Skip to content

"Ensamma som författarpar med den här bakgrunden" - romandebut för polis- och juristparet

Anders Burén och Gela Forsell har skrivit boken Bitter Medicin.

"Vi skriver om verkligheten som den faktiskt ser ut och hur den utredande verksamheten går till. Vi bjuder läsaren på verkliga händelser som vissa personer avrått oss från att ta med eftersom de låtit för overkliga". Det säger Anders Burén och Gela Forsell, författarna bakom boken "Bitter medicin" som skildrar den illegala läkemedels-marknaden. 

 

Gela Forsell är jurist och har tidigare arbetat som polis i tjugotre år - senast som kommissarie vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

Anders Burén har fyrtio års erfarenhet som polis. Han har bland annat arbetat som utredare och spanare och var i åtta år operativ spaningschef på Länskriminalen i Stockholm. 

Makarna Anders Burén och Gela Forsell har nyligen släppt den första boken i en kommande serie med tre kriminalromaner. 

"Bitter medicin" handlar om den internationella organiserade brottsligheten som sprider "fulmedicin" till intet ont anande medborgare.

Läsaren får lära känna polischeferna Jeanette och Andy som tillsammans tar kampen mot en likgiltig polisledning som inte tar hotet från den organiserade brottsligheten på allvar. 

- Marknaden svämmar över med den här typen av brottslighet som i förlängningen innebär fara för liv och hälsa, så varför inte belysa detta okända fenomen och låta läsaren få mer kännedom eftersom debatten just nu saknas i Sverige, säger författarna till Dagens Juridik. 

- Det är bara att jämföra med USA och England, där varnas det om detta fenomen betydligt mer än vad som görs i Sverige. Här påstås det ju att det inte finns i våra distributionskanaler och att vi genom våra rigorösa kontrollsystem kan garantera människors säkerhet.

- Dessutom var Gela, som även är jurist, redan insatt i ämnet och även ansvarig för att implementera och koordinera polismyndighetens arbete vad gäller denna typ av brott inför Polisens omorganisation.

Hur kom idén att skriva en bokserie till?

- Gela har under lång tid skrivit utan att ge ut och Anders började blogga om olika episoder och händelser som han hade varit med om. Många som vi berättade vår story för tyckte vi skulle börja skriva tillsammans. Det ena gav det andra och vi beslutade oss till slut för att göra slag i saken. 

Förutom en kamp mot den organiserade brottsligheten skildrar boken kvinnors kamp och utsatthet i arbetslivet, någonting som delvis är självupplevt. 

- Gela lider av ett svårt posttraumatiskt stressyndrom på grund av att hon har genomlidit en fruktansvärd behandling på sin arbetsplats och av sina chefer. Vi ville att detta skulle skildras som en väckarklocka för andra.

Hur mycket av er själva finns i bokens huvudkraktärer?

- Mycket av karaktärerna är hämtat från oss författare och vissa delar är påhittade. Merparten av händelserna är verkliga men satta i nytt sammanhang.

- Huvudkaraktärerna är två tuffingar som inte räds att ta saker och ting vidare...

Vad har ni fått för reaktioner från kollegor och före detta kollegor?

- Det har varit övervägande positivt från personal på fältet och kollegor medan chefer övervägande mött oss med tystnad.

- De övervägande positiva reaktionerna överstiger dock det negativa vilket får oss att fortsätta skildra upplevelser och verkligheten.

Till sist, varför ska man läsa boken?

Om läsaren vill få en verklig insyn i hur ett grovt brott utreds och hur det går till bakom polisväggarna gör läsaren ett bra val. Vi tror också att chefer och ledare kan växa och ta till sig hur det inte ska gå till om man vill värna om sina anställda. Det gäller att se sin personal som en resurs och inte en belastning.

- Priset på en medicin berättar alltid en historia.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt