Skip to content

Exportförmågan minskar - Riksrevisionen granskar regeringens regionala satsningar

Riksrevisionen på Nybrogatan i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Riksrevisionen inleder en granskning av regeringens regionala exportcentra. Syftet är att se om inrättandet skett effektivt och om regeringen rapporterat korret till riksdagen om de uppnådda resultaten.

 

- Riksdagen har tidigare givit uttryck för behovet av uppföljning och resultatredovisning av de exportfrämjande insatserna. Granskningen kommer bland annat att undersöka om regeringens exportstrategi följer riksdagens intentioner, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

År 2016/2017 instiftade regeringen sex regionala så kallade exportcentra med syfte att förbättra förutsättningarna för en ökad export.

Enligt Riksrevisionen motsvarar svensk export cirka 45 procent av bruttonationalprodukten, men endast cirka 10 procent av de svenska företagen som exporterar.

Den genomsnittliga årliga exportförmågan har dessutom minskat de senaste 15 åren. 

Riksrevisionens granskning syftar till att se om inrättandet av regionala exportcentra skett effektivt och om regeringen rapporterar till riksdagen om de uppnådda resultat.

Resultatet av granskningen är planerat att publiceras i januari.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Lugn bara lugn ! Vi har ju tjänstesektorn och där är vi världsledande. Många är de genustekniker vi kan skicka ut i världen för mission av den svenska modellen.

Den svenska självbilden att Sverige är ett litet exportberoende land har på senare år gått i graven, vilket nedanstående tabell redovisar:

Årligt handelsnetto (=export minus import) med varor mot EU-28 och mot Världen [MSEK]:
2004_____-6 321_____165600
2005____-17 587_____143500
2010____-73 366______69000
2014___-111 765______16000
2015___-132 657______13800
2016___-160 133_____–14700
2017___-167 686______–7400

Varför har det då blivit så?

Jo, det är till stor del beroende på EU-medlemskapet, enligt tabell nedan, och på vårt EU-vurmande globalistiska politiska etablissemang, som vill vara bäst i EU-klassen, vilket innebär att hylla överstatligheten på den egna suveräna nationalstatens bekostnad.

EU-28, Årlig varuimport och export, bortfallsjusterat [kSEK]
2004___541 127 668___534 806 340
2005___595 602 258___578 015 193
2010___724 391 733___651 025 528
2014___770 494 854___658 729 950
2015___822 971 156___690 313 808
2016___865 266 098___705 133 445
2017___940 397 097___772 711 316

Blogginlägget undviker således att tala om ett av de viktigaste orsakssambanden.

En Swexit återupprättar bilden av det exportberoende landet.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.