Skip to content

"Brister i kunskapsunderlaget" - Riksrevisionen granskar Arbetsförmedlingens matchningsjobb

Foto: Hasse Bengtsson

Det senaste åren har det blivit allt svårare för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra på arbetsmarknaden. Därför inleder Riksrevisionen nu en granskning av Arbetsförmedlingens utformning och styrning av den så kallade matchnings-verksamheten. 

 

- Flera tidigare studier tyder på brister i de kunskapsunderlag som matchningsverksamheten bygger på. Det är därför angeläget att granska i vilken utsträckning styrningen baseras på relevanta och kunskapsbaserade underlag, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Arbetsförmedlingen bedömer att målen med den så kallade matchningsverksamheten inte har uppnåtts under de två senaste åren och flera studier tyder på att myndighetens interna ledning, styrning och arbetssätt kan förbättras.

Riksrevisionens granskning ska därför undersöka om Arbetsförmedlingen i sin styrning skaffar tillräckligt med kvalitetssäkrad information om vilka insatser och arbetssätt som gör att målen med matchningsverksamheten kan nås.

Fokus kommer bland annat att ligga på hur myndigheten skaffar information om insatsernas effekter, och hur informationen sedan används.

Resiultatet av granskningen publiceras den 1 maj 2019. 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt