Skip to content

Både folkhälsan och statens intäkter ska säkras - effekterna av nya spellagen utvärderas grundligt

Foto: Janerik Henriksson / TT

Statskontoret har fått regeringens uppdrag att utvärdera den omrelgering av spelmarknaden som träder i kraft vid årskiftet. Myndigheten ska bland annat följa upp hur folkhälsan, konsumentskyddet och statens intäkter från spel påverkas av den nya regleringen. 

 

Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden när en ny spellagstiftning börjar att gälla som innebär att alla företag som tillhandahåller spel i Sverige måste ha licens. 

Som en del av den förändrade regleringen införs också den nya brottsrubriceringen spelfuskbrott som syftar till att motverka matchfixning.

Omregleringen ska årligen följas upp och utvärderas av Statskontoret som bland annat ska titta på omrelgeringens effekter på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. 

Utvärderingen ska göras med hjälp och bistånd av tolv myndigheter, där bland annat Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen ingår.

Statskontoret ska redovisa utvärderingen årligen till regeringen den 1 mars varje år fram till år 2022.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

    • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt