Skip to content

"De drabbade får upprättelse" - staten har betalat 7,6 miljoner till terroroffren på Drottninggatan

Foto: Anders Wiklund/TT

Hittills har 78 personer fått brottsskadeersättning utbetald av Brottsoffermyndigheten efter terrorattentatet på Drottninggatan. Ersättningen har gällt kränkning och varierat mellan 30 000 kronor och 150 000 kronor beroende på vilken typ av brott som personen blivit utsatt för.

 

- Vi hoppas att ersättningen kan bidra till att de drabbade får upprättelse även om det inte kan kompensera den traumatiska upplevelsen som de varit med om, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Domen efter attentatet på Drottninggatan meddelades sommaren 2018 då Rakhmat Akilov dömdes till livstids fängelse. Eftersom han inte kunde betala skadestånd till brottsoffren fick de utsatta antingen ersättning via försäkringsbolagen eller via den statliga brottsskadeersättningen. 

7,6 miljoner kronor
I domen fanns 138 personer som målsägande. Hittills har Brottsoffermyndigheten fått in 130 ansökningar om brottsskadeersättning. Av dessa har ersättning betalats ut till 78 personer.

- Vi har betalat ut brottsskadeersättning till 78 personer. Prioriteringen har varit att fatta beslut i ärenden där de som ansökt om brottsskadeersättning också finns med som målsägande i domen, säger Anna Sundén Larsson. 

Totalt har myndigheten hittills betalat ut brottsskadeersättning med totalt 7 655 000 kronor i ärenden kopplade till attentatet på Drottninggatan. För de återstående ansökningarna kommer beslut enligt Brottsoffermyndigheten att meddelas så snart som möjligt.

Ersättningen beror på brottet
Hur mycket en enskild person får i brottsskadeersättning för kränkning beror bland annat på vilken typ av brott som personen utsatts för. 

Brottsoffermyndigheten har följt tingsrättens bedömning och betalat mellan 125 000 och 150 000 till de som varit utsatta för mordförsök och mellan 30 000 och 40 000 till dem som utsatts för framkallande av fara för annan.

Personer som skadats till följd av attentatet kan också ha rätt till ersättning för personskador från bland annat lastbilens trafikförsäkring.

Fler kan ha rätt till ersättning
Alla som befann sig på Drottninggatan när attentatet inträffade fick dock inte status som målsägande i rättsprocessen. De som inte ansågs varit utsatta för brott kan inte heller få någon ersättning från Brottsoffermyndigheten. 

Dessutom är vissa personer som kan ha rätt till brottsskadeersättning inte identifierade och finns inte med som målsägande i domen. Även personer som har hört av sig till polisen efter att åtal väckts och som därför inte finns med som målsägande kan ha rätt till ersättning.

- Vi vill att så många målsägande som möjligt får den ersättning som de har rätt till och uppmanar drabbade att skicka in en ansökan om brottsskadeersättning, säger Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten.

En ansökan om brottsskadeersättning måste som huvudregel ha kommit in till myndigheten inom tre år från det att domstolsprocessen avslutades.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt