Skip to content

Förlorar mot Försäkringskassan - kvinna med kronisk trötthet kan pröva lättare arbete

Foto: Jessica Gow/TT

Den 60-åriga kvinnan lider av kroniskt trött-hetssyndrom och klarar inte av ett fysiskt tyngre arbete. Det slår kammarrätten fast men skriver "det är dock inte beskrivet hur de kognitiva svårigheter som hon har skulle begränsa henne i ett lättare arbete". Kammarrätten går därför på Försäkringskassans linje och nekar kvinnan sjukpenning.

 

Försäkringskassan beslutade att inte bevilja den 60-åriga kvinnan sjukpenning med hänvisning till att kvinnan enligt deras försäkringsmedicinska rådgivare bara hade haft en "aktivitetsbegränsning" i förhållande till fysiskt tyngre arbetsuppgifter och rörelser där man "arbetar med armarna uppåt".

Enligt Försäkringskassan hade hon därför inte visat att hon inte kunde ta något annat arbete som inte krävde detta.

Trötthetssyndrom
Läkarintyg från kvinnan visade dock att den läkare som hade följt kvinnans sjukdom sedan 2009 ansåg att hennes kroniska trötthetssyndrom, CFS/ME, innebär att hennes arbetsförmåga är helt nedsatt och att kvinnan inte kan utföra normala dagliga aktiviteter utan kraftiga smärtpåslag med bland annat tryck över bröstet och andningssvårigheter.

Kvinnan överklagade därför Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad som ansåg att en behandlande läkares bedömning ska tillmätas stor betydelse i svåra gränsdragningsfall där besvären i sig inte kan styrkas av objektiva undersökningsfynd.

Läkarens intyg ansågs därmed ge en "tydlig bild" av hur kvinnans diagnos påverkade hennes arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbete. Förvaltningsrätten gick därför på kvinnans linje och beviljade henne sjukpenning.

Lättare arbete inte beskrivet
Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Göteborg som lägger stor vikt vid den arbetsförmågeutredning som gjorts i samband med kvinnans tidigare sjukskrivning. Där framgår bland annat att kvinnan har kognitiva svårigheter och inte kan utföra tungt vårdarbete.

Kammarrätten skriver:

"Det är tydligt att K (kvinnan) inte klarar ett fysiskt tyngre arbete. Det är dock inte beskrivet hur de kognitiva svårigheter som hon har skulle begränsa henne i ett lättare arbete som inte ställer större krav på nyinlärning och/eller att delge information."

Säger nej till sjukpenning
Kammarrätten skriver också att de intyg som har åberopats från både kvinnan och Försäkringskassan inte har haft någon "avgörande betydelse" för bedömningen.

Kammarrätten river därför upp förvaltningsrättens dom och går på Försäkringskassans linje.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt