Skip to content

Fler behovsprövade boenden för äldre som inte känner sig trygga i hemmet - lagändring nästa år

Foto: Gorm Kallestad/TT

Riksdagen har sagt ja till ett förslag om bättre möjligheter för kommuner att inrätta en behovsprövad boendeform för äldre som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem, men som inte har behov av vård dygnet runt.

 

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen innebär att kommunen får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Boendeformen ska kallas för biståndsbedömda trygghetsboenden och ska tydliggöra hur kommunen kan inrätta mindre resurskrävande särskilda boendeformer för äldre som främst behöver hemtjänst men som inte längre upplever det som tryggt att bo hemma. 

Skillnaden mellan ett biståndsbedömt trygghetsboende och så kallat ordinärt boende är att den äldre får möjlighet att komma till ett särskilt boende som exempelvis kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

Lagändringen börjar gälla den 2 april 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt