Skip to content

Fler chefer i offentlig sektor måste anmäla privatekonomiska intressen - ny lag vid årsskiftet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Från och med årskiftet träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare för den som arbetar inom offentlig sektor när man har skyldighet att anmäla sina innehav av värdepapper och andra "finansiella instrument". Det har riksdagen nu klubbat igenom. 

 

Den nya lagen innebär att vissa offentliga funktionärer måste anmäla om de innehar så kallade "finansiella instrument".

Samtidigt slutar den äldre lagen om anmälningsskyldighet för finansiella instrument att gälla.

Bestämmelserna i den tidigare lagen om skyldighet för anställda och uppdragstagare vid börser att anmäla innehav förs över till den nya lagen om värdepappersmarknaden. 

Precis som med den tidigare lagstitningen är det upp till regeringen att  avgöra vilka statliga myndigheter som ska omfattas av bestämmelserna och vilka av de anställda och uppdragstagare som ska omfattas, vid sidan om ledningen.

Till skillnad från den gamla lagstiftningen ska den nya lagen göra det extra tydligt att myndighetsledningar och ministrar måste anmäla att de innehar finansiella instrument.

Kommuner och landsting får även i fortsättningen besluta om anmälningsskyldighet för sina anställda och uppdragstagare.

De ändrade reglerna börjar gälla vid årsskiftet. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Ur artikeln: "Precis som med den tidigare lagstitningen är det upp till regeringen att avgöra vilka statliga myndigheter som ska omfattas av bestämmelserna och vilka av de anställda och uppdragstagare som ska omfattas, vid sidan om ledningen."

Det stämmer inte riktigt, utan lagen anger att myndighetens ledning ska omfattas av anmälningsskyldighet och att _myndigheten_ (inte regeringen alltså) pekar ut vilka anställda/uppdragstagare som ska omfattas. (Se 5 § i nya lagen (sfs 2018-1625)) Detta gör myndigheterna redan idag, skillnaden blir att myndighetens ledning nu pekas ut direkt i lagen (4 § nämnda lag).

Så för att sammanfatta, regeringen pekar ut myndigheterna (och dess ledning), myndigheterna pekar ut vilka anställda som ska omfattas av anmälningsskyldighet.

Och vilka blir påföljderna vid brott mot lagen ?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.