tillrättavisningen.

”Det var visst jag som trodde att vi hade en diskussion om huruvida det är rimligt att jämföra kyrkklockor och böneutrop, juridiskt.”

Ett tips. Jobba lite på din meningsbyggnad. Så att andra än du själv förstår vad du menar.

Jaha, då var det också godkänt!! Härligt, precis vad den stora allmänheten önskar sig i julklapp.

Du har rätt.
Vi bor ju trots allt i en demokrati, och väljarna har ju tydligt visat vad dom vill både 2014 och i år.

Som man bäddar får man ligga & Är huvudet dumt så får kroppen lida

Aldrig har väl uttrycket "fisken ruttnar från huvudet" känts mer angeläget i en beskrivning av tillståndet i Sverige.

Dekapitering är det enda lösning som kan frälsa oss från ondo?

Om man kommer som främling/besökare till en plats där man sedan märker att värden blir lite stött/sur/provocerad på ett visst beteende så skulle åtminstone jag rätta mig efter värden. De får ju ändå ha sina samlingar ifred inomhus, varför måste de ropas ut? Alla som bor i närheten och är intresserade av samlingen vet redan om att det är samling i salen. De som inte är intresserade kommer ändå inte, de blir bara irriterande.

Argumentet att "jomen, kyrkornas ringklockor då?" biter inte på mig. Jag skulle gärna se att dom tystades också!

Nu är de inte besökare, utan svenska medborgare som har samma rätt som du och jag att utöva sin religion under de lagar som finns.

Det är synd att en ansökan om att få föra oväsen kostar 700 kronor. Annars hade jag per omgående lämnat in en ansökan om att få sprida mitt ateistiska budskap! Gud är trams.

"Religionsfriheten innebär även en viss frihet att sprida och ta del av religiös förkunnelse."

Detta kunde muslimerna i Schweiz inte åberopa när de ville bygga minareter med böneutrop. I Schweiz har man nämligen förbjudit minareter via direktdemokrati. Moskéer går bra i Schweiz, bara det inte finns minareter.

Schweiz har i likhet med Sverige skrivit under EKMR. Så varför har då inte Schweiz fällts för brott mot EKMR, när de inte bara har förbjudit minareter utan också böneutrop från desamma?

Förmodligen för att de dömde enligt svensk lag och inte enbart efter EKMR som tillåter medlemsstaterna viss skön i sina bedömningar.

Vet Du vad Gruelse, Jag tycker nästan det är pinsamt att redogöra för hur demokratiskt och smart man agerar i Schweiz. det är så man vill börja gråta som svensk när man jämför och ser hur man beter sig i Sverige vid en jämförelse. Direktdemokratin stoppar oftast de flesta stolligheter...:-)

Detta kan inte vara rätt väg för Sverige! Beslutet måste överklagas hos Kammarrätten!!

Detta bryter mot EU-fördraget där den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna ingår. I den fastslås religiös frihet. Man kan tycka att de borde tala för böneutrop som är en proklamation för Islam (se en tidigare kommentar). Men, ateism, det vill säga frånvaron av religion, betraktas i traktatet som religion och som ateism har du lika rätt att utöva din övertygelse och har då rätt att slippa bli påverkad av någon annan uppfattning.

Jag tror inte att våra politiker förstår vad böneutrop är.

Och hälsovårdsnämnden förstår inte vad hälsa är. Men det är inte politikerna som bestämmer. Det är polisen.

Gud är stor. Allah är större. Och den otrogne är inte värd ett dugg. Varken i Växjö eller Karlskrona. Vad som händer och sker i Fjollträsk bekymrar mig inte ett dugg.

Religionsfriheten innebär inte rätt att slippa komma i kontakt med religiösa manifestationer, förkunnelser eller budskap. Precis som åsiktsfriheten inte innebär rätten att slippa andras åsikter.

Som du säger så har du (och jag) som ateist religionsfrihet. Det ger dig all rätt i världen att proklamera ateism, så kör på. Det ger dig på inget sätt rätt att "slippa bli påverkad av någon annan uppfattning", som tur är.

Tycker att du till viss del bortser från det faktum att religionsfriheten knappast är absolut. Hur skulle den annars kunna inskränkas med hänvisning till ordningslagar?

EKMR art.9.2.
"Friheten att utöva sin religion eller tro får endast
underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och
som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till
den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning,
hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och
rättigheter."

Om du känner till något rättsfall på EU-nivå där en individs grundläggande rätt till avsaknad av tro (ateism) har prövats gentemot en annan individs rätt till religionsutövelse så får du gärna dela med dig. Fram till dess kan vi väl konstatera att situationen utgör ett oklart rättsläge och frågan är ej så svart/vit som du försöker påskina.

Det har du helt rätt i, och med "all rätt i världen att proklamera din religion" menar jag förstås att den rätten är oinskränkt i sig, inte att den är överordnad alla andra rättigheter.

Mig veterligen har inga sådana fall prövats. Å andra sidan känner jag inte till några fall alls på EU-nivå där en individs rätt till tro (inklusive ateism) prövats mot en annans rätt till tro, annat än de fall där den ena parten hävdat att deras tro agerat tvingande på den andre, till exempel då föräldrar försökt tvinga barn att delta i religionsutövning. Så är ju uppenbart inte fallet här, eller i några fall där någon proklamerar sin tro offentligt, så jag står fast vid mitt påstående vad gäller rätten att proklamera.

Om du kan hitta ett fall eller konstruera en hypotetisk situation där någons rätt att proklamera sin tro kommer i strid med någon annans religionsfrihet så diskuterar jag gärna det, men jag har efter två dagars intensiv diskussion inte hört om några sådana situationer -- religionsfriheten innebär ju som sagt inte rätten att slippa höra andras proklamationer -- utöver sådana som uppenbart faller under brott mot allmän ordning eller hälsa.

Det bryter inte alls mot vare sig EU-rätten eller EKMR. Bägge slår fast att du har rätt att utöva din religion och att du har rätt att slippa utöva religion om du vill det. Vare sig EKMR eller EU-rätten ger dig dock en rätt att tvinga alla andra att avstå från sin rätt att utöva religion för att det stör dig. Andra behöver inte avstå från böneutrop för att du tycker det är jobbigt mer än att du kan tvinga samhället att riva kyrkor för att det är en religiös symbol. Tvärtom vore det ett mer sannolikt ett brott mot EKMR att förvägra muslimska böneutrop om man samtidigt låter kyrkklockorna väcka halva staden...

Det finns väl ingens som talat om att moskéer inte ska få ha kyrkklockor?

Religionsfriheten enligt EKMR delas in i forum internum, forum externum och Arrowsmith-principen. EKMR:s praxis enligt forum externum är väldigt responsiv till medlemslandet särart avseende tradition och kultur. Detsamma kan inte sägas om religionsfriheten såsom den kommer till uttryck i regeringsformen.

Sverige bör slå vakt om ett sekulärt samhälle och göra religion till en väldigt strikt privatsak. Det kan göras utan att bryta mot EKMR. Dock behöver regeringsformen justeras i vissa avseenden.

Ateism är ju inte en övertygelse,religion utan är baserat på beprövad vetenskap således skall alla religioner bemätas med belagd kritik för dess inehåll då de flesta förespråkar korståg jihad i dess religions namn och gud. Islam i sin grund är totalitär rörelse då den för nekar ateism och annat.

Vad idioterna till politiker gör är att tillåta en rörelse som förnekar andras existens.

Sjukt, bara sjukt, inget annat! Vart är vi på väg? Men glassbilen kan man förbjuda! Sjukt!

Vart vi är på väg?
Jag skulle gissa att vi är på väg dit väljarna vill.

Eller förstår folk inte konsekvenserna av att rösta på partier som vill att vi ska öppna våra hjärtan, att vi minsann inte ska bygga några murar i Europa, o.s.v.

Och om man nu tycker att det är illa idag, hur tror du då det kommer att se ut om 30 år?

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-in-europ...

Jag undrar hur kommande generationer kommer att döma dom som för all framtid har förstört detta en gång fantastiska land.

Glassbilen är tillåten.

Håller så med dig! Jag själv vet vart vi är på väg, men det kan man inte säga/berätta till en mycket stor del av befolkningen. De sover, en del riktigt, riktigt djupt, en del börjar vakna men det är för sent. Om 30 år är det ett helvete för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Jag har alla tre "sorterna" och jag lider och känner stor sorg, nedstämdhet med känsla av depression ibland över vad som ska hända med dem. Och jag tror inte ens det dröjer 30 år. Tyvärr är väl "rösterna" i våra rätter fördelade som i samhället i övrigt. Drömmare, flummare, tänker lite för långsamt, någon har krattat manegen åt dem tidigare. Tyvärr har inte "öppna våra hjärtan"-röstarna begripit att det partiet svek sina väljare där, folk fortsätter att rösta på dem? Gick själv ur partiet efter 40 år exakt den dagen.

Kyrkklockor är ett ljud bara..
Men böneutrop innehåller ett budskap som ropas ut vilket strider mot att Sverige skulle vara ett sekulärt land!
Ett riktigt böneutrop ska ske 4-5 gånger om dagen med start kl 4 på morgonen!

Det är ju inte så att våra klockringningar ropar ut fader vår som är den kristna bönen då hade det varit samma sak!
Tur att jag inte bor i Växjö!
Det är ganska enkelt ändå våra domstolar i Sverige har börjat anpassa sig till andra kulturer!

Även kyrkklockor innehåller ett budskap. Om du tar och läser på om kyrkklockornas religösa betydelse så är de en förkunnelse om att det är kristet där de hörs.
så samma skit med andra medel.

”Även kyrkklockor innehåller ett budskap.”

Du är inte riktigt riktig du.

Jämför man kyrkklockor med böneutrop då saknar man både förstånd och förmåga.

Få se hur många av dom ovanstående 22 kommentarer som finns kvar imorgon.
Inte många skulle jag gissa.......

Du gissade visst fel.

Man måste vara försiktig när man blandar ihop fakta och religion.

Man måste vara försiktig när man blandar ihop politik och ideologier.

Svenska domstolar har klart och tydligt blivit tillhållna att så mycket som möjligt töja på vår lagstiftning till Islamsk fördel. Därför har man tolkat friheten från religiösa påtryckningar såsom att man också har rätt att utöva dessa påtryckningar. Det finns ingent stöd i lagen för det. Detta trots att vi genom vår religionsfrihet är garanterade att slippa tvångspåverkan/propaganda i det offentliga rummet.

Då "böneutrop" från en minaret i verkligheten är en proklamation om att samhället är islamskt och att det inte får finnas några andra gudar än Allah, så är det särskilt anmärkningsvärt att vi, som inte är muslimer , men är medvetna om betydelsen måste tåla detta i det offentliga rummet med ledning av våra domstolar.

Var i lagen finner du stöd för att man har rätt att slippa "tvångspåverkan/propaganda", om du med det menar budskap i offentligheten? Jag har aldrig hört talas om något liknande. Det offentliga rummet är proppfullt av politiska, religiösa och komersiella budskap. Du är inte tvingad att köpa Coca-Cola hur aggressiv och psykologisk reklamskylten än är, och den betraktas inte som tvingande även om du behöver se den 30 gånger per dag i månader i sträck.

Du har rätt att ställa dig på torget och ropa att "den här staden är ateistisk" när du känner för det, så länge inte du stör den allmänna ordningen. Och tur är väl det. Ord är bara ord.

Och en sak till: hur menar du att svenska domstolar blivit "tillhållna"? Av vem? Finns det en ny lag de har att förhålla sig till? Har justitieministern utövat påtryckningar? Vem har gått in och påverkat de domare som sitter och dömer efter lagen, dag ut och dag in, så att de plötsligt ska börja göra avsteg från praxis och förnuft?

Kan det vara så att det är du som inte gillar den religionsfrihet som råder i Sverige, och hellre skulle se vissa undantag?

Duframställer dig som extraordinärt naiv ja rent av kommunistiskt ideologiskt globalist driven,skulle vilja se hu länge du lever efter i ateismens namn planterat en rondell hund iVäxsjö,det torde inte bliva länge alls,i den allsmäktiga guden Ahllas namn.amen

Det är väl alldeles uppenbart att en del människor inte ser vad som sker i samhället. Helt enkelt för att dom är naiva och vill inte se vad som sker. Dom har tydligen inte läst vad som står varken i svensk lag eller har kläm på Barcelonaavtalet eller det svenska avtalet mellan Socialdemokraterna och Muslimska Brödraskapet.
Verkar som om dom dessutom inte läser om de domar som ständigt och i alla sammanhang läggs på de nedre gränserna när det gäller just Muslimer eller folk från dessa länder oavsett hur grymma brott de begått.
Och folk som "mår illa" av sanningen kommer att må verkligt illa den dagen sanningen går upp för dom. Det är tragiskt att behöva läsa sådana förnekande inlägg här.

Oj! När jag ser sammansättningen på nämndemännen blir jag förvånad över domen? Med tanke på att just SD, KD och M borde vara en slags "garant" för att sådana sjuka domar inte uppstår? Mycket märkligt i mina ögon och det gör mig mörkrädd.

Själv tycker jag att det är glädjande att se vi har domare som kan släppa sin egen politiska hållning och döma efter svensk lag. Allt annat vore ju rättsvidrigt, eller hur?

Det hade varit för jäkligt om de hade dömt efter sharia lagen.

Det är skrämmande att läsa alla dessa kommentarer! Jag tycker det är fullkomligt självklart att böneutrop ska tillåtas så länge villkor om ljudnivåer mm följs, hur kan man inte tycka det?? Varför skulle man INTE tillåta det menar ni? Och det handlar om 3 minuter.. per vecka! Det tillåts ju alla möjliga utrop och oväsen hela tiden så varför skulle just dessa utrop behandlas annorlunda än konserter, torgmöten, glassbilar, kyrkklockor, diverse samlingar av glada människor osv som också för oväsen.. Jag mår illa!

Om du nu läst alla de skrämmande kommentarerna, som du skriver, och förstod innebörden av dem så skulle det vara självklart för dig också att de inte skulle tillåtas!

Nej, verkligen inte.. Jag tycker att principen om likhet inför lagen är rätt vettig faktiskt.. liksom religions- och yttrandefrihet.

Coca Cola-reklam.....jo jag tackar ja!

Kyrkklockor innehåller inte något budskap som ett böneutrop gör!
Skulle däremot Svenska kyrkan ställa upp högtalare och spela upp ett kristet böneutrop i form av fader vår så skulle det vara samma sak.

Att jämföra ljudet från glassbilen och liknande är bara trams då dom bara går på antalet decibel utan något direkt budskap.
Dom flesta muslimer vill inte ha böneutrop utan det är bara islamisterna som vill ha sånt!

Dessutom så tog det flera hundra år för oss här i Sverige att få landet sekulärt vilket bland annat innebär att tron ska vara en privatsak och staten ska inte blanda sig i det men dit har inte islamisterna hunnit än!

Minareterna är en central detalj i den muslimska förföljelsen av otrogna (läs kristna). Den klentrogne kan lätt övertyga sig genom att ta del av ett av Turkiets president Erdogans favorituttryck:

"Moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra hjälmar, minareterna våra bajonetter och de troende våra soldater."

Jag känner till kristna som har flytt till Sverige från Arabvärlden. De är extremt kritiska till att behöva konfrontera minaretoväsen på svensk botten. Det var ju till Sverige de flydde undan religionsförföljelse i sitt forna hemland Arabvärlden.

Ja, man kan ju undra vad som förkunnas innanför väggarna...

Tyska TV-bolaget ZDF visar att imamerna i många moskéer uppmuntrar och predikar för hat mot judar och kristna.

https://petterssonsblogg.se/2018/11/15/hat-fran-mosken/

https://petterssonsblogg.se/2018/11/19/en-glimt-av-tysklands-islamiska-h...

Räknar iskallt med varannan damernas vid micken.

Så infiltrerar islamister de svenska partierna.

https://petterssonsblogg.se/2018/11/25/sa-infiltrerar-islamister-de-sven...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.